Annonce

Tænketank: Flere i fagforening er sundt for økonomien

Hvis flere står i fagforening øges sandsynligheden for bedre samarbejde, mere efteruddannelse, øget konkurrenceevne og øget innovation. Og det øger produktiviteten, viser en række studier.
Foto: Jonas Messerschmidt
Fagligt aktiv foran Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København.
SVM-regeringen har foreslået, at hæve fradraget på fagforeningsmedlemskab fra 6.000 til 7.000 kroner om året.

Et forslag, som ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) skal styrke den danske arbejdsmarkedsmodel

"Vi gør det for at styrke den danske model, og så er det selvfølgelig også en skattelettelse til mange danskere. Den danske model er afhængig af en høj organisationsgrad hos både fagforeningerne og arbejdsgiverne. Her giver vi en hjælpende hånd," sagde han til finans.dk i forbindelse med at lovforslaget blev fremsat i slutningen af marts.

Øget konkurrenceevne og mere innovation

Hvis det får den effekt, at flere melder sig ind i en fagforening, vil der være betydelige samfundsøkonomiske gevinster at hente, konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af en række udenlandske studier.

Med flere organiserede medarbejdere øges nemlig sandsynligheden for bedre samarbejde, mere efteruddannelse, øget konkurrenceevne og øget innovation. Og det øger produktiviteten.

"Den økonomiske forskning har i mange år indikeret, at en høj grad af faglig organisering er med til at øge produktiviteten. Det bekræfter de nye norske studier. Ligesom gode veje og hurtige digitale løsninger, øger fagforeningerne produktiviteten," skriver direktør Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i analysen.

Gevinst på op imod 30 milliarder

Tænketanken har set på studier fra bl.a. Norge, Belgien og Portugal, som på forskellig måde dokumenterer, at der er en sammenhæng mellem faglig organisering og højere produktivitet.

I Norge hævede regeringen fagforeningsfradraget tilbage i 2001, og det har forøget de norske virksomheders produktivitet med 4-6 procent.

Hvis man overfører de norske erfaringer til Danmark, så vil regeringens forslag, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, betyde en stigning i produktiviteten på mellem 0,4 og 1,7 procent.

Det svarer i runde tal til en vækst på mellem 7 og 28 milliarder kroner for dansk økonomi.

Betaling for store bededag

Forslaget om at hæve fagforeningsfradraget har fået kritik fra bl.a. de konservatives formand Søren Pape Poulsen, der har kaldt forslaget for "betaling for regeringens afskaffelse af store bededag".

Han mener også, at fagbevægelsen vil bruge det højere fagforeningsfradrag som anledning til at sætte kontingentet op og bruge pengene på partistøtte til Socialdemokratiet:

"Mon ikke priserne nu kan stige, og Socialdemokraterne kan få fyldt valgkassen igen med dette forslag," skrev han i marts på Facebook.

Forslaget om at hæve fagforeningsfradraget blev oprindelig aftalt i januar 2022 under den tidligere S-regering, men det bortfaldt på grund af valget.

Efterfølgende var forhøjelsen af fagforeningsfradraget en af de ting, som Socialdemokratiet fik forhandlet igennem i regeringsforhandlingerne med Venstre og Moderaterne på Marienborg i november og december sidste år.

Lovforslaget om højere fagforeningsfradrag skal efter planen vedtages i folketingssalen den 25. maj.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kommentar.

Det er et meget positivt tiltag; med en hævelse af Fagforeningskontingentet, personligt mener jeg, at alt fagforeningskontingent burde være fradragsberettiget...

Når man hører Søren Pape Poulsens konstante kritik af Fagbevægelsen, er der jo intet nyt i de udmeldelser, sådan har Konservatives adfærd altid været, hvad er helt fair, men ligger langt fra min tankegang, da fagbevægelsen netop sørger for ordnede forhold: på alle områder for deres medlemmer...

Til gengæld er jeg meget positiv indstillet med den menneskerettighedsdom, som faldt, nemlig at man frit kan vælge, om man vil være medlem af en forening eller ej, alt man påtvinger folk; er noget skidt, så som en afskaffelse af Store Bededag m.m.

God Eftermiddag,

Erling Drews...

"Lige nu er det sådan, at arbejdsgiverne kan trække deres udgifter til f.eks. medlemskab af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri fra i skat - uden begrænsninger. Uden loft". Citat: Henning Overgaard 3F.
https://piopio.dk/3f-giv-loenmodtagere-og-arbejdsgivere-samme-vilkaar-fu...

Yderligere kommentarer er vel overflødige!
Per Bergmann

Fagforeningstanken er i sig selv ganske ædel, men tager sig som ofte udtryk i diktatur og magtmisbrug.