Sygeplejerske: Der ér grund til panik!

Arbejdsvilkårene for landets sygeplejersker er for dårlige og lønnen er for lav, mener sygeplejerske. Det er tid til at gå i panik.
”Lige nu er der ingen grund til panik over coronavirus, men der er grund til panik, over sygeplejerskemanglen!”

Ovenstående skrev jeg den 2. marts her på Netavisen Pio, en uge inden, at Danmark lukkede ned.

Her et halvt år senere, mener jeg det stadigvæk. Der er helt bestemt grund til panik over sygeplejerskemanglen.

Tal fra Dansk Sygeplejeråds analyseafdeling peger på, at der i Danmark i 2025, vil mangle over 6.000 sygeplejersker.

Og man kan kun grue over, om dette tal er steget, efter den behandling sygeplejersker har stået model til og stadig skal stå model til, under den nuværende sundhedskrise.

Sygeplejerskemangel er global. Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at der i 2030 er behov for ni millioner flere sygeplejersker på verdensplan. Derfor er der akut behov for politisk investering og vilje til handling.

Flyttet rundt som brikker

Under coronakrisen er sygeplejersker blevet rykket rundt på, som var de brikker i et spil Ludo.

Nogle har modtaget et løntillæg på 15.000 kroner om året og et engangshonorar på 1500 kr., hver gang de flyttes fra egen afdeling.

Andre sygeplejersker, har ikke modtaget noget. Flere sygeplejersker har kontaktet mig, og forklaret, at fordi deres afdelinger blev lavet om til corona-afdelinger, så var der ikke noget tillæg til dem. Det holder simpelthen ikke.

Sundhedsplejersker har i nogle kommuner fået et par dages oplæring og har derefter skulle varetage hjemmesygeplejerske-funktioner. Til info, så er en sundhedsplejerske og en hjemmesygeplejerske to vidt forskellige specialer. Det vil sige, at sundhedsplejerskerne i særdeleshed også har været Ludo-brikker.

Tvinges i beredskab

Forleden kom det frem, at sygeplejersker tvinges ind i corona-beredskabet. På Aalborg Universitetshospital drejer det sig om 52 af de sygeplejersker der er blevet pålagt dette - mod deres vilje.

Men hvordan kan det være, at sygeplejerskerne siger ”nej, tak”, og må tvinges i beredskaber?

Måske fordi, at arbejdsvilkårene er for urimelige og fordi, at de anerkendes med et løntillæg, der burde være højere.

Det er ikke fair, at sygeplejersker, der siger ja til at være med i front og rykker afdeling, ikke tilgodeses i form af bedre løntillæg og arbejdsplaner og vilkår, hvor der lyttes mere til den enkelte sygeplejerskes individuelle situation og behov.

En sygeplejerske er ikke bare en sygeplejerske

Lige nu stiger smitten i Danmark og antallet af indlagte stiger også. Et øget antal af indlagte kræver, at der er tilstrækkeligt med sygeplejersker til at tage sig af patienterne.

Og nej, en sygeplejerske kan ikke ”bare” erstattes med en anden faggruppe eller af frivillige. der gerne vil hjælpe.

Det kræver uddannelse og faglighed at passe og pleje patienter med Covid-19, der har brug for respiratorbehandling og anden intensivbehandling.

Vi kan godt lege, at man bare lige kan uddanne andre til at være sygeplejersker og uddanne basis sygeplejersker til at være intensiv-sygeplejersker på 14 dage, men det er simpelthen en joke. Det kan man ikke bare. Det kræver en to-årig uddannelse oven i sygeplejerskeuddannelsen, der i forvejen tager 3,5 år.

Mere i løn!

Hvad skal der til, for at sygeplejerskerne melder sig frivilligt til Corona-beredskaberne?

Først og fremmest, kræver det rimelige arbejdsvilkår, sådan at man kan fungere som menneske med et privatliv ved siden af arbejdet, normeringer, så det er muligt at holde en pause, når man er i vagt og så kræver det bedre løntillæg.

Det er ikke i orden, at sygeplejerskerne ikke honoreres højere. Slet ikke, når man ved besked om, at sygeplejerskers løn i forvejen er for lav. Så lav, at flere jeg taler med ofte tror, at jeg joker når jeg fortæller, hvad en sygeplejerske tjener.

Sygeplejersker redder liv

I en artikel i Weekendavisen fra den 11. september beskrives en vigtig og positiv opdagelse under Covid-19: Antallet af sygeplejersker gør en forskel.

Der står: ”jo flere sygeplejersker per million indbygger, jo lavere dødelighed. Hvorimod et generelt dårligt forberedt sundhedssystem, hænger sammen med højere dødelighed”.

Men det er ikke jo en overraskelse, vi ved godt at én sygeplejerske mere, giver liv til flere. International forskning viser, at en ikke tilfredsstillende sygeplejerske normering, har en påvirkning på patientdødeligheden, komplikationer, genindlæggelser og på sygeplejerskernes arbejdsglæde.

Hver femte overvejer at smide uniformen

I et nyt dansk forskningsprojekt svarer hver femte studerende at usikre på, om de arbejder som sygeplejerske om fem år og hver fjerde nyuddannede sygeplejerske, tvivler på, om de arbejder som sygeplejerske om fem år.

Det kommer desværre ikke bag på mig.

Hvad skal der til, før der sker forbedringer, sådan at sygeplejerskerne, kan mærke det i deres hverdag, og sådan at de sygeplejestuderende kan se sig selv i faget - også om fem år?

Er det først, når der sker en større flugt fra faget og når der er en massiv mangel på sygeplejersker?

Eller skal flere patienter og borgere dø, på grund af sygeplejerskemangel og dårlige normeringer?

Som sygeplejersker er jeg uddannet til at holde hovedet koldt, men når jeg ser forholdene i mit fag, er jeg klar til at gå i panik.

Brug for flere investeringer

Jeg mener, at det er vanvittigt, at der ikke investeres mere massivt i sygeplejersker. Både i bedre løn og højere normeringer.

Investeringen burde allerede starte på sygeplejerskeuddannelsen. Der mangler allerede sygeplejersker nu og der kommer til at mangle endnu flere i fremtiden.

Sygeplejersker kan flere steder vælge at være gidsler i egen uniform eller vælge, at vende ryggen til faget, smide uniformen og skynde sig væk.

Sygeplejerskefaget bløder og sygeplejerskerne flygter. Jeg er bange for, at flugten fra faget kun er blevet større det sidste halve år. Sygeplejersker er mere værd.

Sygeplejerske, studerende på specialuddannelsen til sundhedsplejerske og blogger på The Danish Nurse


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Jeg kan byde ind med at være sygeplejerske med 20 års erfaring. Jeg er uddannet intensivsygeplejerske og jeg har en master i sexologi. Dvs næsten 8 års uddannelse. Jeg har lige været ansat som ambulatoriesygeplejerske på 32 t. Månedsløn 21.400 kr. Før skat vel at mærke. Nævn mig én faggruppe der kan slå den?

Annonce