Sundhedsreform: Organisationer frygter kvalitets-dyk, når handicappede kommunalt

Organisationer og opposition frygter, at der vil ske en yderligere svækkelse af kvaliteten, hvis regeringen lukker regionerne, og giver kommunerne ansvaret for specialiserede tilbud til handicappede
Hvad vil der ske med kvaliteten af regionernes højt specialiserede tilbud på handicapområdet, hvis kommunerne skal overtage opgaverne, sådan som regeringen planlægger med sundhedsreformen?

Det var børne- og socialminister Mai Mercado (K) torsdag i samråd for at svare på.

Ministeren fremhæver, at kommunerne siden kommunalreformen har drevet langt flere af tilbuddene til handicappede borgere:

“Kommunerne har siden reformen (Kommunalreformen fra 2007, red.) overtaget og driver således over 1000 tilbud på det specialiserede socialområde. Når vi finder det oplagt, at kommuner overtager de regionale tilbud, så er det fordi, at de allerede i dag er erfarne driftsherrer,” lyder det fra Mai Mercado.

Kommunalisering lig med afspecialisering

Oppositionen frygter, at kvalitet bliver dårligere, når kommunerne skal overtage en række specialiserede behandlings- og botilbud, som i dag ligger hos regionerne.

Vi har en oplevelse af, at sporene fra kommunalreformen skræmmer

Man peger på, at det øgede kommunale ansvar for tilbud til mennesker med handicap, der kom med kommunalreformen, har betydet en afspecialisering og svækkelse af kvaliteten:

“Vi har en fælles bekymring for, om vi vil komme til at opleve en ny afspecialisering på det specialiserede socialområde. Vi har en oplevelse af, at sporene fra kommunalreformen skræmmer (..),” siger handicapordfører i Enhedslisten Jakob Sølvhøj under samrådet.  

“Det her er et deja-vu fra 2007, da den tidligere regering lavede kommunalreformen,” lyder det fra handicapordfører i Socialdemokratiet, Orla Hav.

Jeg kan sagtens forstå, at det er frustrerende, når der kommer ændringer i mursten

I forhold til påstanden, om at det virker som en gentagelse af kommunalreformen, henviste ministeren til, at der med evalueringen af kommunalreformen kom en række ændringer.

“Jeg kan sagtens forstå, at det er frustrerende, når der kommer ændringer i mursten, det der er det allervigtigste for mig er, at der ikke kommer et tab i viden hos de enkelte institutioner,” tilføjer Mai Mercado.

Vi kan se fra kommunalreformen, at den store taber har været det handicapområdet

Danske Handicaporganisationer bekymret

Den opfattelse, at det kommunale ansvar for tilbuddene til handicappede borgere siden kommunalreformen har gjort tilbuddene mindre specialiserede, deler Danske Handicaporganisationer, der er et fælles talerør for de 34 handicaporganisationer:

“Vi er meget bekymret, fordi vi kan se fra kommunalreformen og evalueringen af kommunalreformen, at den store taber har været det specialiserede område og handicapområdet. Vi er meget bange for, at det er det samme, der kommer til at ske igen, hvis kommunerne skal overtage,” siger næstformand, Sif Holst, til Netavisen Pio.

Kommunerne står over for at skulle overtage de resterende 64 højt specialiserede tilbud, som kommunerne ikke overtog i 2007, da kommunalreformen blev indført.

Det er eksempelvis en døvblinde-skole i Aalborg

Hele mantraet i Løkkes reform har lydt, at “Det, der ikke er svært, skal være nært”, men Sif Holst understreger, at der ikke er tale om simple opgaver:

“Det er den tungeste ende af gruppen, og det er de sidste meget højt specialiserede tilbud. Det er eksempelvis en døvblinde-skole i Aalborg. Vi har brug for, at de opgaver ligger centralt eller på et andet højt niveau.”

“Selvforsyningmani” handler om økonomi

I Socialdemokratiet har man oplevet, at kommunerne hellere vil tilbyde borgerne en plads inden for kommunegrænsen, fordi det ganske enkelt er billigere:

“Kommunerne hjemtager borgerne, fordi de har en næsten-okay plads, som er billigere. Og virkeligheden er bare, at borgerne oplever at gå fra noget, der var på et højere specialiseringsniveau til et lavere specialiseringsniveau,” lyder det fra socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det problem med visitering, vil man nu yderligere forstærke

Det billede genkender Anni Sørensen, der er landsformand i LEV, der arbejder for udviklingshæmmedes rettigheder.

Hun kalder det for kommunernes “selvforsynings-mani”, når kommunerne sparer penge ved at give en borger en plads på et knap så relevant og specialiseret tilbud inden for egne rækker, frem for at finde det mest relevante tilbud til den enkelte:

“Det afgørende må altid være, at mennesker med særlige og kompelse behov rent faktisk visiteres til det specialiserede tilbud, som matcher deres behov - også selvom det ligger i en anden kommune - men det gør kommunerne i alt for mange tilfælde ikke.  Og det problem med visitering, vil blive yderligere forstærket med sundhedsreformens overdragelse af regionale tilbud til kommunerne," forklarer hun til Netavisen Pio.  

Det, at man hjemtager til egne tilbud, behøver ikke nødvendigvis at være til det dårlige

Til den bekymring for kommunernes hjemtagelses af borgere lyder børne- og socialminister Mai Mercados svar:

“Det, at man hjemtager til egne tilbud, behøver ikke nødvendigvis at være til det dårlige. Men jeg er sådan set enig i bekymringen og opmærksomheden på det.”

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce