Uenigheden: Opgør med det borgerligt-liberale sortsyn

"Det er som om, det blå Danmark er fanget i et ideologisk hamsterhjul om, hvor tung den offentlige sektor er og hvor meget både skatten og lønnen burde sættes ned", lyder det fra Mogens Jensen.
Det er som om, det blå Danmark er fanget i et ideologisk hamsterhjul og kører i ring om, hvor skidt det går, hvor tung den offentlige sektor er og hvor meget både skatten og lønnen burde sættes ned. Og de har gjort det så længe, at de helt har mistet evnen til at stoppe op og kigge ud i virkeligheden.

I bestræbelser på at styrke den socialdemokratiske stemme og tænkning i idédebatten, så vil Netavisen Pio over de kommende uger interviewe en række af S-ministre om deres politiske og ideologiske mærkesager. Vi tager afsæt i konflikten og diskussionen om hvad S-politikerne tager mests afstand fra. Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen lægger for.

Pio: Hvilken idé, person eller politisk tanke er du mest uenig i?
MJ: Det borgerligt-liberale sortsyn. Det er som om, det blå Danmark er fanget i et ideologisk hamsterhjul og kører i ring om, hvor skidt det går, hvor tung den offentlige sektor er og hvor meget både skatten og lønnen burde sættes ned. Og de har gjort det så længe, at de helt har mistet evnen til at stoppe op og kigge ud i virkeligheden. Men herude, hvor vi andre befinder os, kan vi jo se et Danmark, som vi kan være stolte af. Hvor offentlig og privat vækst er hinandens forudsætninger, ikke modsætninger. Hvor værktøjskassen til anstændig vækst rummer noget helt andet end en timeløn på 40 kroner og flere penge til de rigeste.

Pio: Hvorfor er du uenig?
MJ: Fordi virkeligheden er en anden. Tag bare nyheden om, at Apple nu investerer over 6 milliarder kroner i Viborg. Det havde de næppe gjort, hvis Danmark var et så skidt et sted at drive forretning. Men vi kan jo glæde os over, at Apple tilsyneladende læner sig mere op ad Forbes, som kalder vores erhvervsklima for verdens bedste, end op ad Dansk Folkeparti, som kalder Apples beslutning for ”en irrationel afvigelse” I Dansk Folkeparti er man nærmest bitter over, at Danmark har landet den største udenlandske anlægsinvestering nogensinde - sortsynet blokerer simpelthen for realiteterne.

Men realiteterne er, at vi gennem generationer har bygget et Danmark, hvor der ikke kun er én nøgle til vækst og beskæftigelse. For vores parti er gode rammebetingelser også en veluddannet befolkning, lige adgang til sundhed, et socialt arbejdsmarked og grøn energi. Det tjener vi faktisk penge på. Det oplever jeg ikke mindst, når jeg rejser ud i verden for at fremme dansk eksport. De spirende vækstmarkeder efterspørger alt det, vi kan. De efterspørger vores samfundsmodel. Det er fuldstændig meningsløst at rive den ned.

Vi skal bruge historien om vores parti til at pege ind i fremtiden. Resultaterne er ikke på trods af den offentlige sektor, men i kraft af.

Pio: Hvad er det socialdemokratiske svar?
MJ: En af verdens førende økonomer, Jeffrey Sachs, besøgte Danmark for nylig, og her sagde han noget interessant: Den største trussel mod den nordiske velfærdsmodel kommer indefra i form af ideologisk modstand. Her har Socialdemokraterne en kæmpe opgave i at give et modsvar til myterne. Vi skal selvfølgelig stå stærkt på resultaterne nu og her; fortsat stigende beskæftigelse, laveste ledighed i fem år, øget konkurrenceevne, verdens bedste erhvervsklima og positiv vækst for 6. kvartal i træk. Men vi skal også dybere ned. Vi skal bruge historien om vores parti til at pege ind i fremtiden. Resultaterne er ikke på trods af den offentlige sektor, men i kraft af. Og igen er Apple et stærkt eksempel: Når Viborg ikke kan få armene ned af begejstring i de her uger, så er det ikke et tilfældigt udslag at markedskræfter. Det er resultatet af flere års forhandlinger med og forberedelse fra stat og kommune. Vores stærke fællesskab er ikke bare en værdi - det skaber værdi.

Mogens Jensen (f. 1963) er handels- og udviklingsminister. Mogens Jensen har tidligere været ansat som konsulent i LO og har været medlem af folketinget siden 2005.

I de kommende uger vil Pio vi fortsætte vores interviewrække Uenigheden med en række S-ministre; Magnus Heunicke, Henrik Sass Larsen, Dan Jørgensen, Kirsten Brosbøl og Christine Antorini.


Kommentarer fra Facebook