Tesfaye om forskning: Det danske samfund skal ikke støtte undervisning i arabisk

Statsfinansieret forskningsrapport anbefaler, at man i højere grad indtænker koran- og arabisk-undervisning i forebyggelsen af negativ social kontrol
En forskningsrapport, som staten har støttet med to millioner kroner, anbefaler at myndigheder og integrationsmedarbejdere i arbejdet med bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i højere grad inddrager koran- og arabiskundervisning i forebyggelsen af negativ social kontrol blandt unge med ikke-vestlig baggrund.

Den anbefaling har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) dog ikke tænkt sig at følge:

Jeg har lagt det studie pænt nederst i bunken i nederste skuffe

”Jeg har lagt det studie pænt nederst i bunken i nederste skuffe. Børn og unge, der vokser op i Danmark, skal læse H.C. Andersen eller måske Sara Omar. Opgaven er ikke, at det danske samfund skal støtte undervisning i arabisk,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Anbefalingerne i rapporten kommer på baggrund af 53 interviews med borgere med ikke-vestlig baggrund. Nogle af de interviewede oplever, at de har haft glæde af ”koran- og arabiskundervisning”.

På den baggrund anbefaler forskerne, at politikere og professionelle aktører som integrationsmedarbejdere og socialrådgivere ikke ”per automatik bør dømme religion eller andre identitetsunderstøttende aspekter ude (...) i kampen for øget selvbestemmelse og ligeværd”.

Social kontrol alt for udbredt

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, er endnu hårdere i sin bedømmelse af forskningsrapporten:

Hvis man havde vist at denne rapport var blevet resultatet, så var den næppe blevet bestilt

”Hvis man havde vist at denne rapport var blevet resultatet, så var den næppe blevet bestilt, for desværre bekræfter den jo billedet af, at meget forskning på integrationsområdet muligvis er i overensstemmelse med teorien, men til gengæld ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Det er der ikke noget nyt i, men det gør ikke problemet mindre,” siger Stoklund til Netavisen Pio og fortsætter:

”Det er almen viden for folk, der blot følger en smule med på integrationsområdet, at social kontrol, æresbegreber og et kvindesyn, der ikke hører til i Danmark, desværre er alt for udbredt i blandt andet ghettoområder og muslimske miljøer. Det skal vi til livs, så de kvinder, homoseksuelle og børn der mærker volden, presset og kontrollen kan få deres frihed og leve deres liv som de ønsker det.”

Får integrationsmedarbejdere, socialrådgivere og andre som arbejder med integration redskaber de kan anvende i deres integrationsarbejde med forskning a la "Magt og (m)ulighed"?

”Nej, det formål egner rapporten sig ikke til. Rapporten negligerer og undervurderer totalt de udfordringer det giver, at alt for mange blandt andet har et kvindesyn fra Islam, som er uforeneligt med kønnenes ligestilling. Forskerne bag tegner et billede af, at det går meget bedre end det rent faktisk gør,” siger Stoklund.

Forskerne bag tegner et billede af, at det går meget bedre end det rent faktisk gør

Blå politikere: Ubrugelig rapport

I Venstre betegner udlændingeordfører Mads Fuglede det over for Kristeligt Dagblad som ”indlysende”, at man ikke kan bruge studiets anbefalinger til noget.

Udlændingeordfører for De Konservative, Marcus Knuth, betegner over for avisen anbefalingerne som ”forrykte”.

Forleden blev forskningsrapporten også stærkt kritiseret af to integrationsforskere, Bo Wagner Sørensen og Sofie Danneskiold-Samsøe, i Weekendavisen.

Forskningsrapporten ”Magt og (m)ulighed” som er forfattet af lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab/Interkulturelle Studier på RUC, Lise Paulsen Galal og gæsteforsker Louise Lund Liebmann.

