Ulighedsdebatten i USA tager et nyt skridt

Ulighed hæmmer væksten i USA, konkluderede kreditvurderingsselskabet Standard & Poor’s forleden i en rapport. Det er i sig selv ikke nyt. Det nye er, at det kommer fra et selskab som dem.
Standard & Poor’s er meget kontante: De har nedskrevet den langsigtede vækst i USA på grund af den stigende ulighed.

Det er blevet sagt mange gange af økonomer, også i USA, ulighed hæmmer vækst. Men pointen fik pludselig fornyet opmærksomhed, da det amerikanske kreditvurderingsselskab Standard & Poor’s den 5. august konkluderede det i en rapport.

Netavisen Pio har spurgt direktør i Tænketanken Cevea Kristian Weise, hvad det betyder, at et kreditvurderingsselskab som Standard & Poor’s kommer med denne konklusion.

Hvorfor er det overraskende, at økonomer fra Standard & Poor’s kommer med denne pointe om, at ulighed hæmmer vækst? 

Det er overraskende, fordi det er en pointe, som hidtil primært er kommet fra økonomer, som i en eller anden form har været progressive - eller venstreorienterede, om man vil. Altså økonomer, som har støttet Demokraterne i USA. Og de er altid blevet skudt i skoene, at deres budskab var politisk motiveret.

Men Standard og Poor’s er et kreditvurderingsinstitut, hvis kunder primært er store banker og investorer, og de siger klart, at de ikke betragter det som politik, men fagkundskab: Høj ulighed hæmmer den økonomiske udvikling. Dermed går de også imod den herskende økonomiske doktrin, der har domineret i USA i mindst tre årtier, kendt som ‘trickle down’-økonomi. Den siger, at hvis de rige bliver rigere, så gør alle andre det også.

Det svarer lidt til, at Danske Bank i næste uge kom på banen med en analyse, som understregede, at danskernes utryghed og frygt for miste arbejdet er det, der holder økonomien tilbage. Og at politikerne derfor burde styrke lønmodtagernes tryghed snarere end at svække dagpenge, kontanthjælp og så videre. Det er der mange økonomer, der har påpeget, og nøgletallene viser det også, men det passer ikke ind i den politiske logik, som handler om, at danskerne skal presses til at arbejde noget mere.

Hvilken større betydning kan det få for USA, at et kreditvurderingsinstitut som Standard & Poor’s kommer med den her melding?

Meldingen bør kunne styrke indsatsen for at skabe mere lighed i USA og eventuelt give lidt fremdrift til blandt andre Obamas ønske om at hæve mindstelønnen. Standard & Poor’s er meget kontante: De har nedskrevet den langsigtede vækst i USA på grund af den stigende ulighed. De forventer simpelthen, at økonomien udvikler sig langsommere af den grund.

Det bør kunne rykke noget i forhold til både den økonomiske debat og til konkrete politiske handlinger. Flere og flere amerikanske forretningsfolk kan se, at selvom de lige nu selv nyder godt af den stigende ulighed – da den jo er et resultat af, at deres lønninger stiger hurtigere end alle andres – så er det hverken godt for dem selv eller for landet på langt sigt.

Så måske kan det være noget af dét, der tipper balancen i diskussionen om den rigtige retning.

Kan man sige, at rapporten er et tegn på, at Wall Street-typerne er ved at få en form for social bevidsthed?

Nej, det kan man ikke. Faktisk slet ikke. Der er hos Standard & Poor’s ingen argumenter om, hvad der er rigtigt eller forkert ud fra et moralsk spørgsmål. Eller hvad der er retfærdigt eller ej. Deres vurderinger er ene og alene økonomiske. Og i det her tilfælde er det faktisk i orden.

For selvom lighed og fordeling er politiske spørgsmål, så er det vigtigt at understrege, at det er forhold, som ikke kun har sociale, men også økonomiske konsekvenser.

Problemet er, at hvis først uligheden stiger på grund af den måde, samfundet er indrettet på, så er det rigtig svært at stoppe den udvikling.

Standard & Poor’s lægger i rapporten vægt på, at man skal investere mere i uddannelse. Det har de danske politikere jo talt om i lang tid, mens ulighed har fyldt mindre. Ud fra dit synspunkt, skal de danske politikere så gøre endnu mere for at mindske uligheden, hvis vi skal have gang i væksten i Danmark?

Der er sket det mærkelige i Danmark, at mens resten af verden har fået øjnene op for, at ulighed er en stor udfordring, så er de danske politikere gået den anden vej. De har nærmest alle omfavnet idéen om, at uligheden gerne må stige lidt, hvis bare man samtidig siger noget pænt om ”lige muligheder”. Men problemet er, at hvis først uligheden stiger på grund af den måde, samfundet er indrettet på, så er det rigtig svært at stoppe den udvikling.

De danske politikere skal gøre mere for at begrænse uligheden herhjemme. For den er faktisk kraftigt stigende. Men det er min vurdering, at det endnu ikke er en stor trussel mod den økonomiske udvikling som sådan. Det er i højere grad den manglede tryghed, som gør, at folk holder på de penge, de egentlig godt kunne bruge, og ikke tør tage chancer på arbejdsmarkedet.

Så det bør faktisk også være en økonomisk målsætning at øge trygheden blandt de danske lønmodtagere.


Kommentarer fra Facebook

Annonce