Syrien-børn sprænger sammenholdet i blå blok: "Dansk politik er syg"

Der var én, der var to, der var tre... Flere borgerlige stemmer melder sig i koret af dem, som vil have børnene hjem fra fangelejrene i Syrien
Blå bloks modstand mod at hente børnene til de såkaldte fremmedkrigere hjem fra fangelejrene i Syrien bliver nu brudt.

Efter at De Konservatives medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, senest har stemt for en resolution, der opfordrer de europæiske regeringer til at hente børn af deres egne statsborgere hjem fra lejrene, ændrer Liberal Alliance holdning til børnene. De skal hjem.

”Det er en svær problemstilling med børnene i Syrien,” skriver Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, på Twitter.

”Men vi ser gerne at børnene hentes til Danmark uden mødrene. Derfor skal danske myndigheder opsøge mødrene og afklare, om de frivilligt vil lade sig adskille fra deres børn, så børnene kan komme hjem.”

 

placeholder

Sammenligning med Frikorps Danmark

Samtidig er tidligere justitsminister Søren Pind (V) gået med i en appel sammen med blandt andre generalsekretæren for Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, og generalsekretæren hos UNICEF DK, Karen Hækkerup, med overskriften ”Børnene i Syrien skal hjem nu”.  

placeholder

Søren Pind sammenligner situationen med krigsafslutningen i 1945, hvor selv Frikorps Danmarks medlemmer fik lov til at vende hjem igen.

"Når samvittigheden, barmhjertigheden & retsindigheden efterlades, er den sørgelige kendsgerning, at kritik af den manglende hjemtagelse af danske børn tjener de kritiserede," skriver Søren Pind på Twitter.

"Det viser den nøje udvalgte vælgergruppe, at magthaverne står fast, men også at dansk politik er syg"

placeholder

Løsgængeren tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen advarer også om, at ”nogen stadig tror, at kampen om at være hårdest på udlændingepolitikken er vejen tilbage til regeringskontorerne.”

Forhindrer os i at turde blinke

”Det ender i et ræs mod bunden, som forhindrer os i at turde blinke, vise ømhed, anstændighed og menneskelighed – for eksempel i form af at tage de mest sårbare børn hjem fra de syriske flygtningelejre,” skriver Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

placeholder

Fire står fast

Både Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti står dog fast på støtten til regeringens linje.

Når regeringen, med støtte fra blå blok, afviser at hente børnene hjem sker det med henvisning til frygten for, at deres forældre efterfølgende vil følge med.

"Har man tilsluttet sig et islamistisk kalifat… så er man terrorist i mine øjne," lyder det fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.

placeholder

Hvilket De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, er enig i.

”Samtlige medier og mediefolk fodrer som lemminger 24-syv danskerne med ensidige og unuancerede argumenter for at hente IS-familierne til Danmark mens modargumenterne nærmest ikke får taletid,” skriver Rasmus Jarlov på Twitter.

”Alligevel er under halvdelen af danskerne enige med mediedanmark.”

placeholder

19 danske børn befinder sig i al-Roj og al-Hol-fangelejrene i Syrien, mens 12 voksne statsborgere er tilbageholdte i lejre eller fængsler i den nordøstlige del af landet. De og andre tilbageholdte personer fra Vesten er mistænkt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

I alt anslås over 400 voksne europæere og 700 børn, hvoraf de fleste er under 12 år, at befinde sig i fangelejre i det nordøstlige Syrien.

Her har de været holdt tilbage, siden terrorkalifatet kollapsede, og Islamisk Stats sidste bastion ved byen Baghouz i 2019 blev indtaget af de kurdiske YPG-styrker.

Skoleret for Folketinget

I forvejen måtte hele tre af regeringens topministre fredag stå skoleret i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, efter at Ekstra Bladet har skrevet, at Udenrigs-, Justits-, Forsvars- og Statsministeriet i september 2020 blev advaret af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om, at Islamisk Stat planlægger at smugle en gruppe på 350 udenlandske - herunder danske - børn ud fra fangelejrene i Syrien for at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Mødet bragte dog ingen afklaring på spørgsmålet om, hvad regeringen har vidst - og hvornår - og De Radikale, der ligesom SF og Enhedslisen kræver, at børnene kommer hjem, har advaret om, at sagen kan ende med at koste den livet.

”I den kommende uge får regeringen igen-igen mulighed for at forklare sig vedr. danske børns lidelser i syriske lejre og risikoen for terror mod DK, hvis børn kidnappes af IS og trænes,” skriver SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, på Twitter.

