Troels Lund kritiseres for manipulation med kontanthjælpstal

Der er ingen dokumentation for, at det er kontanthjælpsloftets fortjeneste, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet siden foråret, sådan som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ellers har hævdet.
Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen er en succes. Allerede inden de to tiltag overhovedet var trådt i kraft, havde de to tiltag nemlig fået 1.200 flere kontanthjælpsmodtagere ud i småjob. Sådan lød det nytårsaftensdag fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i et stort interview i Berlingske.

Her fremlagde beskæftigelsesminister tal om angiveligt viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ved siden af kontanthjælpen har såkaldte småjobs på mellem 2 og 25 timer om ugen, fra april til september er steget fra 4.750 til 5.914 – altså knap 1.200 personer. En udvikling, der altså er sket inden kontanthjælpsloftet trådte i kraft 1. oktober.

”I min verden er jeg ikke et sekund i tvivl om, at når der er så stor en effekt på så kort tid, så må en væsentlig forklaring være de regler, som er blevet lavet om.”, udtalte Lund Poulsen blandt andet.

Fald skyldes fremgang i beskæftigelsen
Men den udlægning afvises af både fagbevægelse, politiske partier og eksperter. Hos LO peges der i stedet på, at den generelle fremgang i beskæftigelsen har betydet, at også flere kontanthjælpsmodtagere de seneste måneder er kommet ind på arbejdsmarkedet:

”Stigningen falder jo sammen med den generelle fremgang i beskæftigelsen. Virksomhederne har fået mere luft til at ansætte folk på fuld og deltid, og det er super positivt. At det skulle være kontanthjælpsloftets fortjeneste er til gengæld noget af en påstand”, siger LO’s næstformand Ejner K. Holst.

Heller ikke hos Socialdemokratiet køber man ministrenes præmis om, at det er kontanthjælpsloftets fortjeneste, at der er kommet flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde:  ”Den er lige kvik nok. Jeg kan kun konkludere, at der er omkring 1.000 flere mennesker, der er kommet i beskæftigelse. Det er rigtig godt. At det skyldes kontanthjælpsloftet - den køber jeg ikke”, udtaler partiets arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen til DR Nyheder.

Lige så hård er dommen når man forhører sig hos den økonomiske sagkundskab. Økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet kan heller ikke finde nogen dokumentation for, at det skulle være kontanthjælpsloftet, der har fået flere i arbejde: ”Der er ikke noget fagligt belæg for, at det er kontanthjælpsloftet, der har forårsaget stigningen. Generelt er beskæftigelsen steget i perioden. Så det kan også bare være udtryk for, at det generelt er nemmere at få et job”.

Berlingske måtte ”præcisere” overskrift
Da kontanthjælpsloftet trådte i kraft 1. oktober, blev over 30.000 danskere ramt af loftet. Af dem var to tredjedele enlige forældre med børn. En enlig mor med to børn mister således 2.900 kroner om måneden med kontanthjælpsloftet. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at børnefattigdommen vil stige med omkring 7.000 personer som en konsekvens af kontanthjælpsloftet.

Det var som nævnt Berlingske, som 31. december bragte den oprindelige artikel med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Det skete under overskriften ”Kontanthjælpsloftet bringer flere i arbejde”. Berlingske måtte dog dagen efter bringe en ”præcisering”, fordi der netop ikke var belæg for, at det er kontanthjælpsloftet, der får flere i arbejde:

”Overskriften på Berlingskes forside, »Kontanthjælpsloftet bringer flere i arbejde«, burde have haft ministeren som kilde til udsagnet eller have handlet om selve den udvikling, at flere har småjob ved siden af kontanthjælpen.”, skrev avisen dagen efter.

På avisens hjemmesiden er overskriften på artiklen siden hen blevet ændret til det mere neutrale ”Nu arbejder flere ved siden af kontanthjælpen”.


placeholder

Annonce