To ud af tre pædagoger: Vi kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene

Ny undersøgelse fra BUPL viser, at 81 procent af landets pædagoger inden for den sidste uge har oplevet ikke at kunne tage sig tilstrækkeligt af børnene
Lørdag var forældre landet over på gaden for at demonstrere for minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, og flere partier i oppositionen lægger op til at gøre kampen for nationalt fastsatte minimumsnormeringer i daginstitutionerne til et valgtema.

Midt i den debat fremlægger pædagogernes fagforbund, BUPL, en ny undersøgelse, der viser, at mange af landets pædagoger føler sig presset i hverdagen.

Den bekræfter kun, at der er brug for en national genopretningsplan for børneområdet

81 procent af de adspurgte pædagoger har inden for den sidste uge oplevet, at der er for få voksne i forhold til arbejdsopgaverne i den vuggestue eller børnehave, hvor de arbejder.

Samtidig oplever cirka to ud af tre af pædagoger, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel. 68 procent oplever, at de kan ikke give støtte til sårbare og udsatte børn.

Undersøgelsen baserer sig på svar fra cirka 14.000 af fagforbundet BUPL’s medlemmer, og er den hidtil største kortlægning af pædagogernes arbejdsvilkår i Danmark.
 

BUPL vil have national plan og minimumsnormeringer

Ifølge formand i BUPL, Elisa Rimpler, viser tallene, at der er brug for en national genopretningsplan for hele området. Den plan skal indeholde en fastsættelse af minimumsnormeringer med en nedre grænse for, hvor mange børn hver pædagog skal have ansvar for, mener fagforbundet.

”Undersøgelsen er endnu et stærkt vidnesbyrd på en alt for presset hverdag i institutionerne, og den bekræfter kun, at der er brug for en national genopretningsplan for børneområdet,” udtaler BUPL-formand ifølge en pressemeddelelse.

Den største udfordring i går var at være ene pædagog til 30 børn og nå rundt om alle

Pædagoger alene med en gruppe børn

Over halvdelen af lederne i daginstitutionerne er, ifølge besvarelserne, nødt til at skemalægge tid i institutionen, hvor én enkelt pædagog står alene med hele gruppen af børn. Og 66 procent af pædagogerne var på en tilfældig dag alene med en gruppe af børn.

”Den største udfordring i går var at være ene pædagog til 30 børn og nå rundt om alle,” lyder en af beretningerne fra besvarelserne, som BUPL har gengivet.

Daginstitutionerne er jo ikke en børneparkering

Vilkårene gør det svært at leve op til de krav om læring, som sættes fra Christiansborg, mener Elisa Rimpler.

”Undersøgelsen bekræfter os i, at vilkårene gør det om end meget svært at leve op til den ambitiøse læreplan, som Folketinget lige har besluttet. Daginstitutionerne er jo ikke en børneparkering. Pædagogerne er forpligtede til at sikre børns trivsel, udvikling og læring – og det skal politikerne tage ansvaret for,” lyder det fra forbundsformanden.

70.000 flere småbørn

I BUPL frygter man at presset kun vil vokse, når der over de næste 10 år bliver 70.000 flere småbørn.

”Børnene kan ikke være tjent med det politiske abespil, hvor politikerne kaster ansvaret frem og tilbage mellem Christiansborg og kommunerne. Børns liv og fremtid er alt for vigtig til at blive afgjort af tilfældigheder eller falde ned mellem to stole. Både forskere og de tusindvis af forældre, som lørdag var på gaden landet over for at demonstrere, bakker op om, at der skal ske forbedringer nu,” siger Elisa Rimpler.

Spørgeskemaet fra BUPL er udsendt til 33.374 medlemmer, og 42 procent af de adspurgte har svaret på spørgeskemaet.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook