Udlicitering gav ekstraregning på 120 millioner kroner

Det er uigennemskueligt, hvad udliciteringen af service i forsvaret egentlig koster. Forsvaret kan ikke længere sige, om man egentlig sparer penge som forventet
Forsvaret har modtaget forsinkede og ekstra regninger for millioner fra ISS på en omstridt kontrakt om udlicitering – og nu kan Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) ikke længere svare på om, man sparer penge som forventet.

Det skriver Fagbladet 3F.

En række aktindsigter, som Fagbladet 3F har fået hos FES i samarbejde med HK Statbladet, afslører, at overforbruget blandt andet har betydet, at forsvaret har måttet finde pengene til ISS i andre kasser.

Da det i løbet af 2019 stod klart, at ekstraregninger fra rengøringsgiganten ISS tikkede ind, hentede FES 44,5 millioner kroner fra puljen til bygningsvedligehold for at betale millionoverforbruget.

I alt endte overforbruget på 120 millioner kroner. Det finansierede FES ved dels at hente fra kassen til vedligehold af bygninger, dels ved at få yderligere 95 millioner kroner tilført fra Forsvarsministeriet, viser aktindsigten.

Problematisk

Og det er problematisk. Det siger professor i regnskab og økonomistyring i den offentlige sektor ved Copenhagen Business School, Peter Skærbæk, til Fagbladet 3F.

"Det viser jo, at man har betalt mere, end man havde budgetteret med, siger han og påpeger samtidigt, at der er “betydelige” udsving i budgetafvigelser. På to år går resultatet fra minus 16 procent til en overskridelse af budgettet på 30 procent.

Der bør laves en grundig analyse

 

"Det er ikke positivt, og det tyder på, at man i et eller andet omfang ikke har kunnet gennemskue, hvad man har fået med kontrakten. Der bør laves en grundig analyse på de her overskridelser," siger Peter Skærbæk

Danmarkshistoriens største kontrakt

ISS indgik i august 2018 Danmarkshistoriens største såkaldt facility management-aftale med forsvaret. Aftalen, som koster staten tre milliarder kroner, betød, at ISS indtog kaserner og garnisoner og blev ansvarlig for alt fra arealpleje over rengøring og vedligehold til kantinedrift.

To år senere står det imidlertid klart, at rengøringskoncernen har mere end svært ved at leve op til brugernes forventninger.

I efteråret kom det frem, at der er problemerr med ISS’s rengøring, forplejning og bygningsservice.

ISS-ansatte har kritiseret både mad, rengøring og arbejdsforhold under forsvarets udlicitering af service og drift til rengøringskoncernen, og forsvarsmediet Olfi har beskrevet daggamle og smagsløse sandwiches i kantinerne, urimeligt lange ventetider på simple serviceopgaver og museefterladenskaber i køkkenskabene.

Manglende oversigt

I forsvaret ved man heller ikke længere, om udliciteringen sparer de penge, der lå til grund for hele aftalen.

I en mail til Fagbladet 3F skriver styrelsen, at det er “særdeles vanskeligt” at vurdere, dels på grund af det seneste forsvarsforlig fra 2018, der øgede aktiviteten i forsvaret, dels ønsket om “justering af kvaliteten af serviceydelser” – altså et ønske om bedre service fra forsvarets ansatte.

Selvom de oprindelige priser i kontrakten stadig står ved magt, så gør de to faktorer “det på den anden side meget vanskeligt at vurdere, om udgifterne til facility management-ydelser matcher det besparelsespotentiale, der kunne beregnes ud fra de forudsætninger, der var på tidspunktet for indgåelse af kontrakten”.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Der er mange penge at tjene på manglende muligheder for at overskue arbejdsopgaverne og når man udliciteres opgaver i forsvaret, mistes evnerne til at overskue og så er der endnu flere penge at tjene, når forsvaret ikke selv leder og fordeler arbejdet, så mister forsvaret evnerne til at lede og fordele på en ordentlig måde, blandt folk der ikke er officerer eller har en længerevarende uddannelse, hvilket vil være et handicap ved udsendelser blandt folk, hvor de færreste er akademikere.

En ekstraregning på 120 millioner, det var så den "besparelse" man fik ved udlicitering af rengøring, vedligehold og kantinedrift i forsvaret. Hertil kommer vel udgiften til udbudsmaterialet for indhentning af tilbud "fra det billigere private arbejdsmarked". Når der kommer krav om betaling for ekstraarbejde må det vel betyde at udbudsmaterialet ikke har været detaljeret nok for alle de ydelser der skulle udføres for kontraktsummen.

Det siger sig selv at man (ISS) ikke kan opfylde sine forpligtelser når man fyrer det personale der skulle udføre arbejdet. Det er i hvert fald sket på MHS Slipshavn.

Annonce