”De sidste møder i UPN gav ikke mere nyt, end der kunne stå på kanten af et frimærke.”

placeholder

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mon der er nogen, der tror på, at Lars Løkke, hvis han havde været statsminister med støtte fra DF og Inger Støjberg som minister, havde haft vilje og autoritet til at hente Syriens-børnene hjem?

LLR er den mest utroværdige statsminister Danmark nogensinde mig bekendt har haft.

LLR er den mest utroværdige statsminister Danmark nogensinde mig bekendt har haft.

LLR er den mest utroværdige statsminister Danmark nogensinde mig bekendt har haft.

LLR er den mest utroværdige statsminister Danmark nogensinde mig bekendt har haft.

"Har man tilsluttet sig et islamistisk kalifat, så er man terrorist i mine øjne," lyder det fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.
Men hvem er man? Skal vi lige fylde x'erne i denne sætning fuldt ud, får vi:
"Har lille Frederiks far tilsluttet sig et islamistisk kalifat, så er lille Frederik terrorist i mine øjne," lyder det fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.
Det er jo tæt på fuldbyrdet nonsens, og ikke værdigt for en folketingspolitiker!
Tillige optræder Stokkelund i denne sag, lige som under enevælden, både som repræsentant for den udøvende og den dømmende magt, når han udsteder landsforvisning, da statsborgerskabet er frataget familien administrativt. Det er voldsomme ting der her jongleres med og begrundes med nonsens.

Nej Poul, jeg tror du overfortolker udtalelsen. De fleste partier er enige om at børnene godt må komme til Danmark. Problemet er forældrene, som man ikke vil have tilbage. Selv om forældrene giver afkald på børnene, så de kan komme til Danmark, så er det et juridisk problem, om børnene senere kan forlange familie-samføring.
ang. statsborgerskab, så forlangte IS, at de skulle frasige sig deres danske, og blive IS-statsborgere. Dvs. at de nu er IS-statsborgere eller snarere statsløse. Men grundlæggende skal et statsborgerskab jo ikke være en hylde-vare, som du kan trække frem, alt efter hvad der passer i éns kram. Statsborgerskabet er altså ikke frataget terrorristerne, men noget de har fravalgt.

Men de ER administrativt frataget statsborgerskabet, og børnene har intet fravalgt. Statsborgerskabet skal præcis ikke opfattes som en hyldevare, som regeringen kan jonglere med efter forgodtbefindende, men noget der gælder uanset hvem vi kan eller ikke kan lide. Ellers mister det, for vi alle, helt betydningen som garant for borgernes rettigheder i forhold til staten. Vi er her helt inde ved kernen i de centrale principper for retssikkerhed, der adskiller os fra middelalderlige metoder med monarkal landsforvisning, principper som populistsegmentet i stemmejagten ser stort på.
Derfor må man få de omtalte børn hjem og betale den pris (med eller uden syv skrækkelige mødre) det indebærer, en pris, der iøvrigt er ved at være tiltagende erkendelse af, ikke anses at øge terrorrisikoen i forhold at lade dem blive siddende i lejrene. Og så gør vi for resten, hvad vi beder alle andre om - en god opskrift på god moral.

Jamen de HAR jo frasagt sig dansk borgerskab, så skal vi vel ikke tvinge dem tilbage. Og selvfølgelig er det registreret administrativt, at de ikke længere vil være danske statsborgere.
At børn er underlagt forældres valg, kan ikke lægges andre til last. Du giver vel heller ikke børn ret til at blive boende i en lejlighed, hvis forældrene flytter mod børnenes ønske.

Det er muligt at de har svoret overfor ISS, at de vil frasige sig det danske statsborgerskab, men jeg betvivler og finder det helt usandsynligt, at noget sådant skulle være tilgået de danske myndigheder med retsvirkning. Hvis det var tilfældet, ville det jo være helt overflødigt fratage dem statsborgerskabet fra dansk side.
Hvad angår børnene finder jeg din sammenligning pinligt fortegnet. I Danmark varetager vi barnets tarv også med den konsekvens. at de fjernes fra hjemmet i tilfælde af vanrøgt, hvilket vi her er vidne til i en usædvanlig grov grad.

Når Lars Løkke Rasmussen nu mener at de såkaldte Danske børn skal hentes til Danmark nu, kan det undre at han ikke sørgede for at det skete mens han var statsminister fra 2015 til juni 2019.

Ingen kan vist oprigtigt være i tvivl om, at Mette Frederiksen og regeringen står sig bedst ved at holde fast i det, der hele tiden har været deres holdning. Uanset presset udefra.

Så i nyhederne her til aften at et par pressefolk havde fået lov til at komme ind I den omtalte lejr i Syrien. Der var der små børn der kastede sten efter pressefolkene og kaldte dem "kætter" og "vantro".
De børn er allerede blevet radikaliseret. De børn skal ikke hjem!!!

