Tænketank: ”Det er forrykt det der sker i Danmark i øjeblikket”

En lærerstuderende er blevet anholdt og sigtet for at have delt et billede af en brændende dukke af statsministeren samt et skilt med ordene: "HUN MÅ OG SKAL AFLIVES!"
Politiets anholdelse – og sigtelse – af en kvinde for at have delt et billede af en brændende dukke af statsminister Mette Frederiksen (S) samt et skilt med ordene "HUN MÅ OG SKAL AFLIVES!", får tænketanken Justitia til at slå alarm.

”Det er forrykt det der sker i Danmark i øjeblikket,” skriver Justitias direktør, Jacob Mchangama på Facebook.

”Politi og anklagemyndighed virker fuldstændigt ude af kontrol, når man ser reaktionerne på protester mod regeringens Corona-restriktioner.

”En kvinde protesterer over at man anvender straffelovens § 113 til at sigte nogle demonstranter der afbrænder en dukke af statsministeren ved selv at lægge et billede af en brændende statsminister dukke op.

”Hvad gør politiet?

”Braser ind i hendes hjem anholder og sigter hende.

”WHAT???”

Black Lives Matter

Jacob Mchangama sammenligner det med, at amerikanske tilhængere af Black Lives Matter var blevet anholdt - og sigtet - for at have delt billeder på de sociale medier af brændende dukker af tidligere præsident Donald Trump.

"Så ville alle - med rette - tale om autoritære tendenser," skriver direktøren for tænketanken.

"Det her ikke anderledes. Jeg er decideret rystet over den fremfærd vi ser overfor protester mod regeringen i øjeblikket. Hvor mange vil i fremtiden afholde sig fra at gå til demonstrationer eller dele provokerende og stærkt kritiske opslag om statsministeren eller regeringen af frygt for at det får konsekvenser.

Hærværk mod vores frie samfund

 

"Det her ligger så langt for den politiske kultur som har præget Danmark siden efterkrigstiden og som har givet plads til outrerede og totalitære ideer fra BZere, autonome, kommunister, nazister, islamister m.fl. kunne komme til orde med et minimum af politisk vold til følge. Vi er vidner til hærværk mod vores frie samfund, samtidig med at vores politikere kappes om at indføre endnu flere begrænsninger og beføjelser til politiet."

placeholder

Angreb på regeringen

Paragraf 113 i straffeloven handler om angreb på regeringen, hvilket kan give helt op til 16 års fængsel og kvinden delte billedet i en Facebook-gruppe for brugere, der er imod den særlige paragraf.

Tre personer er sigtet efter paragraffen i forbindelse med en Men In Black-demonstration i januar i København.

Dukken, der skulle forestille statsministeren, blev således hængt op i en lygtepæl i forbindelse med demonstrationen mod coronarestriktionerne.

"HUN MÅ OG SKAL AFLIVES!" stod der på et skilt, som sammen med dukken efterfølgende blev brændt af.

placeholder

Optrinnet affødte kritik fra politikere til højre og venstre i folketingssalen og justitsminister Nick Hækkerup (S) har understreget, at man er velkommen til at demonstrere. Men det skal foregå på lovlig vis.

placeholder

To års fængsel

Sigtelsen af kvinden kommer kun få dage efter, at en anden kvinde blev idømt to års fængsel for at have medvirket til angreb på politiet samt at have opfordret til vold og optøjer ved demonstrationen i januar.

Det var første gang, at domsmandsretten ved Københavns Byret brugte en ny paragraf i straffeloven, der giver retten mulighed for at forhøje straffen til det dobbelte, hvis forbrydelsen er sket med baggrund i eller i sammenhæng med covid-19-epidemien.

Efterfølgende har flere politikere til at slå fast, at det ikke var det, som de havde i tankerne, da de sidste år vedtog at skærpe straffen for den form for kriminalitet.

”Vi havde tanke på uroligheder, hærværk og plyndringer, hvis corona udviklede sig til social uro,” skriver SF’s retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt på Twitter.

Er på kant med frihedsrettighederne

 

”Det her er forkert og bør laves om. Fordi en demo tilfældigvis er mod corona, skal det ikke udløse dobbelt straf. Er på kant med frihedsrettighederne.”

placeholder

Og De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, har spurgt om, hvorfor der skal være dobbeltstraf for at deltage i en demonstration men ikke en anden.

