Sundhedsvæsenet har ikke fået flere penge siden 2010

Håbløse budgetter med sygeplejersker der skal dække flere afdelinger om natten og fødselsforberedelse som E-learning.
Endelig tegner der sig et politisk flertal mod det årlige krav om to procents effektiviseringer på hospitalerne. Socialdemokraterne, der kom en postgang for sent til den erkendelse, er tungen på vægtskålen. Derfor skal presset nu lægges på regeringspartierne og Dansk Folkeparti, når der skal forhandles finanslov.

Vi opererer og bedøver som aldrig før. Men når jeg afleverer patienten på sengeafdelingen, har sygeplejerskerne dårlig tid til at tage imod

”Vi opererer og bedøver som aldrig før. Men når jeg afleverer patienten på sengeafdelingen, har sygeplejerskerne dårlig tid til at tage imod. En rum tid efter står jeg så med samme patient, men nu med meget vanskelige komplikationer efter indlæggelsen. Det kunne have været undgået ved basal sygepleje”. Sådan beskriver en sygeplejerske sin hverdag for mig. Det er konsekvensen af produktivitets- og effektivitetsstyringen af sundhedsvæsenet. Sygepleje og omsorg skubbes til side, når værdien af den ikke tæller i produktionen.

Nulvækst siden 2010
Sundhedsøkonom Jes Søgaard forklarede i et interview med Politiken den 26. august, at der reelt har været nulvækst i sundhedsudgifterne siden 2010. Han forudser, at sker der ikke en væsentlig politisk indgriben, vil sundhedsvæsnet forsætte en kurs der bliver for dyr og koster menneskeliv. Effektiviseringskravet forværrer blot situationen.

Effektiviseringskravet forværrer blot situationen.

Økonomen mener, at noget af det meget omtalte økonomiske råderum skal bruges til at fremtidssikre sundhedsvæsnet. Der skal for eksempel skabes et bedre system uden for hospitalerne, som kan tage imod patienterne og tage sig af de mange kroniske syge, der ikke behøver akut behandling på et hospital.

[read-also]

Håbløse budgetter
Regionerne slås lige nu med håbløse budgetter, hvor der skal skæres. Spareforslag om sygeplejersker der skal dække flere afdelinger om natten. Fødselsforberedelse som skal ske som E-learning. Eller en grønthøster der skærer i personale og sengepladser. I det daglige oplever personalet at løbe stadigt stærkere for at nå flere patienter. Oven i stiger deres bekymringer for fremtiden. Landet over har hospitalsledelser, læger, sygeplejersker og patienter sagt fra. Hvad mere skal der til?

Bild os ikke ind, at ”gevinstrealiseringer” ikke er det samme som besparelser.

Sundhedsvæsenet har brug for at blive bygget op. Nye it-systemer kræver ordentlig tid til implementering. Bild os ikke ind, at ”gevinstrealiseringer” ikke er det samme som besparelser. Lav de nødvendige investeringer i udvikling af arbejdsgange og nye metoder til at håndtere de mange kronisk syge. Lad sygeplejerskerne udføre deres arbejde, som de er bedst til, så komplikationer og genindlæggelser kan forhindres. Sæt sygeplejen og omsorgen i højsædet. Men start med at få de to procent væk under finanslovsforhandlingerne. Nu er chancen der!

 
Signe Hagel Andersen er næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København.
Dagens Pioklumme er et fast indlæg på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.
Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce