Trepart: Efteruddan ledere i psykisk arbejdsmiljø

FTF ønsker mere efteruddannelse for alle faggrupper – både ansatte og ledere. Det er en god investering, som gavner alle parter. Der er for eksempel brug for at efteruddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø, så der opstå mindre sygefravær og færre konflikter.
Det store tema under anden runde af trepartsforhandlingerne, som begynder på fredag den 15. april, er især spørgsmålet om, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Arbejdsgiverne fokuserer meget på høj produktivitet og manglen på arbejdskraft.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at sygefravær, der skyldes danskernes stress på jobbet, koster 5,5 milliarder kroner årligt. Der er altså mange penge at spare ved en investering i bedre arbejdsmiljø, bedre ledelse og mere forebyggelse, som værktøjer til høj produktivitet og kvalificerede, sunde og innovative medarbejdere!

Sygefravær, der skyldes danskernes stress på jobbet, koster 5,5 milliarder kroner årligt

I FTF går vi ind til trepartsforhandlingerne med konkrete forslag til at styrke blandt andet efter- og videreuddannelse, så medarbejderne har opdateret viden til gavn for samfundet og borgerne. Alle parter har en interesse i at sikre, at de ansatte kan blive mange år på arbejdsmarkedet og fortsat være en attraktiv arbejdskraft, der er rustet til et langt arbejdsliv.

God ledelse giver mindre sygefravær
I dag er arbejdslivet for rigtig mange lønmodtagere præget af konstante forandringer, omstruktureringer og desværre også af konflikter på jobbet. Det er ikke bare ubehageligt for de ansatte, det koster også kassen for arbejdspladsen og samfundet.

Der er nemlig en klar tendens til, at en ansat, der oplever konflikter på jobbet, har øget sygefravær. De medarbejdere, der oplever konflikter dagligt på jobbet, har det største sygefravær – i gennemsnit 19 dage i det seneste år, viser en ny analyse fra FTF.

De medarbejdere, der oplever konflikter dagligt på jobbet, har det største sygefravær

Omvendt giver god ledelse markant færre konflikter og færre sygedage. Det viser den nye analyse fra FTF med svar fra 6.200 ansatte på FTF-området, blandt andet lærere, pædagoger, sygeplejersker, bank- og it-ansatte.

En anden ny FTF-analyse belyser konsekvenser af forandringer på jobbet, og det dokumenteres også, at når ledelsen er dårlig til at håndtere organisatoriske ændringer på jobbet, omlægning af arbejdsgange, sammenlægninger, flytninger og afskedigelser, har de ansatte dobbelt så mange sygefraværsdage og er desuden mere stressede.

De FTF’ere, der oplever god ledelsesmæssig håndtering af forandringer, har kun cirka fem årlige sygefraværsdage, og kun syv procent er stressede. De FTF’ere, der oplever meget ringe ledelsesmæssig håndtering af forandringer, har cirka 10 årlige sygefraværsdage, og godt 20 procent er stressede.

Ledere skal kunne tackle konflikter på arbejdspladsen
Det er derfor helt afgørende, at ledelsen tager hånd om problemerne i opløbet og er bedst mulig klædt på til at tackle det psykiske arbejdsmiljø, forandringer og konflikter på arbejdspladsen.

Alle ledere med personaleansvar bør uddannes i psykisk arbejdsmiljø

FTF foreslår derfor, at alle ledere med personaleansvar bør uddannes i psykisk arbejdsmiljø, herunder håndtering af konflikter og forandringer på jobbet, og vi vil tage forslaget op under trepartsforhandlinger med regeringen og arbejdsgiverne samt ved finanslovsforhandlingerne for 2017.

På den måde kan relevant efteruddannelse være en vigtig faktor i at sikre et godt arbejdsmiljø, der er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft på de danske arbejdspladser.

FAKTA: FTF’s forslag til trepartsforhandlingerne
- FTF foreslår, at alle ledere med personaleansvar inden for det første år skal gennemføre en efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø af op til tre dages varighed.

- Uddannelsen skal udbydes af en række godkendte offentlige og private uddannelsesudbydere, som det kendes fra den nuværende obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

- Uddannelsen skal give nye ledere bevidsthed om og værktøjer til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Der skal være fokus på, hvordan de sociale dynamikker og processer på arbejdspladsen påvirker det psykiske arbejdsmiljø og en viden om, hvordan ledelse kan bidrage til trivsel og motivation blandt medarbejderne og til at forebygge og fastholde medarbejdere.

 

Bente Sorgenfrey er formand for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.


placeholder

Annonce