Ulven kommer afsnit 7: Enden er nær

I andensidste afsnit af ’Ulven kommer’ problematiseres relationen til plejeforældrene, som børnene Holly og Theo bor hos.
Vi ved som seere nu, at faren Simon (Peter Plauborg) er voldelig over for moren Dea (Christine Albeck Børge). Vi ved også, at Dea ikke er klar til at forlade ham. Hendes chef i børnehaven har rakt ud for at hjælpe hende, men Dea har sagt klart, at hun ikke kan undvære Simon. Det er en klassisk problemstilling, for kvinder og mænd, der lever i voldelige parforhold, men hun fremstår usædvanligt bevidst og ærlig omkring sin situation.

En højspændt konflikt

Socialrådgiveren Lars (Bjarne Henriksen) har rekvireret en rapport fra plejefamilien, som giver en status på lillebroren Theos funktionsniveau og vurderer ham til at være meget dårligt fungerende. Vi er endelig nået til det afgørende møde i Børne- og Ungeudvalget, og Lars afleverer statusrapporten til forældrenes advokat, lige før mødet går i gang. Dette er en klar overskridelse af tidsfristerne, og det giver advokaten blod på tanden til at gå direkte efter Lars’ mangelfulde sagsbehandling.

Det bliver en grim omgang i Børne- og Ungeudvalget med højspændt konflikt mellem kommunen på den ene side og forældrene og advokaten på den anden.

Holly trækker i land

Holly (Flora Ofelia Lindahl Hoffmann) bliver bragt ind til udvalget. Men på vej ind når hun at overhøre plejemoren tale med familieafdelingens chef om, at der bliver sået tvivl om deres statusrapport om Theo, fordi de får højere vederlag, jo dårligere Theo har det. Plejemoren afviser det, men siger, at de selvfølgelig skal kompenseres, når de har en så plejekrævende dreng boende.

Dette kombineret med, at Holly kan se, hvor ulykkelig hendes lillebror er, gør, at hun trækker sin forklaring, da hun kommer ind til udvalgsmødet. Den sidste afgørende brik for at opretholde den anbringelse skulle man tænke.

Plejefamilier i virkelighedens verden

Jeg synes ikke, det virker særligt troværdigt, at en pige på Hollys alder ikke skulle vide, at plejeforældre får penge for at have plejebørn boende. Så den konflikt, som serien opstiller, synes jeg virker lidt tænkt. Jeg synes ellers, at plejefamilien hele vejen igennem er blevet fremstillet virkelig sympatisk. De passer også meget godt på en gennemsnitlig plejefamilie i virkelighedens verden, hvor de fleste er over 50 år og bor på landet eller i mindre byer.

Den problematik, som serien fremstiller omkring vederlagene, er også virkelige problematikker, som både plejefamilierne selv og kommunerne rejser. Det er både et system, som er årsag til uenigheder, og som opleves uretfærdigt, fordi man får færre penge, hvis man lykkes med at bringe barnet i bedre trivsel.

Det kan ikke ende godt

Jeg synes afsnit syv byder på flere ikke helt realistiske elementer, der som fagperson kan føles lidt enerverende. Men vi er snart ved vejs ende, og jeg skal klart have det sidste med. Jeg vil ikke spoile, om børnene bliver sendt hjem. Men følelsen, jeg sidder tilbage med, er, at det ikke kan ende godt.

Dansk dramaserie fra 2020. Hovedforfatter: Maja Jul Larsen. Episodeforfatter: Karina Dam, Nanna Westh, Adam August. Instruktør: Samanou A. Sahlstrøm. Producent: Claudia Saginario.

Ditte Brøndum er næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.


placeholder

Annonce