Tesfaye vil have bedre billede af integrations­udfordringer

Set med statistiske integrationsbriller giver det ikke mening at blande syrere med sydamerikanere, mener integrationsminister Mattias Tesfaye.
Foto: Keld Navntoft
Mattias Tesfaye (S), Udlændinge- og Integrationsminister
Den nuværende måde at opdele indvandrere og efterkommere på giver ikke altid et dækkende billede af integrationsudfordringerne.

Det mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), som derfor har besluttet, at Udlændinge- og Integrationsministeriet fremover supplerer statistikker og analyser med en ny statistisk opdeling af personer med ikke-vestlig oprindelse.

Personer med ikke-vestlig oprindelse bliver fremadrettet opdelt i personer fra de såkaldte MENAP-lande og Tyrkiet og personer fra øvrige ikke-vestlige lande. MENAP er en forkortelse for Mellemøsten, Nordafrika og Pakistan - på engelsk.

Ændringen vil, ifølge ministen, give et klarere billede af, hvordan personer fra 24 lande i primært Mellemøsten og Nordafrika, som har spillet en stor rolle i indvandringen til Danmark, klarer sig i forhold til f.eks. kriminalitet og beskæftigelse.

Mattias Tesfaye mener, at det vil give en mere kvalificeret debat på udlændinge- og integrationsområdet, og det skal en ny statistik bidrage til.

”Vi kan bedre løse integrationsproblemerne, hvis vi sætter fokus på, hvor vi har de reelle integrationsudfordringer. De nye beregninger illustrerer meget tydeligt, at den nuværende gruppering af ikke-vestlige lande ikke altid fortæller hele sandheden."

"Vi kan se, at indvandrere fra de her 24 lande i og omkring Mellemøsten og Nordafrika samlet set klarer sig markant dårligere end indvandrere fra f.eks. Thailand, Sri Lanka eller Brasilien. Færre kvinder er i arbejde, og flere unge mænd er dømt for kriminalitet," udtaler Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Der er behov for en ny opdeling af lande, så vi får et mere dækkende billede af, hvor udfordringerne er. Vi skal kunne tale åbent og ærligt om problemerne. Det går ikke, at de tal, vi har i dag, ikke er mere præcise. De bedste beslutninger træffes på baggrund af præcise oplysninger.”

Opdelingen vil supplere de nuværende kategorier, som opdeler oprindelse af personer med udenlandsk baggrund i ’vestlig’ og ’ikke-vestlig’.

Må ikke bruges til at udskamme mennesker

Den ændrede statistiske opgørelse bliver pænt modtaget på Christiansborg, både fra højre og venstre side i folketinget.

"Hvor er det befriende med en ny og ærligere statistik fra Integrationsministeriet, hvor fokus er på landene i Mellemøsten. Det er enormt brugbart ift. en diskussion om et fremtidigt asylstop," skriver udlændingeordfører Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

Også hos de radikale støtter man ændringen, men advarer dog om at bruge dem til at udskamme befolkningsgrupper.

"Afgørende hvad man i sidste ende bruger tallene til. Det ville være positivt, hvis det fører til ambitiøse og mere målrettede integrationstiltag. Vi må ikke bruge det til at udskamme mennesker fra et bestemt land, så har vi ikke løst noget," skriver udlændingeordfører Kristian Hegaard på Twitter.

Den nye statistiske opdeling vil fremover blive anvendt i Udlændinge- og Integrationsministeriets besvarelser af relevante folketingsspørgsmål, i ministeriets årlige Medborgerskabsundersøgelse samt på ministeriets integrationsbarometer.

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er ikke til at vide hvad Tesfaye vil benytte de nye statistikgrupper til, for det er jo ikke til at komme udenom at islam ikke hører hjemme i Danmark og heller aldrig kommer til at gøre det. Jeg ved godt at Tesfaye ønsker at imamerne vil skrue lidt ned for religiøsiteten, så islam "kan blive en del af samfundet", men dette udspil virker ærlig talt blot som en overspringshandling. Vi kender til hudløshed tallene og problemerne i forvejen, men hvad Tesfayes planer og strategier er, står hen i det uvisse.

Jeg er ikke enig med dig om at vi kender tallene til hudløshed. Det er jo netop det vi ikke gør. Da statistikkerne dækker alle ikke vestlige indvandrere. Når tallene fremover kun kommer til at dække muslimske indvandrere, vil det stå mere klart hvilke store problemer denne indvandring giver i DK. Og netop det er Tesfayes intention, så selv de Radikale må krumme tæer.

O.k. personligt kender jeg nu godt tallene til hudløshed, men du har ret i at hvis fx de Radikale skal med om bord, så skal der andre boller på suppen. Og jeg ser da med stor sympati på Tesfayes nye grupper, som har til formål at synliggøre problemerne, modsat Karen Hækkerups såkaldte Integrationsbarometer der havde det modsatte formål, nemlig at skjule problemerne. Men Tesfayes videre planer kan jeg ikke få øje på.

Annonce