Uenigheden: 'Jeg har hele mit liv kæmpet imod højrefløjens største indbildning'

Vi diskuterer ikke længere atomvåben ombord på fremmede magters ubåde, men højrefløjens idé om økonomisk politik er tilbage med fuld kraft. Inspirationen kommer fra Reagan, Thatcher og den såkaldte ’trickle-down-teori," fortæller Henrik Sass Larsen.
Nu er turen kommet til erhvervsminister- og vækstminister Henrik Sass Larsen, der giver svar på hvilke ideologiske tanker, som han tager mest afstand fra og hvorfor netop de kræver stærke socialdemokratiske modsvar. I Netavisen Pios bestræbelser på at løfte de ideologiske konflikter i dansk politik, har vi sat en række toneangivende S-ministre i stævne. I denne uge er det således højrefløjens mytebaserede økonomiske indbildninger, der står for skud.

Pio: Hvilken idé, person eller politisk tanke er du mest uenig i?

Det er meget nemt at svare på. Jeg har hele mit liv kæmpet imod højrefløjens største indbildning, som de kalder ’Trickle-down-economics’. Det er den simple idé, at store skattelettelser til virksomheder og de rigeste i et samfund uundgåeligt vil komme de dårligere stillede til gode ved at styrke den samlede økonomi. Problemet er bare, at lige så simpel ideen er, ligeså fejlagtig har den konsekvent vist sig at være.

Pio: Og hvorfor er du egentlig så uenig i denne? Hvad din personlig holdning, er den baseret på tidligere oplevelser eller har du en ideologisk baggrund for din uenighed?  

HSL: Mine første år i dansk politik blev til i midten af 1980’erne. Det var en periode, der i høj grad var præget af den geopolitiske situation med konflikten mellem øst og vest i centrum. I Europa fandt de daværende medlemmer af EF tættere sammen og i Danmark havde den konservative Poul Schlüter et (for) godt tag i Danmark. På mange måder virker de politiske diskussioner, der dengang prægede offentligheden, i dag som om de netop tilhørte en helt anden tid.

 For mens vi ikke længere diskuterer atomvåben ombord på fremmede magters ubåde (eller et konservativt parti med 42 mandater i Folketinget), er højrefløjens idé om den økonomiske politik tilbage med fuld kraft. Og inspirationen kommer fra Reagans USA og Thatchers Storbritannien og den såkaldte ’trickle-down-teori’.

Ikke desto mindre er det præcist det samme udgangspunkt der ligger til grund for eksempelvis Liberal Alliance samt ikke så få politikere fra henholdsvis Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Pio: Hvad er det socialdemokratiske og alternative svar på dette område? Hvad bør man i stedet stille op?

HSL: Det socialdemokratiske svar er naturligvis at føre en sund og solid politisk linje, hvor vi har fokus på at skabe værdige valgmuligheder for alle i vores samfund – ikke mindst inklusiv de, der har haft en svær start på livet eller oplevet modgang.

Men det bedste retoriske svar, der nogensinde er givet, skete faktisk også tilbage i 1984 af den amerikanske politiker Mario Coumo. Han døde desværre 1. januar i år, men hans tale om netop denne af højrefløjens største vildfarelser står som en af de største.

 

Henrik Sass Larsen (f. 1966) er nuværende erhvervs- og vækstminister. Henrik var formand for DSU fra 1992-1996 og har været valgt til Folketinget siden 2000. Han er valgt til Folketinget i Køgekredsen og har været en af de mest toneangivende Socialdemokraterne de sidste 15 år, hvor han har været involveret i formandsvalg, politikudvikling og har bidraget til at sætte den nuværende S-kurs i flygtninge- og indvandrerpolitikken. 

I de kommende uger vil Pio fortsætte interviewrækken 'Uenigheden' med en række S-ministre; Henrik Sass Larsen, Dan Jørgensen, Kirsten Brosbøl og Christine Antorini. Tidligere har Mogens Jensen og Magnus Heunicke været i det ideologiske felt.


Kommentarer fra Facebook