 

placeholder

Flygtning fra Rumænien

Den 29-årige lærerstuderende Vivian Anita Alexandru er sigtet efter Straffelovens §119 stk. 1, som kan give fængsel i op til otte år. En paragraf som handler om den, som ”øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen.”

Vivian Anita Alexandrus forældre flygtede til Danmark fra Rumænien i 1991, og hun mener på den baggrund, at hun er ekstra følsom over for ”diktatoriske tilstande.”

”Vi kom til Danmark for at flygte fra diktatur, men Danmark føles som et diktatur nu,” siger Vivian Anita Alexandru til Berlingske.

Gå med den jødestjernelignende badge

 

”Det burde være frivilligt, om man skulle gå med mundbind. Jeg synes, det er ubehageligt, at vi skal gå med den jødestjernelignende badge, som angiver, at vi ikke er normale eller raske nok til at gå med mundbind.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvis man er utilfreds med Danmark er man da velkommen til skifte land, som du borger, er hjemlandet da en del af EU. Og hvis man mener, det er ok at smide kanonslag og øldåser, råbe ukvemsord mod politiet, opfordre andre til at smadre byen, ja så falder der en konsekvens. Vort politi er jo ikke ansat for skulle chikanerede. Vi har ytringsfrihed ja, men med ansvar. Og Corona er alles fjende. Når man benægter den eksistere, så rammer man alle andre danske personer,ja alle borgere i landet. Det er ikke i orden. Snart lukkes op igen og livet bliver næsten normalt. Så hold da lige ud lidt endnu, så lysner det og de fleste er vaccineret.

Træk sølvpapirshatten godt ned over øjnene og gem dig nede i kælderen, dine stråmænd og konspirationsteorier er på niveau med QAnon tosserne!

Danmark var før Mette Frederiksen et demokrati med ytringsfrihed!
I dag er det nærmest en bananrepublik!

Hvis man er utilfreds med Danmark, er man også velkommen til at blive og gøre noget ved det. Det er sådan, man udvikler nationer og forbedrer folkets livskvalitet. Din kommentar er af udemokratisk beskaffenhed, hvorfor jeg så ikke forstår, hvad du laver i Danmark. Som bekendt er Danmark jo et demokrati. Din kommentar er således selvmodsigende. Og understøtter den diktatoriske styreform.

EU borger

Lærerstuderende !!! Det får jeg kuldegysninger af. Måske Tvind kan bruge hende.

Skal hun udelukkes fordi hun er uenig med dig?
Skræmmende så intolerante og fordomsfulde Mette Frederiksens disciple er!

Lov er lov og lov skal holdes, er jo de radikales motto. Retsstaten og alt det de radikale plejer at fremture med. Men når det drejer sig om noget de radikale er imod, får fløjten pludselig en anden lyd. Så hedder det “lov er lov indtil de radikale får flertal”. I befolkningen var der et flertal imod rigsretssagen imod Inger Støjberg, men her lykkedes det de radikale med en smart taktik at sætte Folketingets partier skakmat i deres “lov er lov og lov skal holdes” retorik. Men nu gælder den tilsyneladende ikke længere.

Demokratiet i Danmark styres ved at melde sig ind i et parti, diskutere politik og eventuelt at stille sine evner og kandidatur til rådighed. Valghandlingen foregår hvert fjerde år. Og her kan alle uanset personlige evner, præferencer, slægtskab eller om man har kriminelle tilbøjeligheder (ønsker ikke at overholde gældende lov) gå hen og afgive sin stemme efter bedste evne og overbevisning.

Herefter er vi i princippet overladt til os selv, medmindre man har et personligt forhold til en af de folkevalgte, som måske vil lytte på ens synspunkter. Man kan selvfølgelig henvende sig på anden vis til politikerne. Men om de lytter er en helt anden sag!

Under klimakrisen og coronakrisen og andre kriser der kommer udefra, er det blevet populært med demonstrationer især i København og ved folketinget. For at komme dette udemokratiske uvæsen til livs bør vi flytte Folketinget langt ud på landet, så Udkantsdanmark kan komme lige så meget til orde som storbybefolkningerne. Hvorfor skal jyder og fynboer betale en afgift på 250 kr. for hver demonstration i København. Udemokratisk, uretfærdigt, udansk. I et lige samfund skal den parlamentariske repræsentation rent fysisk have samme afstand til alle vælgere. Og demonstranter. I princippet burde folketinget således samles på mindst ti forskellige lokaliteter i Danmark i hvert folketingsperiode imellem valgene. Alle landsdele ville kunne komme til orde og folketinget ville formodentlig have debatter, der var baseret på de lokale områder. Og hvis befolkningen var utilfreds kunne de, som vi har set det sidste års tid, møde op og ødelægge den demokratiske proces afhængig af hver regions traditioner. I København larmer man! I visse egne af Jylland ville folketinget formodentlig blive mødt med larmende tavshed.

Og så bliver politikere for alvor bekymrede. Se blot Jacob Ellemann og Kristian Thulesen Dahl i øjeblikket. Vælgerne møder dem med larmende tavshed.

Mange bør i øjeblikket spørge sig selv? Hvordan får jeg størst demokratisk indflydelse! Ved at larme? Eller ved at forholde sig tavst? Det tavse flertal. I øjeblikket styrer det tavse flertal Danmark. Smittetallene styrter ned i visse egne af Danmark. De egne der normalt forholder sig tavse!

Aldrig har fortvivlelsen været større hos de der normalt råber højest op!

Politiske kommentatorer hiver sig i det lange hår. Det tavse flertal styrer Danmark igennem krisen.
Ligesom det tavse flertal løste indvandringsbølgen.

Klimakrisen bliver det næste problem! Bliver det Thunberg og hendes demonstranter der løser problemet? Eller det tavse flertal?

Demokratiet når det er bedst. Når flest mulig har lige stor demokratisk vægt på demokratiets vægtskåle. Alternativet er på vej ud af folketinget. Fordi de larmede for meget! Og gjorde for lidt! Med egne handlinger. Afgifter på fly. Ingen fløj mere end De alternative. Det tavse flertal ser desværre al forlorenhed. Og føler sig demokratisk underrepræsenteret. Men Alternativet fik borgerforslag igennem. Og det var godt! Men problemet var/er at antallet af tavse vælgere, der er imod et borgerforslag, ikke bliver aktiveret. På samme måde tror demonstranter at de har det tavse flertal med sig. Det er ingenlunde tilfældet. Kun uhyre sjældent.

Ytringsfrihed er fint. At kende det tavse flertals mening er endnu bedre.

Sociale medier er blevet til demonstranter. Og ikke det tavse flertal. Det tavse flertal stemmer hvert fjerde år. Og gud ske lov for det.

Alternativet er at udvikle en vælgerapp, der ved enhver stemmeafgivning i folketinget kunne aktiveres, således at befolkningen/det tavse flertal kunne ytre sin mening. Men om de folkevalgte skulle være bundet af befolkningens mening er tvivlsomt. Ifølge grundloven er ethvert folketingsmedlem bundet af udelukkende egen overbevisning. På trods af tidens tand om partidisciplin. Og moderne valgstrategi.

Folketingsmedlemmer repræsenterer i princippet folket. I det mindste på valgaftenen.
Demonstranter repræsenterer kun sig selv. Og som de radikale siger: Lov er lov og lov skal holdes.

Med mindre de demonstrerer for noget de radikale går ind for. Så skal loven ændres efter radikal recept.

Ekkoet fra de radikale nynner stadig imellem murene på Christiansborg: Lov er lov og lov skal holdes.

Og Ellemann nynnede med. Moral er godt. Dobbeltmoral er dobbelt så godt. Synes de radikale at mene. Spørg blot Morten Østergaard!

Det er lige festligt nok!

Så demokrati hvert fjerde år?

Aksel prøv at Google hvad det vil sige at være et frit demokrati!

Men du er måske meget mere til totalitære regimer og fascistiske regeringer?

Mette Frederiksen er en katastrofe for Danmark og demokratiet!

Du snakker og røven går...

Helt enig med Jens peder👍

Helt enig med Jens peder👍

Vaccine modstandere (MIB osv.) er idioter. Ja!
Og hvad så?
Det er jo ikke som om de landsbytosser lige udgør en vægtig/latent samfundsomstyrtende trussel imod regering,folket og staten?

Skrigskinken derimod!
Mette "so" er langt farligere for demokratiet og det åbene samfund. (Jf "fører soen" i Orwell's "animal farm")
Skræmmende at der skal så lidt til før Østjyllands politi ved mindste anledning skal udleve politistat drømmen og skabsfacismen luftes lidt. Der er vist blevet brugt mange kræfter på at holde højre arm i ro på politigården i Århus.

Annonce