’Uddannelse giver mulighed for at stille fortidens bagage fra sig’

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) forklarede i en kronik i Berlingske i går, at den røde tråd i regeringens reformer er at skabe lighed gennem uddannelse. Netavisen Pio har samlet de seks vigtigste pointer.

1. Lighed handler om andet og mere end omfordeling

”Danmark er i dag et relativt lige land. Det skyldes bl.a., at vi omfordeler via skatter og overførsler. (..) Men lighed handler om andet og mere end økonomisk omfordeling. Lighed handler også om lige muligheder for at leve det liv, man ønsker sig, og om frihed til at realisere sit potentiale. (..) Virkeligheden er desværre stadig, at de sociale vilkår, som et barn vokser op under, spiller en stor rolle for, om barnet får en uddannelse. Unge med en svag hjemmebaggrund har fire gange så stor risiko for at stå uden en uddannelse som 25-årige sammenlignet med unge med en stærk hjemmebaggrund.”

2. Kontanthjælpsmodtagere møder krav om uddannelse

”Omdrejningspunktet for (kontanthjælps)reformen er, at kontanthjælp ikke skal være et livsvilkår, som det er for alt for mange mennesker i dag. (..) Derfor er det også en del af kontanthjælpsreformen, at alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. Det betyder, at de, der kan begynde på en uddannelse, skal i gang med en uddannelse så hurtigt som muligt. Samtidig skal de unge, der ikke er klar til en uddannelse, have bedre hjælp, end de får i dag. For eksempel skal enlige forsørgere og unge mødre have særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse.”

3. Akademikere tjener dobbelt så meget som ufaglærte

”Et eksamensbevis eller et svendebrev er ikke et vidundermiddel, men jeg er overbevist om, at mere uddannelse til flere og et fag til flest muligt, er fundamentet for en reel frigørelse af flest mulige danskere. Frihed til at bruge sit potentiale i arbejdslivet og privat. (..) Og uddannelse giver en højere løn. En gennemsnitlig ufaglært har hen over et liv en disponibel indkomst på 10,9 mio. kr. En dansker med en lang videregående uddannelse har 19,9 mio. kr.”

4. Kampen for lige muligheder starter i folkeskolen …

”Mange af dem, vi i dag finder i kontanthjælpssystemet, klarede sig dårligt i folkeskolen. Jeg bliver stadig chokeret over, hvor mange voksne danskere, der har svært ved at læse, skrive og regne. 15 procent forlader skolen uden at kunne læse ordentligt. Det er en katastrofe. Det er en enorm barriere for at kunne deltage i demokratiet eller træffe oplyste valg, når man som voksen har svært ved at læse.”

5. … men skal fortsætte hele livet

”Vi skal sikre, at vi har mulighed for at få flere kompetencer hele livet. Ingen må blive låst. Den ufaglærte skal kunne blive struktør, medhjælperen pædagog og konstruktøren ingeniør. Alle skal have en mulighed for at bruge deres evner og rykke fremad. Derfor skal vi også fokusere på at give nye og flere kompetencer til de mennesker, der er så uheldige at stå uden arbejde i en periode af deres liv. (..) Den skal i højere grad gøre de ledige dygtigere og ruste dem til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.”

6. Uddannelse skaber frihed og retfærdighed

”Ingen skal hele livet alene bære på byrden af at være kommet skævt fra start, have truffet forkerte beslutninger eller være født ind i svære livsbetingelser. Derfor skal vi have mulighed for at dygtiggøre os hele livet. (..) Uddannelse er vigtig, fordi den giver mulighed for frit at forme og udfolde sit eget liv. Uddannelse giver mulighed for at stille fortidens bagage fra sig. Det er retfærdigt.”


Kommentarer fra Facebook