Tak til Sass for bud på EU-politik – men hvor er ejerskabet?

Henrik Sass Larsen kom i weekenden med fem konkrete bud på, hvad en revideret socialdemokratisk EU-politik skal indeholde. Sass bud er et stort skridt henimod en mere konstruktiv tilgang til EU-politik, men hvor blev ejerskabet for politikken af?
I weekenden kunne man læse et interview med Henrik Sass Larsen, hvor han kommer med en række bud på konkrete tiltag i en revideret EU-politik for Socialdemokratiet. Hvis man skal tro den overskrift, som Berlingske har valgt at give interviewet, er budskabet: ”Socialdemokrater vil være EU-skeptiske”, og at EU ifølge Sass er ”helt på Månen”.

Som jeg tidligere har skrevet her på siden, mener jeg, at vi skal ”væk fra automatreaktioner om mere eller mindre EU og i stedet fokusere på, hvilket EU vi ønsker os.” Det betyder også, at vi skal væk fra at tale om øget EU-skepsis i Socialdemokratiet, men i stedet fokusere på en konstruktiv EU-kritik, som er politisk funderet i, hvad man som socialdemokrati vil bruge EU til.

Konkrete bud på en revideret S-politik
Og det er faktisk netop det, Henrik Sass Larsen gør i artiklen hos Berlingske, hvis man orker at læse videre end den noget misvisende og forfladigende overskrift og introduktion, der er valgt til artiklen.

Jeg er ikke enig i alle hans forslag, men jeg klapper af, at de faktisk er politiske bud på, i hvilken retning EU skal bevæge sig i fremtiden og derfor fri for pseudodebatten om mere eller mindre EU.

Sass lægger faktisk op til en debat om, hvordan vi skal bruge EU. Det gør han med fem konkrete bud på, hvad en revideret socialdemokratisk EU-politik skal indeholde:

  • En revurdering af styrkeforholdet mellem EU's institutioner, fordi Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet er ude af trit med Ministerrådet. Formålet er, at få det europæiske projekt ”til at gå i takt med, hvad befolkningerne vil være med til”. Det er i øvrigt i denne forbindelse, Sass mener, at EU i form af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen er ”helt på Månen”.
  • En stram indvandringspolitik, der tager højde for, at vælgerne ikke vil acceptere ”eksperimenter med fri indvandring, hvor man kan stå og se på, hvordan det hele falder sammen”. Sass’ konklusion er, at ”uden en stram indvandrerpolitik er det uden for enhver rækkevidde, at centrum-venstre kan få magten nogensinde.”
  • En europæisk minimumsløn og minimumsstandarder, så EU-landene ikke kan udkonkurrere hinanden på dårlige arbejdsforhold og lav løn. Med Sass’ ord vil Socialdemokratiet ”gerne gå ind for frihandel, men vi vil sikre, at alle har en ordentlig løn og noget at leve af.”
  • Den fri bevægelighed for arbejdskraft skal begrænses. ”Det er rimeligt, at man kan få lov til at få job i et andet land og frit søge arbejde i EU. Men at man frit kan rejse rundt som daglejere og tiggere, eller hvad man gør uden fast arbejde, det går jeg ikke ind for,” mener Sass.
  • Etablering af en skatteunion i EU, der skal sikre, at skatter og afgifter ikke er konkurrenceparametre. I stedet bør der ifølge Sass etableres ”et fælles gulv og loft, som disse skatter og afgifter kan bevæge sig inden for.”

Tag nu ejerskab for den EU-politik!
På trods af gode takter, hopper kæden alligevel af for mig undervejs i interviewet. Det sker, fordi Sass opstiller en række politiske ønsker om en fremtidig kurs for EU, men tilsyneladende stadig er mest interesseret i at skubbe skylden for tingenes tilstand videre til ”dem nede i EU”.

I forbindelse med håndteringen af flygtningekrisen er Sass citeret for at sige: ”EU har i enestående grad vist sig ringe til at løse de her problemer. Det burde de skamme sig over i Bruxelles.”

En detalje, Sass glemmer her, er de danske politikere altså OGSÅ er en del af EU. EU består selvfølgelig af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, men EU består altså også af en række nationale regeringer og parlamenter, som Sass da også selv påpeger tidligere i artiklen, hvor han siger: ”Europa består af nationalstater, som bliver ved med at opfatte sig som nationalstater, som gerne indgår i et tæt og forpligtende samarbejde, men med det udgangspunkt at man er en nationalstat.”

Og det er jo fuldstændig korrekt. Dermed er det også de nationale politikere, der svigter, når EU svigter, og ikke bare ”dem i Bruxelles”.

Så kære Henrik Sass Larsen (og resten af den socialdemokratiske folketingsgruppe): Tag nu ejerskab for den EU-politik! Erkend, at debatten om EU ikke føres ”nede i EU”, men at den først bliver vedkommende, når den i højere grad end nu smelter sammen med den nationale politiske debat.

Men afslutningsvis skal der lyde et tak for et pænt skridt hen mod en tilgang til EU-debatten, der faktisk handler om politisk indhold; også selv om Berlingske i sit valg af overskrift gjorde sig umage for at forfladige budskabet.

 

Sabina Askholm Larsen er uddannet cand.mag. i retorik og arbejder til daglig på Danmarks Tekniske Universitet. Hun er desuden formand for politisk udvalg i Europabevægelsen.

Dagens Pioklumme er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen. Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Uddannet cand.mag. i retorik. Arbejder til daglig på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor hun bl.a. arbejder med videnskabsformidling inden for byggeri og anlæg samt DTU's arktiske aktiviteter.


placeholder

Annonce