Annonce

Svindlen med NemID eksploderer

Der er sket en tredobling i svindlen med NemID på få år, og særligt under coronapandemien har stigningen taget fart.
Der svindles som aldrig før med danskernes NemID.

Således er antallet af anmeldelser om svindel med NemID er steget fra 3012 i 2017 og til 9172 i 2020.

Det viser en ny rapport lavet af Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC).

Tallene dækker både over sager, hvor gerningsmænd har forsøgt at skaffe sig uretmæssig adgang til andre personers NemID-oplysninger, eksempelvis via såkaldt phishing, og sager hvor NemID-oplysninger er blevet anvendt uretmæssigt af personer.

Sikkerhedsdirektiv fører til svindel

Ironisk nok formodes stigningen blandt andet at være en følge af EU's skærpede sikkerhedskrav eller det såkaldte Payment Service Directive.

Den skærpede sikkerhed betyder blandt andet, at det kræver en tofaktorgodkendelse, typisk med NemID, at gennemføre elektroniske betalinger i Danmark og i EU.

”Det er altså ikke længere nok for de kriminelle kun at have dine kreditkortoplysninger for at begå økonomisk kriminalitet. Nu skal de også bruge dit NemID,” siger Henrik Sønderby, der er politiinspektør i NEC.

Efterspørgsel efter NemID-oplysninger hos de kriminelle

“De nye sikkerhedskrav er positive, idet de faktuelt øger sikkerheden omkring transaktioner, når man handler på internettet, men det øger forventeligt også interessen for og efterspørgsel efter NemID-oplysninger hos de kriminelle. Det kan være en årsag til, at vi har set en stigning i antallet af sager med gerningsmænd, som forsøger at tilegne sig NemID-oplysninger.” 

Hjemmearbejde ændrer kriminalitet 

Ifølge rapporten vurderes coronapandemien, og befolkningens ændrede adfærdsmønster, dog at være den “væsentligste årsag” til stigningen i anmeldte sager om forsøgt tilegnelse eller uberettiget anvendelse af NemID tilhørende andre personer.

Er flyttet over på internettet

“Fordi så mange mennesker har været tvunget til at opholde sig derhjemme, er der noget, der tyder på, at dele af den fysiske berigelseskriminalitet i endnu højere grad er flyttet over på internettet,” siger Henrik Sønderby.

Endelig vurderes den øgede digitalisering i samfundet, samt oprettelsen af politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) og deraf en mere detaljeret registreringspraksis af anmeldelser, også at være blandt årsagerne til stigningen i hele perioden fra 2017 og til 2020.

Advarer mod mails

NemID blev taget i brug i Danmark i 2010 og er udviklet af DanID i samarbejde med den danske stat og den danske banksektor.

Indførslen skyldes ønsket om at øge datasikkerheden, fordi det er et system til log-in på internetsider, der anvender brugernavn og adgangskode i kombination med et nøglekort.

Ifølge Jesper Ulrich Kracht, som er leder af Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk Kriminalitet (LCIK), kæmper politiet på flere fronter mod NemID-svindlen og er ikke mindst fokuseret på at klæde de ældre borgere på, så de ikke udleverer deres NemID-oplysninger til uvedkommende.

Er virkelig godt lavet

”Mange af de e-mails og sms’er, der anvendes af gerningsmændene, er virkelig godt lavet og ligner rigtige myndighedsmeddelelser,” siger Jesper Ulrich Kracht.

“På samme måde er gerningsmændene dygtige til at udgive sig for at være for eksempel en bankansat eller en politimand, når de kontakter folk. Derfor er det så vigtigt at man husker, at man aldrig skal udlevere sine NemID-oplysninger til en fremmed, og at al kommunikation om NemID foregår over e-boks eller netbank. Myndighederne vil aldrig kontakte dig via mail, sms eller telefonopkald og bede om oplysninger angående dit NemID.”

Svindel med NemID

Fem gode råd til at undgå misbrug af NemID og kortoplysninger

  • Hold fast på dine personlige oplysninger: Videregiv aldrig personlige oplysninger om dit NemID. Både dit NemID-brugernavn, NemID-kode og koderne fra dit fysiske nøglekort er personlige og må aldrig videregives.
  • Vær kritisk, hvis du bliver bedt om at udlevere dine personlige oplysninger: Virksomheder, bankerne eller offentlige myndigheder vil aldrig ringe eller skrive og bede dig om at udlevere dine personlige oplysninger som NemID.
  • Søg selv hjemmesiden frem og undgå falske links: Brug adressefeltet i din internetbrowser til at søge hjemmesider frem, hvor du skal indtaste personlige oplysninger, fremfor at klikke på et link, som du har modtaget på e-mail eller på sms.
  • Kontakt selv virksomheden eller myndigheden: Hvis du bliver kontaktet, og er det mindste i tvivl om henvendelsens troværdighed, så kontakt virksomheden eller myndigheden, som afsenderen udgiver sig for at være fra, og spørg ind til henvendelsen.
  • Stol ikke på visningen af opkaldets telefonnummer eller afsendernavnet på sms'en: Svindlere kan ændre visningen af det telefonnummer, de ringer fra, så det er identisk med eksempelvis bankens eller politiets telefonnummer. Ligeledes kan de også finde på at ændre navnet på afsenderen af en sms.

Kilde: Rigspolitiet.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Et socialdemokratisk opgør med alverdens konventioner vil betyde hjemsendelse af kriminelle udlændinge efter første dom. Hvornår sker det?

I går...

Aldrig

Hvis man vil snydes, så kan man fgm (fanden gale mig) også blive det.
Hvornår bliver folk klogere?

Fraudsters always customize traps specially designed for the target group. They were extremely friendly to the elderly people who are lonely and trust anyone. If there are old people around, talk to them often and make them feel less lonely and tell them not to leak their identity to anyone…

Hvorfor på engelsk???????