Sværere at bryde den negative sociale arv

I løbet af ti år er andelen af børn, der bryder ud af underklassen, faldet markant. Dermed er det blevet sværere at bevæge sig op af den sociale rangstige i Danmark.
Det er blevet svære at bevæge sig op ad den sociale rangstige i Danmark. Tilbage i 2003 var det hver fjerde barn, der blev født ind i ’underklassen’, der selv som voksen endte i underklassen. Ti år senere, i 2013, var det tal steget til hver tredje. Det er altså en stigende andel af de børn, der fødes ind i underklassen, som selv havner i underklassen. Omvendt er det kun syv procent af de børn, der fødes i overklassen, som havner i underklassen.

Det er konklusionen i et nyt studie fra AE-Rådet. AE-Rådet har rubriceret den danske befolkning i fem klasser, overklasse, højere middelklasse, middelklasse, arbejderklasse og underklasse. Herefter har AE-Rådet set, hvilken socialklasse en række personer befandt sig i som 17-årige i henholdsvis 1985 og 1995 og som 35-årige i henholdsvis 2003 og 2013.

Omvendt viser studiet også, at børn født i ’eliten’, det vil sige overklassen og den højere middeklasse, har stor sandsynlighed for selv at ende som enten overklasse eller højere middeklasse som voksen. Til gengæld havner kun syv procent af de børn, der er født i underklassen, i højere middeklasse eller overklasse.

Faktisk er der 5,5 gange så stor sandsynlighed for at havne i ’eliten’, hvis man er født i overklassen eller den højere middelkasse, i forhold til hvis man er født i underklassen. Også her er afstanden blevet et større i løbet af de ti år, undersøgelsen løber over.

”De senere år er [der] sket en polarisering mellem klasserne. Mens det for et barn fra eliten (overklasse og højere middelklasse) er blevet mindre sandsynligt at havne i underklassen, er risikoen steget for børnene fra de tre øvrige klasser (middelklassen, arbejderklassen og underklassen)”, hedder det i AE-Rådets undersøgelse.

En væsentligt del af forklaringen på den polarisering handler ifølge AE-Rådet om uddannelse. Mens næsten 40 procent af børn født i underklassen som 25/26-årige i 2013 stod uden anden uddannelse end folkeskolen, er tallet blot 5 procent for børn født i overklassen.

På positivsiden hører dog, at der faktisk er blevet flere børn fra underklassen med en uddannelse. Tilbage i 2003 var det nemlig næsten 50 procent af børnene fra underklassen, som stod uden en uddannelse.


placeholder

Annonce