Udsatte danskere vil meget gerne arbejde

Misbrugere, psykiske syge og fysisk nedslidte drømmer om at komme i arbejde. Det viser ny undersøgelse fra forskningscentret Vive.
Socialt udsatte danskere vil meget gerne arbejde. Udsatte mænd drømmer ofte om arbejde af praktisk karakter, mens de udsatte kvinder ofte drømmer om job inden for servicesektoren.

Det er en af hovedkonklusionerne i en stor interview-undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Vive har lavet en række længerevarende interviews med deltagere fra Vive’s Fælleskabsmåling fra 2017.

Der deltog 2.300 i Fælleskabsmålingen fra 2017, som Vive nu har suppleret med 78 grundige interviews blandt personer, der befinder sig i gruppen af udsatte eller i gruppen af personer, der risikerer at havne i gruppen af udsatte (Risikogruppen).

Stor motivation for at komme i arbejde

”Mange af interviewpersonerne giver udtryk for, at de gerne vil indgå i arbejdsmæssige sammenhænge. Det kan dække over alt fra et ønske om egentlig ordinær beskæftigelse til at indgå i aktiviteter af arbejdsmæssig karakter i hverdagen, også selvom man ikke er i stand til at varetage et almindeligt job,” hedder det i undersøgelsen.

Motivationen for at arbejde afspejler tydeligt resultatet fra den oprindelige Fællesskabsmålingen fra 2017, hvor det var 79 procent af de arbejdsløse eller sygemeldte blandt de socialt udsatte, der gerne ville i arbejde, mens det gjaldt for 91 procent af de arbejdsløse eller sygemeldte respondenter, der tilhørte risikogruppen.

”For interviewpersonerne handler ønsket om at deltage i arbejdsmæssige funktioner i høj grad om behovet for at indgå i meningsfulde aktiviteter i hverdagen og om muligheden for at komme ud og møde andre mennesker i hverdagen. I den sammenhæng er det tydeligt, at for en del af interview-personerne – særligt dem med en højere kompleksitet i udsatheden – handler dette ønske også om muligheden for at møde mennesker uden for de sociale tilbud, som de ellers kommer på,” hedder det.

For de interviewede med lavere grad af udsathed er der ofte tale om et ønske om at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Mange af dem med lavere grad af udsathed har tidligere været i beskæftigelse, men er for eksempel gået ned med stress, eller kan ikke arbejde i samme grad som tidligere på grund af kronisk fysisk sygdom eller andre helbredsmæssige forhold.

Bente på 46 år er en af de interviewede. Hun er et godt eksempel på mange af de udsatte, der brændende ønsker sig et arbejde – selv om de lider af enten psykiske lidelser, kroniske smerter eller misbrug. Eller en kombination af disse ting.

Bente savner noget mere indhold i hverdagen og er af egen drift begyndt at hjælpe til i en frisørsalon

Bente er tidligere stofmisbruger og har fået en førtidspension på grund af følgevirkningerne af sit misbrug, herunder en alvorlig kronisk fysisk sygdom.

Men Bente savner noget mere indhold i hverdagen og er af egen drift begyndt at hjælpe til i en frisørsalon.

På frisørsalonen bliver hun set som ‘et almindeligt menneske’, som hun selv udtrykker det.

Brug for ressource-konsulenter

”Det kommer bag på mig at ønske om job – eller blot en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet – er så udtalt blandt udsatte borgere. Det handler om at kunne gøre nytte, at kunne bidrage med noget, at få et meningsfyldt indhold i hverdagen,” siger seniorforsker hos Vive, Lars Benjaminsen, til Netavisen Pio.

Han understreger, at mange af de udsatte umiddelbart vil være langt fra fuldtidsjob på det ordinære, meget konkurrenceprægede arbejdsmarked.

Vive-undersøgelsens opgave er ikke at pege på, hvordan samfundet i højere grad kan imødekomme ønskerne om job eller små-jobs fra de udsatte, men Benjaminsen har et par bud:

Det handler om at samtænke den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats

”Det handler om at samtænke den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats. Det handler om, at vi skal tænke i nye baner. I forhold til udsatte borgere er det ikke tilstrækkeligt at stille med en jobkonsulent. Det her kræver måske snarere en slags ressource-konsulenter, der har et bredt kendskab til den enkelte udsatte borger,” siger Benjaminsen.

Han håber også, at virksomhederne, organisationer, lokalsamfundet og de offentlige arbejdspladser langt mere aktivt vil tænke i alternative jobmuligheder i et ellers meget konkurrencepræget jobmarked:

”Det er noget med at tænke ind, om man måske kan bruge nogle mennesker fem timer om ugen til praktisk arbejde på lageret. Hvor er der nogle opgaver, som udsatte borgere kunne hjælpe med,” understreger Benjaminsen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce