TTIP: Europas sidste chance i den globale værdikamp?

Der er ingen tvivl om, at en frihandelsaftale mellem Europa og USA vil udløse store økonomiske fordele, alligevel domineres debatten af trivielle emner som for eksempel brugen af klorbehandlede kyllinger.
Hvis amerikanerne i samarbejde med kineserne fastsætter fremtidens globale standarder vedrørende bæredygtighed og arbejdstagerrettigheder er fremtiden for Europa’s velfærdssamfund truet på eksistensen. Det står meget på spil.

Der står meget på spil i de igangværende forhandlinger om en frihandelsaftale mellem USA og EU. Vores kontinent, Europa, står overfor enorme udfordringer i en verden under forandring.

Vores udgangspunkt er ikke dårligt. Europa er centrum for tænkning og innovation på højt niveau. Vi er hjemsted for nogle af verdens mest konkurrencedygtige industrier og økonomier. Og måske mest imponerende har vi i fællesskab opbygget er reguleret marked, der omfatter en halv milliard mennesker.

På vej mod en ny verdensorden
Men verden er under hastig forandring. Regionen omkring Stillehavet har i stigende grad indflydelse på den globale udvikling, både økonomisk og politisk. Visionen om et Trans-Pacific Partnership (TPP), hvor USA og 11 asiatiske lande vil skabe et frihandelsområde, vil klart forstærke denne udvikling. Hvis Kina tilslutter sig forhandlingerne, hvilket ikke kan udelukkes, vil det for alvor ændre den globale verdensorden.

Det er derfor nu, at Europa må arbejde for at sikre vores position i den nye verdensorden. Et indlysende sted at starte er at udvide handels- og investeringsforbindelserne med USA. Det er et alvorligt problem, at mens TPP-forhandlingerne skrider fremad, så er forhandlingerne mellem Europa og USA om en frihandelsaftale, TTIP, ved at køre så fast i indenrigspolitiske kontroverser, at hele projektet risikerer at lide skibbrud.

Trivialiteter og anti-globalister styrer den offentlige debat
Der er ingen tvivl om, at en frihandelsaftale mellem Europa og USA vil udløse store økonomiske fordele, alligevel domineres debatten af trivielle emner som for eksempel brugen af klorbehandlede kyllinger.

Vi må ikke glemme, at målet med aftalen er at frigøre kraft i den samlede transatlantiske økonomi, som stadig er verden langt største og mest velstående marked, omfattende mere en halvdelen af verdenshandlen og 75 procent af den globale finansielle aktivitet.

Forhandlingerne om frihandelsaftalen har nu stået på i mere end to år. Der er naturligvis tale om vanskelige forhandlinger, men der er grund til at frygte, at Europas ledere ikke har den nødvendige politiske vilje til at presse forhandlingerne frem mod en afslutning.

Og mens forhandlingslederne kæmper for at skabe fremskridt, har anti-globaliseringsgrupper fået kontrol med den offentlige debat ved at skildre frihandel som en trussel mod alt og alle, fra demokratiet i Europa til arbejdsforholdene for de europæiske industriarbejdere.

Dette er helt og aldeles fejlagtigt og vi har alle et ansvar for at imødegå disse synspunkter.

Frihandelsaftalen er europas mulighed
Frihandelsaftalen er en mulighed for EU og USA sammen at fastsætte standarder for den fremtidige globale handel. Standarder på miljø, sundhed, forbrugerbeskyttelse og ikke mindst arbejdstagerrettigheder.

Hvis amerikanerne i samarbejde med kineserne fastsætter fremtidens globale standarder vedrørende bæredygtighed og arbejdstagerrettigheder er fremtiden for Europa’s velfærdssamfund truet på eksistensen. Det står meget på spil. Indgåelse af en frihandelsaftale med USA er måske Europa’s sidste chance. Men det er ikke for sent.

 

I en serie bestående af tre debatindlæg vil Dansk Metal (Jens Boe Andersen og Mette Hansen) argumentere for, hvorfor de forholder sig positivt til forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og USA, den såkaldte TTIP. Dette er den første af tre artikler.


Kommentarer fra Facebook

Annonce