Tesfaye: Det er utilfredsstillende med så lang en sagsbehandling

Det trækker ud med undersøgelsen af, om 66 personer skal have frakendt deres danske statsborgerskab.
Foto: Keld Navntoft
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
Det tager for lang tid.

Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), efter at myndighederne nu foreløbig har brugt over et år på at undersøge, om 66 personer skal have frakendt deres danske statsborgerskab.

Undersøgelsen skyldes, at den daværende Løkke-regering samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i 2018 besluttede at gennemgå de over 21.000 sager siden 2014, hvor der var blevet givet dansk indfødsret, for at se, om der var uoverensstemmelse mellem, hvad ansøgeren havde opgivet i sin ansøgning, og hvad der stod  Kriminalregisteret.

Partierne ønskede således at skærpe opmærksomheden på tilfælde, hvor statsborgerskab kan frakendes ansøgere på grund af svig - altså hvis de har fortiet kriminelle forhold i forbindelse med deres ansøgning.

I alt har Udlændinge- og Integrationsministeriet fundet 85 sager, hvor der er konstateret en sådan uoverensstemmelse, hvoraf de 66 er blevet sendt til politiet.

Ikke altid kriminelt

“Jeg finder ikke, at en sagsbehandlingstid på over et år i disse sager er tilfredsstillende,” skriver Mattias Tesfaye til Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg.

Det er min klare forventning

“Jeg ved, at ministeriet har fokus på at forkorte sagsbehandlingstiden i sagerne, og det er min klare forventning, at sagsbehandlingstiden fremadrettet nedbringes i denne type sager, og at de omhandlede personer modtager en orientering, når ministeriet har afsluttet behandlingen af deres sag.”

Grunden til, at det ikke er alle 85 tilfælde, der er sendt videre til politiet, er blandt andet, at personerne i nogle af tilfældene fortsat står som sigtede, og at der derfor ikke fremgår en endelig dom af Kriminalregistret.

I andre tilfælde har personen rettet henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet og oplyst om det kriminelle forhold, uden at det har givet afslag på statsborgerskabet. I de tilfælde kan det ikke siges, at personerne har fortiet kriminelle forhold.

Brev i e-Boks

De Radikales indfødsretsordfører, Susan Kronborg, kritiserer også den langsommelige sagsbehandling.

Susan Kronborg henviser til, at de første 15 af de 66 kun har modtaget et brev i deres e-Boks i 2019, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet informerede om, at vedkommendes personoplysninger blev behandlet:

”Formål: Behandling af din tidligere ansøgning om dansk statsborgerskab, herunder spørgsmålet om evt. grundlag for frakendelse af det det danske statsborgerskab, Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10.7.2018 og cirkulære 1779 af 14.9.2018.”

Efterfølgende besluttede Udlændinge- og Integrationsministeriet dog at ændre formuleringen, så de øvrige 51 personer tydeligere har fået at vide, hvad formålet er med undersøgelsen - og hvad den videre proces er.

“Det er skandaløst, at de skal gå og vente så længe,” siger Susan Kronborg til Netavisen Pio.

Om man er købt eller solgt

“En kæmpe trussel hænger over ens hoved, fordi man kan miste statsborgerskabet, og så kan man gå rundt i over et år uden at vide, om man er købt eller solgt. Selvfølgelig skal man ikke bruge så lang tid på den opgave.”

Mattias Tesfaye oplyser, at når Udlændinge- og Integrationsministeriet har afsluttet vurderingen af sagerne, vil de 66 personer, der har modtaget en orientering, blive orienteret om status i sagen, herunder hvis der ikke foretages yderligere i sagen.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Tak til Susan Kronborg for at rejse sagen politisk.
Men hvorfor er det nødvendigt, at der bliver stillet udvalgsspørgsmål, før ministeriet og ministeren vågner op?
Jeg har som forkvinde for foreningen Fair Statsborgerskab! haft kendskab til to af sagerne siden november 2019 (!), hvor de første orienteringer blev sendt til de berørte borgere, og er i starten af året gået ind i den ene sag som partsrepræsentant.
Jeg stiller mig meget tvivlende over den del af Tesfayes svar, hvor han skriver, at "... de pågældende personer [har] i disse sager altid mulighed for at rette henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet og få en status på deres sag."
Standardsvaret på spørgsmål om en status er: "Sagen er under behandling". Mon ikke de berørte er klar over det? Det ér nemlig i den grad en kæmpe trussel at have hængende over sig i over et år!
Efter at have modtaget partsaktindsigt med en forsinkelse på over 4 uger, vel at mærke uden en orientering om forsinkelsen, blev det tydeligt, at politiet allerede havde henlagt ministeriets anmodningen om efterforskning i begyndelsen af juli 2020. Men i stedet for at orientere den berørte borger om dette, sylter ministeriet sagen i over 8 måneder, for "at gøre sig nogle principielle overvejelser på chefniveau, om man ville acceptere, at politiet har henlagt sagen". Man skulle "afgøre, om der var tale om gode begrundelser, eller om man mente, at politiets vurdering ikke var acceptabelt"! Disse udsagn stammer fra sagsbehandleren, som efter adskillige anmodninger efter to måneder ringede tilbage til mig.
I mellemtiden havde jeg på borgerens vegne klaget til ombudsmanden, hvor jeg i dag har modtaget en orientering. En af ombudsmandens medarbejdere har været i telefonisk kontakt med ministeriet, og fået oplyst, at ministeriet forventer at afslutte sagsbehandlingen i sagen inden for en måned. Derfor foretager ombudsmanden sig ikke yderligere.
Vi venter spændt, om det udsagn om en afslutning af sagen efter samlet 17 måneder holder stik!

Kære Kirsten Kock
Din forening "Fair Statsborgerskab" burde retteligt hedde "Foreningen imod udvisningen af LTF-lederen Shuaib Khan" eller "Automatisk statsborgerskab til LTF". Denne her sag er bare endnu et produkt af de grundlovsstridige og ulovlige falske massemeddelelser om indfødsret, der er givet til over 200.000 fremmede de seneste 40 år. Det betyder at omkring en million fremmede efterhånden har arvet falsk indfødsret. Jeg sidder med retslisterne hver uge. 70 procent af de tiltalte har ikke-vestlige navne, men der er kun udvisningspåstand i 20 procent af deres sager. De bliver danske som H.C. Andersen og Bohr, uanset hvor mange gange meddelelser 90 mandater vedtager. Det er desværre realiteten.

Tænk at det først i 2021 er blevet en debat om kriminelle udlændinge fortsat skal have dansk indfødsret. Det er jo fuldstændig sindssygt at det overhovedet er et spørgsmål. Dronten var en sød og god fugl, der uddøde fordi den var for dum.

Annonce