Trepart: Ikke nok at tale om flygtninge

Indsatsen overfor arbejdsgivere, der systematisk undergraver mange års tilkæmpede rettigheder skal styrkes. Social dumping har spredt sig som pest, fra branche til branche.
I sidste uge blev LO og DA enige om et fælles udspil til en ny integrationsuddannelse for flygtninge. En stor knast er dermed fjernet i de igangværende trepartsforhandlinger. At det er lykkedes at finde fælles fodslag er glædeligt. Det vidner om styrken ved vores fælles danske model. Men et udspil om integrationsuddannelse er langt fra nok til at udråbe trepartsforhandlingerne for en succes.

Et udspil om integrationsuddannelse er langt fra nok til at udråbe trepartsforhandlingerne for en succes.

For ærlig talt. Til trods for problemets omfang, så er integration af flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet ikke den største knast, der kræver en løsning. Andre og større knaster venter forude; Stigende automatisering og deraf øgede jobkrav og social dumping, der spreder sig fra branche til branche udgør langt større udfordringer for arbejdsmarkedet som helhed.

Øget automatisering
Indtil flere undersøgelser viser, at titusindvis af arbejdspladser vil forsvinde gennem de næste år som følge af stigende automatisering. Det er der intet nyt i. Det har sådan set foregået siden hjulets opfindelse. Men hastigheden hvorved arbejdspladserne bortfalder er stigende og frygten for at der ikke skabes nye øges. Særligt kontor- og produktionsansatte er i farezonen.

Derfor skal parterne finde fælles fodslag om, at de mange gode arbejdspladser der forsvinder ikke erstattes med dårligere. Den enorme omstilling skal ikke være arbejdsgiverens gyldne mulighed til at sætte arbejdstager under endnu større pres, end de allerede er i dag. Tvært i mod skal arbejdsgiveren give håndslag på, at de nye arbejdspladser skabes på overenskomstdækkede og ordentlige vilkår, gode forhold for organiserede ansatte og retten til at vælge tillidsrepræsentant.

Ufaglært til faglært
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjorde for få dage siden en undersøgelse der påviser, at der frem til 2025 vil mangle op imod 70.000 faglærte og samtidig vil der være et ”overskud” på 65.000 ufaglærte.

Det er da paradoksalt, at arbejdsmarkedets parter kan finde løsning for titusindvis af flygtninge. Men arbejdsgiverne kan ikke finde lærepladser til de 10.000 unge, der mangler en læreplads. Det er, undskyld mig, sgu for sølle.

Der er behov for at parterne finder en ordentlig løsning, der sikre at de mange tusinder af ufaglærte sikres kvalificeret efteruddannelse. Der skal skabes bedre rammer for efteruddannelse, der skaber motivationen til at gå i gang.

Der skal stilles krav om en plan der sikrer, at alle ufaglærte kan gå fra ’ufaglært til faglært’ uden en nævneværdig lønnedgang.

Men det er ikke nok. Der skal stilles krav om en samlet plan der sikrer, at alle ufaglærte kan gå fra ’ufaglært til faglært’ uden at dette betyder en nævneværdig lønnedgang. Men også en plan, der stiller krav til den enkelte om at ”komme i gang”.

Social dumping
Indsatsen overfor arbejdsgivere, der systematisk undergraver mange års tilkæmpede rettigheder skal styrkes. Det er skadeligt for såvel den enkelte ansatte som arbejdsmarkedet som helhed. Social dumping har spredt sig som pest, fra branche til branche.

For få år siden blev vi chokerede når en enkeltstående landmand groft udnyttede østeuropæisk arbejdskraft. Sådan er det desværre ikke mere. Nu kendes de horrible forhold i ikke bare den ”grønne” branche men også i transport, rengøring og restaurationsbranchen.

Der er ganske enkelt uacceptabelt, at der igen og igen skal komme sager op til overfladen hvor organiserede arbejdsgivere snuppes i bevist at omgå ikke alene overenskomstmæssige forhold men i grov underbetaling og udnyttelse af særligt østeuropæisk arbejdskraft.

Parterne skal påtvinge regeringen til at indføre flere restriktioner og kontrolmuligheder over for arbejdsgiverne.

Det bør være i alle parters interesse at der ryddes op. Parterne skal påtvinge regeringen til at indføre flere restriktioner og kontrolmuligheder over for arbejdsgiverne. Kontrol, der sikre at arbejdsgivere der forsøger at omgå reglerne fanges i tide og ikke kan nå at ”stikke af”. Bødestraffene skal hæves og generelt bør strafferammen øges.

Sådan skabes en succes!
Skal trepartsforhandlingerne vise sig at være en succes, så er et udspil om integrationsuddannelse langt fra godt nok. At lukke øjnene for de store udfordringer der findes på arbejdsmarkedet vil kun gøre ondt værre.

Fremtidens arbejdsmarked stiller anderledes og nye krav. Jeg synes, at det er rimeligt at fagforeningerne kræver at arbejdsgiverne tager markant flere elever og deltager aktivt i kampen mod social dumping.

Og jeg synes det er rimeligt, at arbejdsgiverne kræver at de ansatte efteruddanner sig. Dette til den enkelte fordel og til gavn for de virksomheder der har behov for veluddannet arbejdskraft.

LO og DA kan sammen sikre, at den danske model vil være grundpillen på arbejdsmarkedet og i samfundet – også i de næste hundrede år.

LO og DA kan sammen sikre, at den danske model vil være grundpillen på arbejdsmarkedet og i samfundet – også i de næste hundrede år.

Det vil være til gavn for både LO og DA men frem for alt for samfundet som helhed. Det vil sikre, at vores fællesskabs styrke bibeholdes mange år fremad.

Morten Søndergaard er faglig sekretær i 3F København.


placeholder

Annonce