Forsker: Kritik bygger på forkert præmis

Sidstnævnte skriver i en besked til Netavisen Pio, at kritikken af forskningsrapporten bygger på en ”falsk præmis”. Hun henviser Netavisen Pio til i stedet at nærlæse forskningsrapportens sammenfatning:

Det er ikke det, vi anbefaler

"Det er en falsk præmis opstillet af Kristeligt Dagblad. Det er ikke det, vi anbefaler. Jeg synes du skal kigge i rapporten. Dens sammenfatning inkl. anbefalinger finder du på s. 7-11," skriver Louise Lund Liebmann til Netavisen Pio.

Men også i rapportens sammenfatning side 11  står anført hvad politikere og andre forskere kritiserer: At undervisning i arabisk og koranen kan være en af de redskaber, der skal anvendes:

”I forhold til indsatserne er det nødvendigt at have fokus på konformitetspressets kompleksitet i det krydsfelt, som etniske minoritetsunge står i, og ikke tage for givet, at eksisterende former for uddannelse og fritidstilbud automatisk vil dække behovet for at understøtte etniske minoritetsunges ressourcer og strategier. Eksempelvis nævner flere af vores yngre, kvindelige informanter, at de har fundet styrke i – eller anvender andre redskaber hentet fra – Koran- og arabiskundervisning, når de forhandler i forhold til konformitet, autoritet og mobilitet med deres omgivelser.

En opmærksomhed på krydsfeltet betyder på den måde, at vi ikke per automatik bør dømme religion eller andre identitetsunder-støttende aspekter ude, men bør se på og inddrage dem som potentielle ressourcer, der kan styrkes og anvendes i kampen for øget selvbestemmelse og ligeværd.

Opdateret 15.01.2020 som led i undersøgelse af citatpraksis

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Dejligt befriende meldinger fra Tesfaye og Stoklund. Hvis der er noget, vi ikke har brug for, er det mere religiøst mumbojumbo til at holde udviklingen tilbage. Og sprogundervisning skal naturligvis være i dansk, medmindre modtagerne befinder sig i en udrejsesituation. Det er jo nærmest bizart, at det er nødvendigt at påpege noget så indlysende.

Dejligt at Socialdemokraterne også er blevet klogere på det område!

Nu rabler det fuldstændig for "De Gode". Deres intention om at ødelægge verdens bedste samfund, sammen med muslimer, er efterhånden helt grotesk. De forsøgte at ødelægge samfundet i 70'erne med deres kommunistiske lort. Det lykkedes ikke, så nu forsøger de at ødelægge vores elskede samfund, som de så inderligt hader, - ved hjælp af indvandring fra fremmede lande.
vh palle bo

Fagfolk, der ved noget om hvordan vi udvikler sprog, har de sidste 50 år været enige om at modersmålsundervisningen/støtte er afgørende for udvikling af et andet sprog, fx dansk.(Modersmålsundervisning kan dog også være dansk fx for familier, hvor den centrale forældre taler dansk i hjemmet). Det har samtidig betydning for tilegnelsen af andre fag, matematik fx. Vi spilder vores tid og vores fælles penge ved ikke at lytte til fagfolk. Og vi er mod bedre vidende medvirkende til menneskelig lidelse - langt ind i pæredanske hjem.

Netop! Det er beskæmmende at vores ministre og øvrige politikere i stigende grad forlanger landet skal styres af fordomme frem for viden.

