Tesfaye: Religiøse vielser af mindreårige skal forbydes

Vil også skærpe straffen for at fastholde nogen i ægteskaber mod deres vilje - yderligere stramninger på vej inden for social kontrol

Som led i bekæmpelsen af social kontrol vil regeringen forbyde religiøse vielser af mindreårige og skærpe straffen for tvangsmæssig fastholdelse i ægteskaber.

”Vi må ikke være naive. Tvangsægteskaber eksisterer i Danmark. Vi hører desværre jævnligt om kvinder, der fastholdes i religiøse ægteskaber mod deres vilje,” siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye ifølge en pressemeddelelse.

Tesfaye understreger, at man bør være “på kvindernes side i deres frihedskamp”:

“Kvinder, som gerne vil være en del af Danmark, bliver forhindret i det af deres familier og omgangskreds. Det er vores medborgere, der står midt i en frihedskamp og har brug for mere opbakning fra Christiansborg. Jeg vil kun være glad, hvis de ansvarlige ryger i spjældet eller udvises. Vi må være på kvindernes side i deres frihedskamp.”

Op til to års fængsel til imaner

På Facebook skriver Tesfaye uddybende, at regeringen vil forbyde enhver religiøs vielse af alle under 18 år: 

“Vi bliver nødt til gribe ind. Derfor vil regeringen nu forbyde enhver religiøs vielse af alle under 18 år - også selvom personen “samtykker”. Den underskrift giver jeg ikke meget for. Jeg frygter, at en 16-17-årig kan presses ind i et ægteskab. Og nu har vi forbudt borgerlig vielse af mindreårige. Så bør religiøse vielser af mindreårige også forbydes.”

Hvis en iman overtræder det kommende forbud foreslår regeringen, at det kan straffes med op til to års fængsel:

“Hammeren kommer til at falde ekstra hårdt, hvis en imam eller en anden overtræder loven. Op til 2 års fængsel og mulighed for udvisning af Danmark. Jeg indrømmer gerne, at vi har skruet op for straf-knappen og jeg vil kun glæde mig, hvis de skyldige skal en tur i spjældet eller ud af Danmark.”

placeholder

 

Herudover vil regeringen skærpe straffen for at fastholde en person i et ægteskab med tvang.

Regeringen mener, at der bør være en videre adgang til udvisning, end det, der følger af de almindelige udvisningsregler, når en udlænding med tvang fastholder en person i et ægteskab eller i et religiøst ægteskab.

Udlændinge- og Integrationsministeriet bekræfter over for Netavisen Pio, at regeringen arbejder på yderligere tiltag i kampen mod social kontrol.

Bredt flertal støtter stramninger

Der er et bredt flertal for de foreslåede stramninger. Foresløbigt har regeringens tre støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten givet tilsagn om støtte. Det samme har Venstre og de konservative.

På Twitter nævner udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at han særligt glæder sig over en sms, han har modtaget fra en indvandrerkvinde, der bakker op om stramningerne:

"Tak. Havde denne lov eksisteret dengang var jeg aldrig blevet bortgiftet som 16 årig," hedder det i sms'en.

placeholder

 

Regeringens forslag til stramninger følger i kølvandet på en VIVI-rapport fra januar, ”Etniske minoritetskvinder og skilsmisser – med fokus på muslimske praksisser”.

Af rapporten fremgår, at nogle kvinder med anden etnisk baggrund fastholdes i voldelige religiøse ægteskaber, fordi de ikke kan opnå en religiøs skilsmisse.

Undersøgelsen viser, at nogle etniske minoritetskvinder oplever, at en skilsmisse efter dansk ret fra Familieretshuset ikke anerkendes af den tidligere ægtemand, familien eller nærmiljøet. Hvis parret er viet ved en religiøs ceremoni, og manden ikke ønsker at opløse ægteskabet, kan han fastholde kvinden i forholdet mod kvindens vilje.

Skilt efter dansk lov, men stadig religiøst gift

Kvinderne kan dermed ende i en situation, hvor de er skilt efter dansk lov, men efter religiøse normer stadig anses for at være gift. Mange af kvinderne har været udsat for vold og negativ social kontrol, og de kan have svært ved at søge og få hjælp fra systemet. Det kan være svært at gennemskue, hvad en skilsmisse har af konsekvenser juridisk og socialt både for fagfolk og kvinderne selv. For at få hjælp opsøger kvinderne ofte imamer og islamiske autoriteter, der imidlertid er undvigende i forhold til at gå ind i skilsmissesager.

I Danmark er det i forvejen ikke muligt at foretage vielser med borgerlig gyldighed af personer under 18 år.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser over for Netavisen Pio, at regeringen arbejder på flere tiltag i kampen mod social kontrol.

TV2 erfarer, at regeringen yderligere har foreløbige overvejelser om at kræve af trossamfund, at de udtrykkeligt anerkende dansk ægteskabslovgivning. Der er også foreløbige overvejelser om at stille skærpede krav om danskkundskaber til religiøse forkyndere.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Thomas. Det er da ok, at du kommenterer med dit meget enøjede borgerlige synspunkt. Men kunne du ikke sætte dig ordentligt ind i de ting du kommenterer. Fx. har en regering ingen indflydelse på statsadvokatens afgørelser, eller en dommers kendelser.
Gør dig lidt mere umage, ellers spilder du både din egen, men også andres tid, på at læse dit sludder.

Henrik J. det nytter ikke noget - Thomas er et barn ingen kan nå.

"Vi må være på kvindernes side i deres frihedskamp."
Heri er jeg enig, men man skal også huske på, at der er en stor, usynlig, gruppe kvinder, der trækker i trådende i den modsatte retning. Nemlig bedstemødrene fra de etniske grupper. De har en overordentlig stor magt.
Dem skal vi på ingen måde støtte - tværtimod!

nej Thomas. De psykisk syge har også høj prioritet. Så glæd dig.

Gad vide hvad de laver i folketinget ? Jeg tror at hovedparten af befolkningen ville tro at der allerede VAR forbud mod religiøse vielser af mindreårige. Se at få det vedtaget. Men ærlig talt - folketinget burde virkelig tage sig sammen. Det burde jo være vedtaget for mindst 30 år siden.

Thomas er en Trold.

Annonce