Tabermændene: Mænds sundhed skranter

Mænd går ikke til lægen, dør tidligere og begår oftere selvmord. Og blandt de enlige mænd er problemerne meget større.
Mænd lever kortere end kvinder, og de rammes oftere end kvinder af de fleste sygdomme. Mænd lever mere usundt, drikker mere og tager flere dumdristige chancer.

Det er det generelle billede af unge mænds sundhedstilstand, og tendensen forstærkes yderligere i landets udkantsområder og blandt de ufaglærte.

Det viser en gennemgang af forskning og statistik på området, som Netavisen Pio har foretaget.

Ifølge en OECD-undersøgelse fra 2009 har mænd i Danmark 70 procent større risiko for at dø, før de fylder 70 år, end kvinderne.


Singler dør før

Og der er især en udfordring med mænd, som ikke har en partner: Tal viser, at 45 procent af de ufaglærte mænd er enlige, og at enlige mænd lever omkring syv år kortere end mænd i parforhold.

Derfor er det også en særlig udfordring, at mænd og kvinder i dag bor mere og mere adskilt, fordi kvinderne søger væk fra provinsen for at søge mod uddannelsesbyerne.

Tendensen slår igennem allerede fra ungdommen. En opgørelse, som Forum for Mænds Sundhed lavede i 2015 konkluderer, at unge mænd har 300 procent større dødelighed end unge kvinder, de har markant større dødelighed af både kræft og hjerte-kar-sygdomme end unge kvinder.


Mænd går ikke til lægen

Spørger man mændene selv, så synes de, at de er sunde og raske.

En medvirkende årsag til mænds dårlige helbredstilstand og dårligere overlevelseschancer er det faktum, at mænd er dårligere til at gå til lægen end kvinder – og når de er der, har de sværere ved at kommunikere med dem.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at 90,4 procent af de 30-59-årige kvinder var i kontakt med lægen i 2018, mens 76 procent af mændene i samme aldersgruppe talt med lægen. For enlige mænd var det kun 71 procent, der var et smut forbi lægen.

Mænds mishag ved at gå til lægen begynder allerede i ungdomsårene. Tal fra Forum for Mænds Sundhed viste i 2015, at hver fjerde unge mand ikke havde været hos lægen indenfor et år. Mens det tilsvarende kun var hver 10. unge kvinde, som ikke havde været forbi den praktiserende læge.

Undersøgelsen viste også, at ligegyldig hvilke sygdomssymptomer, unge mænd præsenteres for, har de klart mindre tendens end unge kvinder til at ville gå til lægen og få det undersøgt.

I en undersøgelse svarer otte procent af unge mænd, at de ikke ved, hvordan de kontakter lægen. Kun tre procent af unge piger ved det ikke.

Undersøgelser viser også, at når de mænd får taget sig sammen til at gå til lægen, så er de der i kortere tid og de stiller færre spørgsmål under konsultationen.


Mænd tager chancer

Mænds overdødelighed er på intet tidspunkt større end i de unge år: I 15-25-års alderen er den tre gange så stor.

Og det er i høj grad selvforskyldt adfærd. De unge mænd har en enorm overvægt i dødelighed af ulykker, som det kan ses på f.eks. unge mænds andel af dræbte i trafikken.

Her er der er langt over dobbelt så mange unge mænd som kvinder, der dræbes. Mænd er langt mere risikovillige, tager chancer og derfor ender de indimellem i fatale ulykker.

I to ud af tre ulykker, hvor en person er kommet til skade på de danske veje, er en mand involveret i ulykken .


Mænd overlever ikke kræft

Men mænds overdødelighed skyldes ikke kun ulykker og pludselig død. De unge mænd har også allerede en stor overdødelighed af de store, ofte dødelige sygdomme – såsom hjertesygdomme og kræft.

Se man isoleret på kræft, så forekommer det cirka syv procent hyppigere hos mænd end kvinder, men mænd har 28 procent større dødelighed.

Sygdomme, som kunne være opdaget og behandlet, hvis mændene var gået mere regelmæssigt til lægen.


Fire ud af ti mænd er overvægtige

En stor udfordring for mænds dårlige helbred er kosten, som betyder, at mænd er mere udsat for risiko for at få diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

I Danmark er 57,7 % af alle mænd overvægtige og heraf er 17,1 % svært overvægtige. Til sammenligning er 44,5 % af kvinderne overvægtige mens 16,6 % er svært overvægtige.

Mænds kost indeholder nemlig mindre frugt og grønt samt mindre vand og mere alkohol end kvinder. Og så spiser mænd væsentligt mere fastfood end kvinder.

Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt danskernes madvaner, og den viser, at godt hver ottende danske voksne spiser pizza, burger og shawarma mindst én gang om ugen.

Her er det også de lavtuddannede, der har det største forbrug, mens det også særligt er unge mænd mellem 16 og 24 år, der har tendens til at spise pizza eller burgere.


Tre gange så mange mænd vælger den ultimative udvej

Selvom der heldigvis ikke er så mange, der begår selvmord, er kønsfaktoren ganske markant: I alderen 15-24 år begår unge mænd selvmord tre til fem gange så hyppigt som unge kvinder.

Og det er på trods af, at der blandt kvinder er langt flere selvmordsforsøg.Således er der dobbelt så mange kvinder som mænd der forsøger at begå selvmord.

Men også i selvmordsstatistikkerne er der en voldsom social slagside. Tal fra Danmarks Statistik og Register for Selvmordsforsøg viser, at førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere udgør omkring halvdelen af de 40 til 59-årige mænd, der foretog et selvmordsforsøg i perioden 2012 til 2015.

Eksperter peger blandt andet på ensomhed, som en af de store risikofaktorer, der udløser selvmord eller selvmordsforsøg. Derfor ser man også ofte, at mænd der af den ene eller den anden grund mister deres partner, forsøger at tage livet af sige selv.

Serie: Tabermændene

Mænd dør tidligst, mænd laver mest kriminalitet, mænd er mest hjemløse, mænd begår flest selvmord, mænd får sjældent forældremyndighed, mænd overrepræsenterer Udkantsdanmark og mænd halter stadig længere bagud i uddannelses-kapløbet.

I de kommende måneder, vil vi her på Netavisen Pio sætte fokus på netop tabermændene i en serie af artikler og podcasts.

Foreløbig har vi bragt følgende artikler:


Jens Jonatan Steen: De glemte: Tabermændene er fremtidens ulighedsmotor
Ekspert: Tabermændene sakker bagud på alle ledder og kanter
Jesper Lohse: Hvorfor gælder FNs verdensmål ikke for fædre?
Dokumentation: Unge kvinder søger mod storbyens uddannelser
Dokumentation: Mænd uden uddannelse fylder i kriminalitetsstatistikkerne
Ekspert: Afviser begrebet “tabermand”: Ikke nyt, at nogle mænd oplever social deroute
Dansk Erhverv: Dansk Erhverv vil have kønskommission: “Vi efterlader en masse mænd på perronen”

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce