Svar søges - hvad vil Venstre?

Hvad er det Jakob Ellemann-Jensen og hans kumpaner vil fjerne penge fra - er det pædagoger, sygeplejersker, skolelærere eller kontrol med skattesnyd?
I dag skal vi i Folketinget debattere Finansloven for 2020. I Socialdemokratiet kan vi sammen med de andre røde og grønne partier glæde os over en finanslov, der sikrer øget velfærd, styrkede dagtilbud, bedre uddannelse og grøn omstilling samt understøtter dansk erhvervsliv med forskning og eksport.

Vi udbygger vores danske samfundsmodel

Dermed udbygger vi vores danske samfundsmodel, som afhænger af en stærk offentlig sektor, men som man igennem en årrække desværre har skåret ned på i stedet for at investere i.

God finanslov

Finansloven sikrer et løft af en række områder: folkeskolen får flere lærere og bedre rammer for understøttende undervisning. I sundhedsvæsenet ansættes 1000 ekstra sygeplejersker. Der er sat midler af til at styrke den grønne omstilling med Danmarks Grønne Fremtidsfond, udtagning af landbrugsjord, fremme af elbiler med mere.

Psykiatrien får et tiltrængt løft efter i mange år at være blevet underprioriteret

På arbejdsmarkedet får virksomheder, der benytter illegal arbejdskraft, fordoblet deres bøder, og den fælles myndighedsindsats som kontrollerer mod social dumping styrkes. Vi går i gang med at etablere minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Psykiatrien får et tiltrængt løft efter i mange år at være blevet underprioriteret. SKAT tilføres nye medarbejdere til kontrol. Omprioriteringsbidraget annulleres på kulturområdet og sådan kunne man blive ved.

Hvad vil Venstre droppe?

I løbet af dagen bliver det spændende om vi får svar på, hvad Venstre egentlig ønsker for Danmark? 

På den ene side hævder partiet at kunne sikre både velfærd og grøn omstilling. På den anden side kritiserer Venstre os for at annullere en række skattelettelser til blandt andet virksomhedsarvinger. Men man kan som bekendt ikke både blæse og have mel i munden, og hvis økonomien skal hænge sammen i Venstres politik, så bør Jakob Ellemann-Jensen og hans kumpaner anvise initiativer for mindst tre milliarder kroner, som de ønsker at fjerne fra finanslovsaftalen, men hvad er det Venstre vil skære væk? Er det pædagoger? Folkeskolelærere? Kontrol med skattesnyd? Sygeplejersker? Eller er det løftet af psykiatrien?

Træerne vokser ikke ind i himmelen og alle udfordringer løses ikke med en enkelt finanslovsaftale. Men nu er vi i gang og det konstruktive samarbejde mellem regeringen og de øvrige partier i rød blok giver anledning til optimisme og tro på, at der kommer mange flere finanslove, hvor de røde partier i fællesskab kan balancere hensynet til velfærd, grøn omstilling og konkurrenceevne.

Det tjener de respektive partiers forhandlere til ære – fra Socialdemokratiet var det Nicolai Wammen og Christian Rabjerg Madsen – at de har fundet kompromisser og gode løsninger, og det er med denne finanslov tydeligt, at der efter valget på Grundlovsdag kom et nyt flertal på Christiansborg. Jeg glæder mig til debatten i Folketingssalen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forskningsordfører og uddannelsesordfører.


Flere artikler om emnet

Annonce