TV2 var Venstres talerør i indslag om heldagsskolen

I dækningen af heldagsskolen vinklede TV2 konsekvent et indslag til fordel for en borgerlig dagsorden i stedet for at fokusere på social arv og sund fornuft.
I stedet kunne TV2 have valgt at interviewe børn med en svag hjemmebaggrund om, hvilke udfordringer i uddannelsen det giver, når forældrene ikke kan hjælpe med lektielæsningen.

Mikrofonholderne. I går gennemførte Venstre en regulær politisk kovending i forhold til folkeskolereformen. Hvor Venstre tidligere havde vendt tommelfingeren opad til en 37-timers skoleuge for de ældste elever, skulle dette nu sættes ned til 35-timer med den begrundelse, at børnene skulle have tid til fritidsaktiviteter og at det ellers ville kvæle foreningslivet.

Partiets folkeskoleordfører, Karen Ellemann, kunne ikke svare på, hvorfor to timer ekstra var det afgørende for børnenes fritid. Samtidig pegede partiet ikke på, hvilke fag, der skulle nedprioriteres, i lyset af de tabte timer.

Disse relevante og kritiske spørgsmål prægede dog ikke mediedækningen. Venstres Pressetjeneste havde tydeligvis overtaget kontrollen med TV2 Nyhederne i går aftes. I stedet for stille de relevante spørgsmål agerede TV2 i et indslag om heldagsskolen mikrofonholdere for den borgerlige dagsorden uden at stille et eneste kritisk spørgsmål.

TV2 stiller ikke engang spørgsmål ved den absurde påstand, at 24 minutter yderligere undervisning per dag kan være en trussel mod hele det frivillige foreningsliv.

Netavisen Pio analyserer her, hvordan TV2’s indslag konsekvent var vinklet til fordel for Venstre og den borgerlige dagsorden.

Heldagsskolen fremstilles som overgreb på børns fritid

Først vises to børn i indslaget, der gerne vil have mere tid til at dyrke deres fritidsinteresser. De fremstilles som ofre for et groft overgreb fra regeringens side. Men deres udtalelser kan næppe komme bag på nogen: De færreste skoleelever jubler næppe over en længere skoledag. I stedet kunne TV2 have valgt at interviewe børn med en svag hjemmebaggrund om, hvilke udfordringer i uddannelsen det giver, når forældrene ikke kan hjælpe med lektielæsningen. At uddannelsen ikke skal udliciteres til familierne gennem lektielæsning er netop hele formålet med heldagsskolen.

Indslaget styrer konsekvent uden om heldagsskolens evne til at bryde den negative sociale arv, som er det største problem i det danske uddannelsessystem i dag.

Ellemanns absurde, men uimodsagte påstande

Denne vinklen forstærkes, da indslaget viser et klip med Karen Ellemann, der udtaler, at ”når vi begynder at tale om 37-timer og en skoledag til halv fire, så er det (..) at vi har en bekymring for hele det frivillige foreningsliv”. Dette lader TV2 stå fuldstændig uimodsagt. Der bliver ikke engang stillet spørgsmål ved den absurde påstand, at 24 minutter yderligere undervisning per dag kan være en trussel mod hele det frivillige foreningsliv.

Social arv ignoreres fuldstændigt

Derefter vælger TV2 at interviewe en forsker, der ikke mener, at timetallet alene er afgørende for, hvorvidt eleverne lærer mere, men derimod organisering og indhold. Dermed fremstilles heldagsskolen som dårlig set med videnskabelige briller, hvilket forskeren fejlagtigt tages til indtægt for. Indslaget styrer konsekvent uden om heldagsskolens evne til at bryde den negative sociale arv, som er det største problem i det danske uddannelsessystem i dag. TV2 kunne eksempelvis have anlagt en vinkel fra den virkelige verden og fortalt om Vollsmose-skolernes positive erfaringer med heldagsskoler.

Heldagsskolen fremstilles som et overgreb mod børnenes fritid med børnene i rollen som de ulykkelige ofte og Venstre i helterollen. Samtidig ignoreres sociale problemer og ulighed i uddannelse konsekvent til fordel for et snævert fokus på timetallet.

Crone tilsidesætter sammenhængen mellem timetal og indhold

Til sidst sættes den radikale undervisningsordfører, Lotte Rod, på anklagebænken af Natasja Crone og stilles udelukkende spørgsmål, der tager udgangspunkt i det negative ved et højere timetal. Eksempelvis fremhæves det, at eleverne er interesserede i færre timer. Når Lotte Rod sagligt argumenter for, at de ekstra timer skal bruges på at bryde den negative sociale arv gennem lektiehjælp og flere dansktimer, konstaterer journalisten Natasja Crone, at  ”dette kan vel godt gennemføres på 35 timer”. Dermed nægter hun at acceptere det indlysende faktum, at timetallet og indholdet hænger sammen.

* * *

Samlet set vælger TV2 Nyhederne altså at bringe et indslag, der konsekvent er vinklet til fordel for de borgerlige imod heldagsskolen. Heldagsskolen fremstilles som et overgreb mod børnenes fritid med børnene i rollen som de ulykkelige ofte og Venstre i helterollen. Samtidig ignoreres sociale problemer og ulighed i uddannelse konsekvent til fordel for et snævert fokus på timetallet.


placeholder

Annonce