Sygeplejerske: Vi efterlyste faglighed og fik en underfinansieret reform

Jeg er dybt skeptisk overfor, om Regeringen og Dansk Folkepartis udspil til struktur- og centraliseringsreform vil give personalet den nødvendige arbejdsro.
Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag fremlagt deres samlede forslag til en sundhedsreform. Men reformen kan først vedtages efter folketingsvalget. Regeringen og DF skal derfor have bekræftet deres mandat, før reformen bliver til virkelighed.

Fronterne trukket skarpt op om sundhedspolitikken

Dermed er fronterne trukket skarpt op om sundhedspolitikken, hvor røde og blå partier er uenige om udgifterne til sundhedsvæsenet og regionernes overlevelse.  

Reformen er underfinansieret  

Det lyder så flot med de nye penge, som Dansk Folkeparti har fået tilført til nærhedsfonden, for at finansiere store dele af sundhedsreformen. Men trækker man udgifter til nye mursten fra nærhedspuljen, vil der kun være omkring 800 millioner kroner årligt ekstra til driften i sundhedsvæsenet. Finansministeriet har beregnet, at der er brug for ca. 2 milliarder årligt bare for at dække udviklingen i befolkningen.

Trækker man udgifter til nye mursten fra, vil der kun være omkring 800 millioner kroner årligt ekstra

Patient- og faglige organisationer har i et samlet opråb alarmeret regeringen om ressourcepresset på sundhedsområdet. Men tilsyneladende har hverken regeringen eller Dansk Folkeparti lyttet.  

I går kunne AE rådet bekræfte i en ny analyse, at regeringens sundhedsreform mangler milliarder, fordi der ikke følger penge med til det stigende antal børn og ældre i samfundet. Rådet konkluderer, at vi står over for betydelige velfærdsforringelser i fremtiden. Med mindre der kommer flere penge til.

Demokratiet der blev væk

Regeringen giver definitivt dødsstødet til de folkevalgte regionsrådspolitikere. I stedet vil de 21 nye sundhedsfællesskaber få patient- og pårørenderåd, der dog blot skal være rådgivende og høringsberettigede. De kan på ingen måde erstatte den demokratiske kontrol med vores hospitaler. Som repræsentant for mange medarbejdere der er ansat i sundhedsvæsenet, ved jeg, at det har stor betydning at kunne henvende sig direkte til de folkevalgte politikere om de politiske prioriteringer.

De kan på ingen måde erstatte den demokratiske kontrol med vores hospitaler

Regionernes problem er, at ikke selv kan udskrive skatter til sundhed og er underlagt for stram styring fra Christiansborg. Med reformen får vi endnu mere central styring. Hvis den bliver til virkelighed, må vi fremover sende vores politiske indsigelser om hospitalerne til sundhedsministeren.

Mangel på personale

Regeringen og Dansk Folkeparti har en række forslag til at gøre noget ved den manglende arbejdskraft på sundhedsområdet. Hvis nogle skulle være i tvivl om arbejdspresset i sundhedsvæsenet, så se DR’s rammende dokumentar ”Jeg svigter mine patienter”. Her følger seerne personale, patienter og pårørende gennem travle hospitalsgange. Dokumentaren beskriver, hvor galt det går, når der ikke er nok personale. Der er virkelig brug for handling.

Inden for sygeplejerskeområdet viser beregninger, at der vil mangle 6000 af os i 2025

Inden for sygeplejerskeområdet viser beregninger, at der vil mangle 6000 af os i 2025. Derfor skal der uddannes flere, mener Regeringen og Dansk Folkeparti, og det har de ret i. Men det er svært at vurdere, om Regeringens forsøg på at rekruttere flere ansatte vil hjælpe, for der er virkelig brug for forbedringer af arbejdsmiljøet nu, bare for at fastholde det nuværende erfarne personale.

Regeringen afsætter 20 millioner kroner til at skaffe flere praktikpladser i det offentlige. Det havde været mere ambitiøst også at pålægge de alment praktiserende læger og andre private aktører at have praktikpladser for sygeplejestuderende.

Lad os få det valg

Jeg er dybt skeptisk overfor, om Regeringen og Dansk Folkepartis udspil til struktur- og centraliseringsreform vil give personalet den nødvendige arbejdsro. Vi efterlyser fokus på kvalitet og faglighed. I stedet vil de give os en underfinansieret reform.

Vil struktur- og centraliseringsreformen give personalet den nødvendige arbejdsro

Regeringspartierne har nu fremlagt deres politik og det samme har oppositionen. Nu mangler vi bare, at også vælgerne får mulighed for tage stilling til, hvilke forslag der løser problemerne i sundhedsvæsenet. Kom nu med det valg.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce