Tænketank: Energikrisens vindere skal til lommerne

Energiselskaberne skovler penge ind på de høje energipriser. Nogle af de penge bør gå tilbage til forbrugerne, mener Cevea.
Foto: Rama/Wikimedia Commons
Energiselskaber tjener styrtende på stigende energipriser. Tænketank ønsker omfordeling.
De tårnhøje priser på energi, som lige nu rammer forbrugerne, giver de selskaber, der producerer energien, enorme overskud.

Ifølge Det Internationale Energiagentur kan producenterne i EU se frem til en overnormal profit på op til 200 milliarder euro i år. Det svarer i runde tal til 1.500 milliarder kroner.

Derfor foreslår tænketanken Cevea, at der indføres en skat på ’overnormal’ profit i Danmark.

Den overnormale profit er det ekstra overskud, et selskab har, ud over hvad man normalt kunne forvente.

"Lige nu, mens danskerne oplever rekordhøje priser på varme og benzin, sidder politikerne og forsøger at finde penge. Dem kunne de passende finde hos nogle af de selskaber, som - helt uden at have gjort noget for det - tjener styrtende med penge," siger vicedirektør i Cevea, Alexander Grandt Petersen, til Netavisen Pio.

Han påpeger, at der er en voldsom social slagside ved de stigende energipriser, som rammer dem med de laveste indkomster uforholdsmæssigt hårdere og dermed skaber større ulighed.

“Ikke rimeligt”

Tænketanken Cevea mener ikke, at der er nogen rimelighed i selskabernes store indtjening.

"Det er ikke profit, der er kommet ved at de her selskaber har taget kloge beslutninger eller en højere risiko, det skyldes ene og alene, at de sidder på en knap ressource, som der er blevet mindre af som følge af krig og sanktioner," siger Alexander Grandt Petersen.

"Selv de mest liberalistiske økonomer bør kunne anerkende, at der skal være en sammenhæng mellem indsats, risiko og afkast. Det er slet ikke det, der er tilfældet her. Det er profit som udelukkende stiger, fordi russerne har invaderet Ukraine, og man tilfældigvis sidder på en ressource hvor udbuddet falder."

Forslaget er ikke urealistisk, påpeger Cevea. F.eks. har man allerede lavet noget lignende i Spanien under coronakrisen.

Ekstraregning på mere end 10.000 kroner

Beregninger fra Danske Bank viser, at gennemsnitsforbrugeren kan forvente en stigning på elregningen i omegnen af 200 kroner om måneden.

Og er du en af de cirka 400.000 danskere, der varmer din bolig op med et gasfyr, kan du forvente en ekstra regning på mellem 800 og 1.000 kroner. Om måneden vel at mærke.

En liter diesel eller blyfri benzin koster i skrivende stund 16,29 kroner. 2,25 kroner mere end den kostede ved årsskiftet.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvis pengene fra de her enorme prisstigninger på gas, olie, benzin, diverse fødevare bare ender i lommerne på grådige producenter, så skal der laves et statslig indgreb med at fastfryse alle priser, mens den her krigssituation i Ukraine er i gang. Det er ganske enkelt dybt umoralsk at tjene penge på den her måde.

Der hersker en form for undtagelsestilstand grundet krig. Så fastfrys priserne på det niveau de var før d. 24. februar 2022.

PS. 1% ejer 85% af alle værdier på Jorden. Så vi almindelige hårdt arbejdende mennesker bliver udbyttet nok i forvejen.

Corona-krisen og Ukraine-krigen har rigtig mange producenter og forhandlere benyttet som undskyldning til at score en større profit. Markedsprisen på div. råvarer er blevet uigennemskuelig, og derfor er den gængse undskyldning for højere priser, at råvarer, energi og fragt er steget.
OK, det er da sandt et stykke hen ad vejen, men så lægges der lige nogle % oveni, så der tjenes lidt ekstra på krisen. Griskhed forsvinder ikke selv om der er kriser.

Og hvad så med Maersk-skibenes rekordindtjeninger under pandemien!
Og staten der skovler penge ind på ligefrem proportionale afgifter. Herunder 25 procent moms på alle prisstigninger.

Den norske stat er særlig heldig - producent- energiafgifter og moms lige ned oven i alle de andre oliemilliarder.

Og alt imens betales rekordhøje strømafgifter og priser i visse egne af Norge, præcist som visse egne i Danmark lider på grund af gaspriserne.

De stærkeste skuldre skal bære det tungeste læs.

Oligarkernes tid siver fra land til land. I visse lande betegnes de blot milliardærer.

Og menigmand bukker og nejer!

Kun ukrainere griber til våben. Tyveriet er blevet for åbenlyst! Og alt andet er tabt!

I folketinget kalder Venstres formand Putin for en krigsforbryder, hvorimod SF helst vil tale om de fattiges situation i Afrika.

Thi det har statsministeren skrevet en opgave om!

Tænk hvis statsministeren havde skrevet en opgave om bekæmpelsen af oligarker, milliardærer og deres politiske medløbere, endsige diktatorer.

Han undslap Hitler, men blev dræbt af Putin!

Menigmand i milliardernes kamp!

Han undslap Hitlers koncentrationslejres udløbsdato og blev ramt af Putins soldaters missilaffyringsfejlskuf over et boligområde.

Energiselskaberne skovler penge ind på Putins beskidte krig.

Under 1. Verdenskrig opstod begrebet gullasch-baroner. Deres herskabsvillaer ligger et stenkast fra nutidens danske milliardærer. Der er nu udsigt til udvidelser med spa og udendørs svømmeanlæg.

En krig er altid godt for nogen! Ukrainernes død! Milliardærernes brød!

Retorikken i folketinget imod Putin er særdeles vag!

Kun Venstres formand tør ufortrødent tale om krigsforbryderen Putin.

Han undslap Hitler, men blev dræbt af Putin!

Sandheden skåret ud i pap!

Kun atombomberne i Japan stoppede Hitler!

30ernes og 40ernes talen udenom er over os!

Efter krigen kom retsopgøret!

Hvem arbejdede for tyskerne? Og hvem gjorde ikke?

Krigsforbryderen Putin trækker grimme streger hen over hele Europa.

Tjener nan fedt, ja, så ønsker man ikke aktivt at stoppe krigsforbryderen!

Kun ukrainerne har intet valg!

For alle andre venter retsopgøret!
Men det kommer! Vær sikker på det!

Krigens vindere bliver til krigens tabere!

Med mindre man har Mads Skjerns næse for litteratur!

Det sidste kapitel er aldrig skrevet!

Han undslap Hitler, men blev dræbt af Putin.

Krigsskadeerstatninger venter Rusland og Putin og pengepugere i de næste 100 år.

Skaberne af Paris-klimaaftalen og Putins udnyttelse af dens naive tilgang til sikkerhedspolitisk udnyttelse af dens svagheder vil i alle tider fremstå på lige fod med Chemberlains udtalelse om “Fred i vor tid” efter aftalerne med Hitler.

70 procents C02 reduktion skulle redde verden!

Parisaftalen satte såvel USA, som NATO som EU skakmat!

Putin førte blot en enkelt bonde ind i fjendeland!

Og helvede på jord var løs!

Kapitalisterne i vesten kvalte selv resten!

Maersk har aldrig udbetalt større bidrag til aktieejerne!

Det kører godt for nutidens gullasch-baroner!

De konservative har aldrig stået stærkere i meningsmålingerne!

Kun Venstres formand tør kalde Putin ved rette navn:

Krigsforbryderen Putin!

Da vel mest asocialt, at staten pga prisstigningen indkasserer store merindtægter på både afgifter og moms. I stedet for at Mette Frederiksen leger julemand for egne vælgergrupper, burde merindtægten i stedet anvendes til en midlertidig nedsættelse af momssatsen, da prisstigningen jo er slået igennem på alle energiformer, transport og mange dagligvarer, ligesom en nedsat momssats vil hjælpe alle, og især lavindkomstgrupperne.

Det sker som en konsekvens af grådige private virksomheder, som umoralsk skårer kassen på prisstigninger. Så følger stigning af moms og afgifter med. De indtægter går i det mindste til fællesskabet og bliver derigennem betalt tilbage gennem nødvendige opgaver, som staten løser for sine borgere. Så der er en forskel.

Tirsdagens spørgetime i folketinget afspejler et folketing og især statsminister, der forsøger at holde den gode stemning oppe ved at tale om problemer, der er en veldreven storklub værdig, men i virkeligheden dækker over at nedrykningen til 2. division er uundgåelig og formodentlig først slutter med en genstart i lokalrækkerne, hvis en eller anden succesentreprenør og livstykke-træner finder sammen i en symbiose oven på ruinerne af fordums styrke.

Kapitalismens outsourcing og specialisering på internationalt plan har skabt et verdenssamfund, der med små sten i skoen - et containerskib på tværs i Suez-kanalen - en Putin der fører krig imod kornmarkerne i Ukraine - kan få hele lortet til at bryde sammen - i løbet af nul komma fem.

Og her var verdens egentlige dagsorden klimakrisen og pandemien og velfærd og økonomisk stabilitet i hele verden samt det FN og NATO og EU er sat i verden for:

Fred i vor tid!

Påklædningen og stemningen i folketinget var let og underspillet muntert, og den teoretiske diskussion a la musikken på Titanic selv efter at isbjerget var påsejlet!

Dansk økonomi er bomstærk, beskæftigelsen er helt i top, arbejdsløsheden har aldrig været lavere! Jeg gentager ARBEJDSLØSHEDEN har aldrig været lavere!

Kort sagt! Det firdobbelte skrog som danner fundamentet på “vi er alle i samme båd” - “det gælder om at holde sammen” -retorikken - den holder vand.

Selv kaptajnen er i baren! Og snakken går!

Motorerne snurrer endnu!

Alle lader som om det går!

Men i de nederste dele af skibet kender de sandheden!

Vandet fosser ind! Timeglasset i beregningerne har for længst givet op!

Putin tester kapitalismens endeligt!

Hvor stærk er de vesteuropæiske kapitalistiske oligarker?

Chelsea og de andre storklubber styres af russere!

Opium for folket! I vest som i Øst!

Klaveret spiller! På nederste dæk kender de sandheden!

Fem forbandede år bliver til nationernes ørkenkamp!

Ørkenræven skal endnu engang bekæmpes men nu hedder modstanderen flygtninge, hungersnød, klimakamp, ressourcekamp.

Vi er på øverste hylde i den politiske debat!

Alt imens forsvinder den almindelige danskers almindelige liv!

Med en lille pension må Arne understøtte svigerforældre, datter og børnebørn.

Måske bliver det igen en lille tur i den gamle Opel til Søndervig. Samlet!

Regningerne vælter ind som vandet i Titanic!

Men det må man kunne tåle!

Når der er krig i Europa må alle betale deres del af prisen.

Anderledes kan det ikke blive!

Putin fik sin sejr! Jeg kan ikke lide vesten! Jeg rammer jer alle der hvor det gør mest ondt!

Som den lille dreng i Oslo eller Malmø slår Putin til!

Og hans mænd råder endda over atomvåben!

Krigsforbryderen og isbjerget Putin var der ingen der talte om!

Thi i frie lande lytter fjenden altid med!

Den udsigtsløse tilværelse
Larsen nærer drømme om at gøre karriere og få sit eget hus med have, bil m.m. – ”men det blev kun til to vær’lser og kammer/ og en cykel og en bus, når det var regn”, lyder sangens triste budskab (vers 6.3-4). Vi befinder os midt i 1930’ernes store krise med lave lønninger og lange arbejdsløshedskøer. Larsens tilværelse er temmelig udsigtsløs, hvilket understreges af omkvædet.

1. Her er en sang om en mand, der hed Larsen,
det' ham man møder på gaden hver da',
og han var tem'lig uheldig med livet,
som han ellers havde ventet meget a'.
Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt.

Vi møder Larsen igen i 2022.

Han har fået eget lille dårligt isoleret hus opvarmet med gas.
Han har egen gammel bil der fører ham på job i nærmeste storby. 120 kilometer om dagen.
Nu er alt endeligt lykkedes for Larsen.
To børn har fået lejlighed i København med hjælp fra Larsen. Begge lejligheder er gasopvarmede med støtte af elblæser.
Larsen drømmer om ferie ved Vesterhavet!

1. Her er en sang om en mand, der hed Larsen,
det' ham man møder på gaden hver da',
og han var tem'lig uheldig med livet,
som han ellers havde ventet meget a'.
Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt.

Godt at Larsen ikke er arbejdsløs! Som 1930ernes Larsen!

Men Putin vil gøre alt for at sangen spilles til ende…

Der er igen krig i Europa!

Larsen må tage sin del af konsekvenserne….

Kommentar:

Energi priserne stiger, ja selvfølgelig gør de det, når der er Krig, Død og Ødelæggelser over en kam...

Politisk har vi i Danmark en forfejlet energipolitisk tilgang, som nu rammer ret skævt, må man sige...Det er jo fuldstændigt tosset, at en Krig i Europa først nu, har fået øjene op hos politikerne...

Selvfølgelig tjenes der penge på Energi, ellers var der jo ingen som gad interesserer sig for det, og der er nok mange forskellige holdninger til dette vedrørende den stigende indtjening hos leverandørerne, men man siger ikke ret meget, når forsyningspriserne er lave, for det er de også over en kam...

Det er fuldstændigt normalt, når der er uro i Verden, at priserne stiger, og som borger i det smukke Odsherred, stiger transporten også af EL fra og med den 01. April 2022 med 19 øre pr. Kilowat-time, og mellem 17:00 og 20:00 med 30 øre pr kilowat-time...

Tager man eksempelvis et el-forbrug-forbrug på 6000 kwh om året, er det en stigning på omkring 250,- om måneden + prisstigningerne på El - Prisen....

God Dag,
Erling Drews...

Måske har Putin og Xi læst George Orwell ”1984” og blevet inspireret til en fælles Eurasisk front mod USA og Vesten. En fremtid, som netop bliver beskrevet i ”1984”.

Det er i hvert fald det, som sker nu. Eller også er det bare en logisk konsekvens som selv en George Orwell kunne se komme tilbage i 1948. En uundgåelig logisk konsekvens. Men selvom USA’s analytikere sikkert også har påpeget denne logiske konsekvens er den sikkert blevet anset for usandsynlig i hverdagen realpolitik – Men nu er det så sket.

Måske realpolitikken skulle udformes mere varsomt fremover. Men det sker desvære næppe, da realpolitik drejer sig mere om at blive genvalgt frem for politik. Og hvordan præsentere man lige en ide mulige logiske fremtidskonsekvenser over for vælgerne?
Guld og dollar beholdning i mega milliard størrelse er til syvende og sidst ikke andet end ting. De kan nemt erstattes med andre ting, gennem et alternativt verdensomspændende kinesisk finansiel system. Ja, de kan faktisk ende med at erstatte den amerikanske dollar modelt helt og aldeles og derved gøre USA og Vestens finansielle systemer mere eller mindre værdiløse. Så kan USA og Vesten pludseligt ikke få finansieret deres livsstil længere – Det er faktisk også ved at ske. Lige nu. Med et fingerknips kan vores økonomi være nulstillet. Samtidig vil alle de ulande og andre med et være fritaget den gæld de måtte være bundet med til os være væk. Bare sådan. For nu er det det kinesisk drevne system, som de læner sig op ad i stedet for det amerikanske.

USA og Vesten har ejet hele verden udelukkende gennem deres finanssystem. Et system, som har trukket værdier fra hele verden i hænderne på USA og vesten i mange årtier. Et system, som mange lande har følt sig udbyttet af. Hvad nu vis det med et er væk? Erstattet af et andet. Det kommer til at få enorme konsekvenser for værdien af vores økonomi og købekraft. Så er det ikke længere os der har en valuta, som er 5-6 gange mere være end andre landes. Så er det omvendt.

En ny verdensorden kan købes. Det har kineserne sat alle sejl ind på at gøre gennem en langsigtet plan, som nu begynder at virke. Og USA kan intet stille op mod det. Det er nået så langt, at det nu bare sker. USA og Vesten har været grådige og solgt sig selv til den højest bydende i troen på, vi bare er det bedste. Og pengene, som betyder ALT for os er da også strømmet ind i vores kasser i seneste mange årtier. Det har fuldstændig forblændet vores dømmekraft. Og som sagt guld og dollar er bare ting når alt kommer til alt. Og ting kan nemt erstattes med andre ting. Og det har kineserne så smart udnyttet. De har anvendt kapitalismens grådighed til at ødelægge sig selv.

Hold da op en genial plan. Og vi i vesten har endog selv gjort arbejdet.

Annonce