Synes du selv, at proportionerne helt på plads med dette udsagn. Jeg synes den folkelige fordømmelse af bagateller fører til voldsomme reaktioner og skråsikre meninger om vilde straffe i tiden i sager, hvor man udtaler sig om ting, ingen har synderlig indsigt i. Hele sagen om børnene er et eksempel på samme fordømmende intolerance, og det triste er, at det i lang tid har været ansvarlige politikere, der bør kunne koble føleriet ud til fordel for fornuften, der har ført an i hadretorikken.
Det er netop for at undgå gadens parlament og lynchninger vi har domstole til at afgøre personsager, hvoraf to aldrig er ens.

Det tror jeg ikke du har ret i. Den egentlige motivation for Mette F er jo at stå så fast på den stramme udlændingepolitik, så der ikke kan øjnes den mindste sprække, så stemmerne siver tilbage til hyænesegmentet i DF og NB. Der, hvor hun fejler er, at dette slet ikke er et invandrerspørgsmål, men et spørgsmål om den langsigtede beskyttelse af de grundlæggende principper bag vores status som demokrati og retsstat. Og her rører hun for en meget snæver politisk interesse ved Pandoras æske.
Nogle af de omhandlede kvinder er af etnisk dansk oprindelse, og de bør alle forstås som er borgere som alle andre. Det er da helt solkongeagtigt uhørt, af en almindelig borger kan landsforvises af en harmdirrende regering til statsløshed uden dom eller retssag, hvor deres sag høres, og det efterlader borgerne, du og jeg, i en helt ny tilstand af magtesløshed overfor magtmisbrug fra myndighedernes side.
Alt dette er helt uafhængigt af, hvad man iøvrigt måtte mene om kvindernes handlinger. For danske statsborgere gælder det klippefaste princip, at forbryder man sig mod landets love, står man til ansvar over for en dommer.
Ser vi så på sagens substans, vil alle (efterhånden) gerne have børnene hjem. Hagen ved det er så, at vi risikerer at mødrene følger med, og at syv kvinder risikerer at begå terror handlinger bagefter.
Så er valget nu, at lade dem sidde og undgå denne risiko, eller tage dem og børnene hjem og løbe den risiko?
Nej også dette er en stråmand. Valget er mellem pest og kolera. Enten at tage børnene og deres mødre hjem med denne terrorrisiko, men ved denne lejlighed at være tro imod retsstaten og borgerrettighederne; eller overfor dette at løbe en terrorrisiko for opkommende jihadister, men samtidig prostituerer os for en folkestemning i grænselandet mellem S og DF og imedens at se stort på værnet om forfatningen og borgernes retssikkerhed.
Under krigen kæmpede brave danskere med livet som indsats for at genoprette vores samfundsideal med demokrati, borgerrettigheder og retsstat. Det offer synes at være glemt i tidens andegårds rapperi, hvor halve sandheder, folkelig trang til lynjustits snævre politiske interesser, en fejlagtig situationsanalyse og en udbredt magelighed står tydeligt i vejen for en sober situationsanalyse og tilhørende konklusion.
Og desværre synes denne virus også at have ramt dele af regeringen og Stokkelund, der i dagens middagsdebat helt trådte ved siden af i sine angreb på Foldschak, og hvor debatfokus på lange stræk kørte på vigesporet i udlændingedebatten trædemølleformat.

Engang var lille Lars og den forstokkede Søren også små uskyldige børn, som verden burde have reddet før de blev fanget i VUs endnu mere uskyldige net.
Hvor livet end bringer os hen, vil den liberale altid forblive uskyldig. Vedkommende er jo kun bundet af egen uskyldighed. Liberalismen er den frie fugl, hvorimod socialismen rammes af fællesskabets manipulationer og doktriner..
Lille Lars og Søren høvding har gjort sig frie af liberalismens åg i Venstre.
De er kun sig selv. Som uskyldige børn frie af voksnes opdragelse og konventioner.
Nu søger især lille Lars nye voksne i sit eget netværk, som han kan se sig selv i og spejle sig i.
Søren som aldrig har følt sig forstået, er nu sur på lille Lars, som tidligere var den der var tættest på at forstå Sørns uskyldigheder.
Barnets uskyld bragte dem begge ind i politik.
Ingen voksne forstod dem. Og endnu engang står de alene og identificerer sig med børn som blev svigtet af de voksne og alverdens politikere.
Håber I finder en voksen.
Måske børnenes statsminister?

Lille Lars har skrevet en hel bog for at få hende i tale.
Og Søren skriver i alverdens medier hver uge.
Held og lykke på rejsen.

Annonce