Tidligere terrordømte går frit rundt og venter på at blive udvist

"At syv radikaliserede personer, der burde have været udvist, render rundt på fri fod er en kæmpemæssig skandale,” lyder det om opgørelse over såkaldte bekymringsindberettede personer
Foto: Jan Kjærgaard/Netavisen Pio
Justitsminister Nick Hækkerup
Syv udvisningsdømte tidligere terrorister og radikaliserede går i dag rundt på fri fod, fordi de ikke kan udvises.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets retsudvalg, som har bedt om en opgørelse over, hvor mange såkaldte bekymringsindberettede, der enten er blevet udvist eller venter på at blive det.

Ifølge opgørelsen er i alt 228 sådanne bekymringsindberettede personer gennem årene enten blevet løsladt og/eller er i tilsyn i regi af Kriminalforsorgen i Frihed. Og heraf de 46 blev dømt til udvisning.

Men syv af de 46 har såkaldte verserende udsendelsessager i Hjemrejsestyrelsen, hvilket betyder, at de er er til stede i Danmark, og at styrelsen aktivt arbejder med at gennemføre udsendelser af disse.

En kæmpemæssig skandale

”At syv radikaliserede personer, der burde have været udvist, render rundt på fri fod er en kæmpemæssig skandale,” siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, til Netavisen Pio.

Øksemanden

Senest har Berlingske beskrevet, hvordan somaliske Mohamed Geele, der i 2011 blev dømt for angrebet på tegneren Kurt Westergaard, og blev dømt til efterfølgende udvisning, ikke kan udvises.

Mohamed Geele blev i 2019 færdig med at afsone sin fængselsstraf for terror, men opholdt sig ved udgangen af januar 2021 stadig på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland, hvor han har bevægelsesfrihed i dagtimerne.

Det er nemlig blevet vurderet, at Mohamed Geele ikke kan udsendes til Somalia på nuværende tidspunkt, fordi han enten risikerer dødsstraf eller tortur i sit fødeland.

Boghandleren

De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, har derfor opfordret regeringen til forhandle en aftale på plads med Somalia, som sikrer at han kan vende hjem i sikkerhed. Det sker med henvisning til, at det i 2019 lykkedes at udvise Said Mansour – eller ”Boghandleren fra Brønshøj” – efter at Danmark angiveligt havde fået garanti for, at han ikke risikerede dødsstraf.

Said Mansour blev i 2015 idømt fire års fængsel i Danmark for at opfordre til terror og mistede året efter – som den første nogensinde - sit danske statsborgerskab.

”Det samme bør ske den terrordømte somalier øksemanden Mohamed Geele,” skriver Naser Khader på Facebook.

Omvandrende sikkerhedsrisiko

 

”Vi skal ikke lægge land og forsørgelse til en omvandrende sikkerhedsrisiko.”

placeholder

Indsatsgruppe sættes ind

Regeringen nedsatte før jul en særlig indsatsgruppe, under ledelse af PET's kontraterrorchef, Henrik Bjelke Hansen, der skal styrke indsatsen i forhold til løsladte terrordømte og radikaliserede i fængslerne, og den sætter Nick Hækkerup nu på sagen.

”For så vidt angår de syv udlændinge, som aktuelt har verserende udsendelsessager i Hjemrejsestyrelsen, har jeg anmodet den særlige indsatsgruppe, som skal arbejde på at styrke indsatsen i forhold til løsladte terrordømte og radikaliserede – den såkaldte Bjelkegruppe, som blev nedsat i december 2020 hvor også Hjemrejsestyrelsen deltager, om at se på, om der kan peges på tiltag eller andet, som kan fremskynde udsendelsen af disse personer,” skriver justitsministeren til retsudvalget.

Peter Skaarup mener ikke, at dette er godt.

”Hvis vi skal sikre det danske folks tryghed, så kan vi ikke vente, når det kommer til radikaliserede personer,” siger Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører.

Der skal handling til

”De skal ud nu. Hellere i dag end i morgen. Derfor kan justitsministeren ikke gemme sig bag en nedsat gruppe – der skal handling til.

PET og fængsler

Ifølge PET’s Center for Terroranalyses (CTA) seneste Vurdering af Terrortruslen mod Danmark fra marts kan radikaliserede indsatte i fængslerne udgøre en terrortrussel, når de løslades.

”Truslen kan udgå fra personer, der er dømt for terrorrelaterede forbrydelser, samt fra andre voldsparate personer, der påbegynder eller fortsætter en radikaliseringsproces under afsoning,” hedder det i vurderingen.

Adgang til våben

 

”Radikaliserede, løsladte personer kan udgøre en terrortrussel allerede kort tid efter deres løsladelse. Herudover kan løsladte personer engagere sig i eksisterende islamistiske miljøer. PET har kendskab til enkelte tilfælde, hvor radikaliserede fanger i Danmark har haft kontakt til indsatte med relation til kriminelle miljøer, hvor der er adgang til våben.”

Sidste år i marts, og altså på tidspunktet for PET’s vurdering, var der 23 personer i Danmark, der enten afsonede straf eller sad varetægtsfængslet eller domsanbragt i en terrorrelateret sag med udspring i militant islamisme.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er lidt upræcist at skrive "Det er nemlig blevet vurderet, at Mohamed Geele ikke kan udsendes til Somalia på nuværende tidspunkt, fordi han enten risikerer dødsstraf eller tortur i sit fødeland."
Hvem har vurderet sagen, og hvad lægger vedkommende til grund?
Umiddelbart skulle man mene at Mohamed Geele vil blive modtaget som en helt i ethvert muslimsk land.

Da EMRK blev skrevet vidste man ikke, at vi ville importere så mange fremmede, der vil plyndre og myrde os. Det er et kæmpe problem. Løsningen er heldigvis enkel. Lad os ignorere afgørelser fra EMD, og straks frihedsberøves alle der ikke kan udvises - indtil de kan. Det vil regeringen ikke.

Vi er fuldkommen til grin. Desværre har heller ikke Socialdemokratiet endnu ambitioner om et opgør med diverse latterlige, forældede konventioner. Det er Nye Borgerlige nok rigtig glade for.

Annonce