Politikere og debattører har i årevis råbt op om, at islam skal moderniseres, reformeres … men lige så snart der er muslimer, der påviser, at Koranen faktisk kan bruges til at befri menneskene fra forskellige former for undertrykkelse og til at leve i harmoni med det omgivende samfund, bliver de enten kanøflet eller ignoreret.
Jeg har selv i bøger og kronikker argumenteret for, at kampen imod nogle muslimers jødehad, diskrimination og radikalisering blandt andet består i at imødegå de yderligtgåendes islamforståelse med argumenter fra de samme kilder, som de selv påstår at følge, nemlig Koranen og hadith-litteraturen.
Unge muslimer m/k er nødt til at have viden om de rettigheder, der tilkommer dem ifølge Koranen for at kunne tage kampen op imod de ”middelalderlige”, patriarkalske regler, som konservative imamer stopfodrer dem med.
Integrationsminister Tesfaye har udtalt: ”Vi har et generelt problem med, at der er for lidt solid viden om, hvordan vi hjælper børn og unge til at frigøre sig fra middelalderlige værdier. Desværre blev jeg ikke så meget klogere af den her undersøgelse.”
Jeg giver gerne ministeren et lynkursus i forskellen på konservativ og progressiv islam.
Aminah Tønnsen, forfatter

Aminah Tønnesen, hvis det virkelig forholder sig som du skriver, at Koranen kan bruges til befrielse for undertrykkelse, undre det mig at der ikke findes et eneste land med Muslimsk flertal og styre som har indført demokrati og ligestilling mellem mænd og kvinder, selv om de pågældende lande i høj grad styres under indflydelse af Koranen og nogle gange også shsrialovgivning som iflg. de pågældende landes ledere er i henhold til koranen. Hvis du kender et Muslimsk land hvor demokrati og ligestilling mellem kvinder og mænd er indført, må du gerne oplyse hvilket land det er.

De fleste lande i verden regeres af korrupte, magtsyge mænd, der ikke ønsker at opgive de privilegier og den magt, de har tilranet sig på bekostning af folkets ve og vel. De styrer medier og uddannelse og har igen og igen fortalt mændene, at de har hånds- og halsret over kvinderne – og har fortalt kvinderne, at det er deres ”hellige pligt” at adlyde mændene …
Despoterne læser Koranen med hovedet under armen, overfladisk og usammenhængende. De uoplyste masser opdager ikke bedraget, fordi de netop bliver holdt hen i uvidenhed, og fordi den vigtigste kamp for dem er at få tag over hovedet og kunne spise sig mæt.
I enkelte lande som eksempelvis Marokko og Tunesien har kvinder og mænd – med Koranen i hånd – forhandlet sig frem til en familieret, der faktisk på rigtig mange områder giver dem de rettigheder og den ligestilling, som de har ifølge Koranen … hvis man vel at mærke læser den med hjerte og forstand.
Vi kan ikke forvente, at den enkelte muslim har den fornødne viden og styrke til at gå imod århundredgamle traditioner og imamernes patriarkalske udlægning af teksten. Men progressive muslimske tænkere kan ved hjælp af medierne give menigmand redskaber til at befri sig fra mændenes autoritet og undertrykkelse – hvis medierne ellers vil give os plads i stedet for at ignorere os.
www.aminahtonnsen.dk

Om det er en god idé at undervise i koranen i skolerne, skal jeg ikke helt kunne sige. Jeg tror dog, det kunne være en fordel, at børn og unge lærte at forholde sig til, hvad der rent faktisk står i den og analyserer ud fra det. Det samme kunne man gøre med andre hellige skrifter, bibelen bl.a. Der står jo meget, som ikke giver mening i vore dage. F.eks. at jorden blev skabt på syv dage. Man kunne også se på, hvor meget koranen og bibelen har til fælles - med visse ændringer.

Jeg mener ikke, at der skal gives decideret koran- og bibelundervisning i skolerne; men der findes udmærket undervisningsmateriale, der sammenligner de forskellige tekster.
Jeg har selv siden 2004 været ude i utallige folkeskoleklasser i forbindelse med projektet www.dintromintro.dk , hvor en jøde, en kristen og en muslim står side om side foran en skoleklasse og fortæller om hver deres helligtekst, tro og praksis. Det giver mulighed for at pege på ligheder og forskelle, besvare spørgsmål og udrydde de værste fordomme.

Koran undervisning 🤪

Du er virkelig helt væk fra virkeligheden 🤪

Annonce