Uligheden på arbejdsmarkedet tager til - akademikere stikker af

Uligheden stiger blandt befolkningen, det er den hårde sandhed. Derfor skal skellet mellem lønmodtagere og akademikere højere op på den politiske dagsorden.
Mange danskere er kommet ud i arbejde. Danmark er i et økonomisk opsving. Og dog er der alligevel ”noget galt i Danmark”. Flere og flere børn vokser op i fattigdom, dagpengenes værdi bliver mere og mere forringet. Levetiden for ufaglærte og faglærte halter længer bagefter akademikerne.

Hvert tredje barn af kontanthjælpsmodtager selv ender uden job

De nedslidte med fysisk hårdt arbejde kan ikke få lov til og gå tidligere på pension. Selvom akademikerne lever 7,5 år længere end en 3F’erne. Denne problemstilling er noget som vi i 3F Ungdom ser meget bekymret på og noget som vi samtidig har talt højt om på talerstolen til 3F kongressen, som bliver afviklet i Aalborg i disse dage.

Det gør ekstra indtryk på os 3F’ere, når det er blevet sværere at bryde den sociale arv. Og her kan jeg varmt anbefale, at man har i tankerne, at hvert tredje barn af kontanthjælpsmodtager selv ender uden job. Bare for 10 år siden  var det hver fjerde. Det er ret skræmmende og tænke på.  

Kort sagt: Uligheden stiger i Danmark og det må da snart stoppe.

Gør op med uddannelsessnobberiet

Den velstand vi har i Danmark, afhænger naturligvis gode rammevilkår på arbejdsmarkedet. Det er for eksempel løn- og arbejdsvilkår.

Uddannelse er altid den bedste mulighed. Dog er det sådan, at vejledningen i folkeskolerne favoriserer gymnasierne fremfor erhvervsuddannelserne. Allerede her havner vi i uddannelsessnobberi. Dette er overhovedet ikke acceptabelt. At være faglært som murer eller som procesoperatør er ikke nogen dårlige uddannelser. Tværtimod giver disse fag både god og rimelige arbejdsvilkår.

Dog er det sådan, at vejledningen i folkeskolerne favoriserer gymnasierne fremfor erhvervsuddannelserne

Vi har brug for flere faglærte, en prognose udarbejdet af Danske Regioner viser, at vi i 2025 vil mangle 70.000 faglærte. Derfor skal vi have flereunge til at vælge en erhvervsuddannelse fremfor en gymnasiet.

Styrk dagpengene

Og så har vi brug for et dagpengesystem som giver mening. Det vil sige en kompensationsgrad på minimum 80 procent af tabt arbejdsfortjeneste. Simplificering af reglerne på dagpengeområdet. Mange års forringelser af dagpengesystem kan tydeligt mærkes i den almene lønmodtagers familieliv. Dette er også noget, som vi i 3F Ungdom stærkt ønsker at få ændret politisk.

Mange års forringelser af dagpengesystem kan tydeligt mærkes i den almene lønmodtagers familieliv

Det betyder at børnefamilier har været nødt til, at skære ned på deres børns fritidsaktiviteter og i deres sociale aktiviteter. Det er på ingen måde til gavn for at bryde den sociale arv.

Den hårde sandhed

Vi er simpelthen nødt til at få uligheden mellem lønmodtagere og akademikere langt højere op på den politiske dagsorden. Uligheden stiger blandt befolkningen, det er den hårde sandhed.

Uligheden mellem lønmodtagere og akademikere skal langt højere op på den politiske dagsorden

Dagpengesystemet skal genoprettes og derfor følge med den lønudvikling som vi har i dag. Vi skal have en markant lavere og retfærdig pensionsalder. Dette må da kunne lade sig gøre på en eller anden måde.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Regionsformand 3F Ungdom Syddanmark og medlem af DSU Nyborg.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

ULIGHEDEN tager til på alle områder. UVÆRDIG ulighed gennemsyrer samfundet.Uretfærdighed
størrer end størst.

Annonce