Tid til familien burde være en socialdemokratisk mærkesag

Regeringen skal have ros for at sætte penge af til flere pædagoger og sikre en mere varieret skoledag i folkeskolen. Men familiepolitik er andet og meget mere end det, og på tværs af hele det politiske landskab mangler der desværre familiepolitiske visioner.
Siden regeringen tiltrådte, har den haft et velbegrundet fokus på at skabe vækst og nye arbejdspladser. Men i mellemtiden man desværre glemt at lytte til de mange børnefamilier, der i stigende grad oplever, at tiden til omsorg og nærvær glider dem af hænde.

I dag ser vi, at balancen mellem familielivet og arbejdslivet i stigende grad udfordres. Ifølge en Megafon-undersøgelse har hver tredje forælder afleveret et sygt barn i institution. En undersøgelse fra Børnerådet viser, at otte ud af ti elever oplever, at deres forældre er stressede – mens tre ud af ti gerne ville tilbringe mere tid sammen med der forældre. Det er heller ikke så mærkeligt i lyset af, at danske forældre ifølge tal fra Danmarks Statistik arbejder mere end voksne uden børn.

På tværs af hele det politiske landskab mangler der desværre familiepolitiske visioner. Også i mit eget parti. Regeringen skal naturligvis have ros for at sætte penge af til flere pædagoger og sikre en mere varieret skoledag i folkeskolen.

Men familiepolitik er andet og meget mere end det. Familiepolitik handler ganske enkelt om at skabe tid til familien i en stadigt mere presset hverdag. Først og fremmest fordi alle børn fortjener en tryg opvækst med nærværende forældre. Men i lige så høj grad fordi der fødes færre børn, alt imens flere ægteskaber ender i skilsmisse.

Derfor har vi brug for en grundlæggende debat om, hvordan vi som politikere kan skabe mere tid til familien. I den forbindelse har jeg startet en kampagne, som skal få børnefamilier af enhver slags i tale. Jeg vil gerne høre, hvad kernefamilier, regnbuefamilier, den sammenbragte familie og den enlige forsørger har brug for, hvis de skal have mere tid til familien. Og der kommer masser af forslag.

En lovfæstet ret til at gå på deltid i barnets første år. Flere omsorgsdage til at holde fri med børnene. Mulighed for at gå op og ned i arbejdstid i perioder af livet. Billigere børnepasning. Offentligt tilskud til rengøring og andre huslige opgaver.

Ja, der er masser af værktøjer, som kan bringes i spil. Derfor håber jeg også, at andre danske politikere vil begynde at tage børnefamiliernes opråb seriøst, så vi kan høre deres familiepolitiske visioner. Og i mellemtiden vil jeg kæmpe for, at tid til familien bliver en socialdemokratisk mærkesag.

Yildiz Akdogan (f. 1973) er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og uddannet cand.scient.pol.


placeholder

Annonce