SU-opgør er et opgør med retten til fri uddannelse

Vi går de borgerliges ærinde ved at omfavne besparelser på SU’en i stedet for at insistere på at øge den samlede pulje penge til uddannelse.
Som ung socialdemokrat glæder jeg mig over, at vi i DSU kan diskutere tingene, blive klogere og ændre holdning. Jeg mener dog ikke, at vi bør bakke op om det forslag, der vil gøre SU’en på kandidatuddannelserne lånebaseret. I mine øjne er det nemlig et direkte opgør med det, som vi som unge socialdemokrater bør værne allermest om: Den frie og lige adgang til uddannelse.

Et direkte opgør med den frie og lige adgang til uddannelse

Blandt fortalerne for at gøre SU’en på kandidaterne lånebaseret lyder et af argumenterne ellers, at det vil føre til mere lighed i uddannelsessystemet. Men det er en fejlagtig antagelse, for vores uddannelsessystem er ikke et nulsumsspil, hvor man kun kan give eller tage af de nuværende midler.

Flere penge til erhvervsuddannelserne skal ikke komme fra SU

At sikre erhvervsuddannelserne flere midler behøver ikke ske på bekostning af SU’en eller på bekostning af besparelser på de lange videregående uddannelser. Det er simpelthen ikke rigtigt, at man kun kan finde penge til at styrke erhvervsuddannelserne ved at spare andre steder i uddannelsessystemet. Vi går de borgerliges ærinde ved at omfavne besparelser på SU’en i stedet for at insistere på at øge den samlede pulje penge til uddannelse.

Vi går de borgerliges ærinde ved at omfavne besparelser på SU’en

Jeg er bange for, at vi ender med at forstærke den sociale arv, hvis ikke vi står fast på at give kandidatstuderende SU. For i sidste ende kan udsigten til at gældsætte sig for mange hundrede tusinde kroner være det, der afholder børn fra mindre velstillede samfundslag fra at tage deres drømmeuddannelse. De har nemlig ikke velhavende forældre, der kan hjælpe med at betale af på lånene, hvis ikke man får kickstartet sin karriere efter endt uddannelse. I dag er virkeligheden jo den, at mange akademikere kommer ud i et arbejdsmarked med stor usikkerhed, arbejdsløshed og tidsbegrænsede ansættelser.

Så argumentet om, at man snildt kan betale sit lån tilbage på kort tid, holder ikke nødvendigvis.

Vejen til mindre frihed

Jeg forstår godt, at nogle ønsker at problematisere, at vi uddanner (for) mange akademikere, og at en begrænsning af muligheden for at få SU måske kan få flere til at søge andre veje i uddannelsessystemet eller søge job efter deres bachelor. Jeg så da også gerne, at vi gjorde mere for at få unge til at blive faglærte, og at vi fik udviklet et reelt arbejdsmarked for bachelorer. Men jeg mener ganske enkelt ikke, at det skal ske på bekostning af den frie og lige adgang til vores uddannelser.

Jeg så da også gerne, at vi gjorde mere for at få unge til at blive faglærte

Forslaget om en lånebaseret SU på kandidatuddannelser bliver solgt som nøglen til sociale fremskridt. Men jeg er bekymret for, at det er den direkte vej til det modsatte: Mindre frihed og lighed i vores uddannelsessystem.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Laura Rosenvinge er medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet. Hun er socialordfører og medlem af Børne- og Ungdomsudvalget


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce