Sundhedsreform med sygdomstegn

Vores demokratisk valgte regioner og sygehuse har ikke brug for mere turbulens gennem en nyttesløs og dyr strukturreform, der har et snævert politisk formål.
’…hverken patienterne eller personalet har gavn af endnu en gang at skabe usikkerhed om strukturen i sundhedssystemet.’ Citatet tilhører sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der ved samme lejlighed i august 2017 overfor Berlingske slog fast: ’Regionerne præsterer bedre og bedre, og det går fremad med at opfylde en række af de krav, som Venstre på et tidspunkt opstillede, og som regionerne skal indfri for at få lov at fortsætte.’

Regionerne præsterer bedre og bedre

Jeg er ganske enig i sundhedsministerens daværende analyse. Derfor er det mildt sagt tankevækkende, at regeringen og sundhedsministeren nu pønser på at gennemføre en omfattende strukturreform på sundhedsområdet, der sandsynligvis vil tage livet af regionerne til fordel for en eller anden fuldt centraliseret model. Hvorfor er det lige, regeringen nu har skiftet standpunkt?

Hospitalerne leverer varen

Det er i hvert fald ikke fordi sundhedspersonalet og vores regionale hospitaler ikke leverer varen. For vi har til stadighed fået mere og bedre sundhed for relativt få penge. Produktiviteten på sygehusene er steget år for år. Ventetiderne er faldet. Danmark er i top på overlevelse efter hjertesygdomme, og kræftbehandlingen er ved at nå verdensklasse. Og både administrations- og sundhedsudgifter er lavere end i vores nabolande.

For vi har til stadighed fået mere og bedre sundhed for relativt få penge

Det kan heller ikke være fordi, man reelt ønsker at komme uligheden mellem landsdelene til livs. For alternativet til de regioner, der netop er sat i verden for at varetage de enkelte landsdeles særegne og meget forskellige behov, er, som det nu ligger i kortene, en eller anden fjern, centralt nedsat bestyrelse. Og hvem kan lige forestille sig, at en sådan flok planøkonomiske kommissærer, på seriøs vis kan opfylde lokale behov for ambulancekørsel, fysioterapi eller gigtbehandling?

Regeringens nyorientering kan næppe heller forklares med et behov for at luge ud i de politiske og administrative lag, der er på sundhedsområdet. For en centralisering suppleret med en række såkaldte sundhedsklynger og nye fælleskommunale samarbejder vil efter al sandsynlighed betyde lag på lag af nye administrative strukturer. Dertil kommer, at en nedlæggelse af de demokratisk valgte regioner vil betyde, at borgerne mister muligheden for via valghandlingen at stille ansvarspersoner til ansvar for det lokale sundhedsvæsen.

Eksperter freder regionerne

Eller skyldes regeringens kovending, at de eksperter, der år efter år har fulgt udviklingen i det danske sundhedsvæsen, nu anbefaler et sporskifte? Nej på ingen måde. Landets førende sundhedseksperter er hver og en alle enige om, at regionerne har gjort det godt, og at der ikke er noget brugbart alternativ til den nuværende struktur.

Landets førende sundhedseksperter er alle enige om, at regionerne har gjort det godt

I HK Kommunal står vi sammen med vores samarbejdspartnere i Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA bestemt ikke alene med vores synspunkt om, at det er hul i hovedet at kaste sundhedsvæsenet ud i mere turbulens med en nyttesløs og formentlig meget dyr reform, der vil slagte vores demokratisk valgte regioner.

Virkelighedsfjern strukturøvelse

En strukturreform vil efter min bedste overbevisning være et tomt slag i luften, der alene har til formål at tilfredsstille snævre partipolitiske interesser. Venstres hovedinteresse i en strukturreform er efter alt at dømme at opnå politisk kredit hos Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti, der alle vil slagte regionerne.

En strukturreform vil efter min bedste overbevisning være et tomt slag i luften

Jeg håber, at besindige politikere giver fornuften en chance, så sundhedsvæsenet ikke bliver kastet ud i en meningsløs og virkelighedsfjern strukturøvelse, der ikke løser noget som helst, og hvor vores i forvejen pressede personale bliver kastebolde i et politisk menageri.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce