Udskældt førtidspensionsreform skal gennemgås med tættekam

Justeringerne af reformen vil ikke betyde “en masse milliarder”, siger beskæftigelsesministeren. 3F og Alternativet mener, at regeringen nøler.
Færre skal kommer i klemme systemet, når de søger om førtidspension, og derfor skal  reformen af førtidspensionen fra 2012, kigges kritisk efter i sømmene.

Det slår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fast under et samråd på Christiansborg onsdag.

Hvorfor fortsætter ministeren ikke for enden af bordet og forhandler det her på plads?

Samtidig understreger ministeren, at justeringen af den omdiskuterede reform af førtidspension og fleksjob, ikke sigter efter, at markant flere mennesker skal have førtidspension: 

“Jeg kan godt i dag løfte sløret for, at regeringen ikke er i tvivl om, at der er behov for justeringer. Vi skal rette op på de dele af reformen, som har gjort, at mennesker er kommet i klemme i systemet. Men samtidig skal vi holde fast i det, som virker. Reformen har betydet, at flere har fået mulighed for at blive en arbejdsmarkedet,” siger ministeren, der heller ikke forventer, at et eftersyn af reformen vil betyde “en masse milliarder” ekstra til området.  

Beskyldes for at nøle

Når regeringen ønsker en justering af reformen, så undrer det Alternativets beskæftigelsesordfører, Torsten Gejl, at regeringen ikke med det samme fortsætter de forhandlinger, som var i gang mellem forligspartierne inden valget:

“Hvorfor fortsætter ministeren ikke for enden af bordet og forhandler det her på plads? Kaffen er vel stadig varm, og forligspartierne var i den grad oppe i gear, og der er lavet en kæmpe evalueringsrapport,” lyder det spørgende fra Torsten Gejl under samrådet.

Kaffen er vel stadig varm, og forligspartierne var i den grad oppe i gear

Også i fagforbundet 3F er man utålmodig og mener, at det langstrækte forløb viser, at politikerne er handlingslammede: 

 ”Igennem snart to år har der været drøftelser om nødvendige ændringer. Senest blev forhandlingerne afbrudt pga. folketingsvalget, men nu må det være slut med handlingslammelsen,” lyder det fra Ellen K. Lykkegård, som er socialpolitisk ansvarlig i 3F, i en pressemeddelelse forud for det åbne samråd.  

Ifølge beskæftigelsesministeren - der ikke selv sad med til drøftelsen med daværende regerings beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) - var der “aldrig nogensinde tale om reelle forhandlinger”.

Ministeren tilføjer, at justeringer af førtidsreformen er skrevet ind i det såkaldte forståelsespapir mellem regeringen og dens støttepartier, og at han intet ønske har om at “trække justeringerne i langdrag”, men han sætter ingen dato på, hvornår forhandlingerne genoptages.
 

Særligt ansvar som fadder til reformen 

Det var Mette Frederiksen (S), der som beskæftigelsesminister i Thorning-regeringen, stod i spidsen for reformen af førtidspensionen og fleksjobsordningen tilbage i 2012.

Med reformen indførte man en hel ny ydelse baseret på de såkaldte ressourceforløb, hvor man tester ansøgerens arbejdsevne, blandt andet gennem fleksjob, i op til fem år.  

Vi har et særligt ansvar for at gå denne her

Ligesom Mette Frederiksen tidligere har udtalt, så mener Peter Hummelgaard, at der hviler et særligt ansvar på Socialdemokratiet for at få rettet op på reformen.

“Vi har et særligt ansvar for at gå denne her - og i øvrigt også andre reformer - kritisk igennem, da vi stod fadder til den i sin tid,” siger beskæftigelsesministeren.
 

Kraftig stigning i nye førtidspensioner 

Efter at reformen trådte i kraft i 2013, så man et dramatisk fald i tilkendelser af førtidspensioner. De seneste år er det store fald imidlertid afløst af en kraftig stigning, som ser ud til at fortsætte i 2019, viser en gennemgang af tal fra Jobindsats.dk foretaget af Altinget.

Vores indtryk er, at kommuner for at spare penge har valgt at tildele borgere ressourceforløb

Dansk Socialrådgiverforening ser stigningen som et tegn på, at mange borgere har været igennem et ressourceforløb, som har været formålsløst: 

”Vores indtryk er, at kommuner for at spare penge har valgt at tildele borgere ressourceforløb frem for en dyrere førtidspension. Det er ikke noget, jeg kan bevise, men tallene peger i samme retning,” udtaler formand Mads Bilstrup til Altinget.
 

Minister: Kommunerne har løsnet op

Beskæftigelsesministeren mener ikke, at stigningen i tilkendelser af førtidspension er et tegn på, at ressourceforløbene ikke virker.

Peter Hummelgaard mener derimod, at det er helt naturligt, at flere nu får tildelt førtidspension i takt med at flere afslutter deres ressourceforløb.

Et af de de steder, hvor man kan se, at der er en ret signifikant stigning er i Københavns Kommune

Samtidig henviser ministeren til, at et enigt Folketing i maj 2018 vedtog et lovforslag, der præciserede, at syge borgere kun skal gennem et afklarende ressourceforløb, hvis det giver mening.

“Et af de de steder, hvor man kan se, at der er en ret signifikant stigning er i Københavns Kommune. I 2018 tildelte man dobbelt så mange førtidspensioner som 2017,” siger Hummelgaard.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er vigtigt at den lægelige kompetence tages alvorligt - igen. Tag den sygeplejefaglige, social- og sundhedsfaglige og terapeut-faglige etc. kompetence alvorlig på lignende måde. Den helt uantagelige diagnose praksis opstår når tvivlsomme faglige kompetencer, diverse regneark, logaritmer og afkrydsningsskemaer overtager ansvaret for syge mennesker.

Annonce