TTIP: Danmark vinder ved frihandel

Hvis vi får forhandlet en frihandelsaftale mellem EU og USA på plads, vil det være en stor gevinst for danske virksomheder, vækst og arbejdspladser – og det vil ikke gå ud over miljø, sundhed, sikkerhed, arbejdstagerrettigheder eller staters ret til at regulere.
Vi kan ikke standse globaliseringen. Vi må tilpasse os og blive dygtigere. Det har vi altid gjort og med stor succes. Danmark er et af de mest fleksible og omstillingsvillige lande i verden. Derfor er vi også det land i EU, der har vundet mest ved at indgå i det indre marked.

Danmark er et lille land og en lille økonomi. Vi vil altid have mere gavn af at være åbne for omverdenen og handle med andre lande, end at sænke grænsebommen og lukke os inde. Danske virksomheders eksport til udlandet sikrer mere end halvdelen af vores velstand, og hver fjerde privatansat i Danmark arbejder i en eksportvirksomhed. Åbenhed og samhandel er afgørende for dansk økonomi og danske jobs.

Frihandelsaftalen vil skabe øget konkurrence
USA er Danmarks tredje vigtigste eksportmarked. Derfor er det positivt, at EU og USA for tiden forhandler om en frihandelsaftale, den såkaldte TTIP. Målet med aftalen er at øge samhandlen på tværs af Atlanterhavet ved at mindske told og andre handelsbarrierer. Meget af det handler om tekniske barrierer, der i dag gør det svært for europæiske virksomheder at sælge på det amerikanske marked og omvendt. Aftalen vil gøre regler og standarder mere gennemsigtige, mere ens og mere simple – men ikke ringere. Det er især positivt for små og mellemstore danske virksomheder, der ikke har råd til at ansætte eksperter til at løse papirkrigen, som de store virksomheder har.

Frihandelsaftalen vil skabe øget konkurrence. Vinderne vil først og fremmest være os som forbrugere, fordi vi får endnu flere produkter at vælge imellem og billigere priser. Vinderne vil også være vores virksomheder, der kan sælge flere produkter til et endnu større marked. Det vil skabe flere arbejdspladser i Danmark, så vi som lønmodtagere vil også vinde.

Men der kan også være virksomheder, der ikke kan klare den skærpede konkurrence, og som må lukke. Det kan virke skræmmende. Men det er vigtigt at huske på vores historie som et lille, åbent land. Vi kan ikke standse globaliseringen. Vi må tilpasse os og blive dygtigere. Det har vi altid gjort og med stor succes. Vi har satset på uddannelse, forskning, innovation, miljø- og energimæssig bæredygtighed, sundhed og sikkerhed. Derfor kan danske virksomheder stadig konkurrere og sælge kvalitetsprodukter i hele verden. Danmark er et af de mest fleksible og omstillingsvillige lande i verden. Derfor er vi også det land i EU, der har vundet mest ved at indgå i det indre marked.

Vores politikere kan stadig sige fra
Frihandelsaftalen skal også være en fair handelsaftale. Aftalen skal sikre høje standarder for arbejdstagerrettigheder, miljø, sundhed, fødevare og datasikkerhed. Både europæiske og amerikanske familier kræver høje standarder. Amerikanerne har et andet system og en anden tilgang til, hvordan de høje standarder sikres. Amerikanske forbrugere sagsøger virksomheden, hvis produktet ikke er i orden. Europæiske forbrugere kræver at politikerne laver lovene om. Men de, der frygter for, at en frihandelsaftale vil betyde lavere standarder og ringere mulighed for staten til selv at regulere, bør tage den med ro. Det står klart og tydeligt i forhandlingsmandatet, som EU's chefforhandler skal rette sig efter, at der kun indgås aftaler, hvor parterne kan blive enige om samme høje standarder (jf. forhandlingsmandatets objective 8). Hvis vi har højere standarder på et område, vi ikke kan blive enige om, bliver det område ikke en del af aftalen. Så simpelt er det. Hvis aftalen afviger fra forhandlingsmandatet, skal den godkendes af de nationale regeringer. Vores politikere kan – og vil – sige fra, hvis der lægges op til forringede standarder. Vi skal både have mere fri og fair handel.

Lige nu forhandler EU og USA, og hvis der skal komme en aftale ud af det, må man naturligvis indgå kompromiser. Vi kan ikke acceptere en aftale, der skader miljø, sundhed, sikkerhed, arbejdstagerrettigheder eller demokratiske staters ret til at regulere. Det kan ikke afvises, at det ender med, at der kommer klorkyllinger i køledisken i dit lokale supermarked – men de skal mærkes, og du behøver ikke at købe dem. Selv hvis det ender med, at der er enkelte dele, vi ikke bryder os om, må vi veje det op mod helheden. Og helheden er, at jo mere ambitiøs frihandelsaftale, vi får skruet sammen, desto flere arbejdspladser og desto mere vækst vil det skabe på begge sider af Atlanten.

 

I en serie bestående af tre debatindlæg vil Dansk Metal (Jens Boe Andersen og Mette Hansen) argumentere for, hvorfor de forholder sig positivt til forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og USA, den såkaldte TTIP. Dette er det andet af tre artikler.


Kommentarer fra Facebook

Annonce