Undersøgelse: Danskerne skeptiske overfor udlicitering

Danskerne ønsker kvalitet, sikker drift og ordnede forhold, når de offentlige opgaver sendes i udbud. Og er der gevinster at hente, så skal de bruges på bedre velfærd, ikke skattelettelser.
Regeringen ønsker, at flere private aktører skal ind på det offentlige område. På almindelig dansk betyder det, at flere børnehaver, plejehjem og andre velfærdsopgaver i stedet for at blive drevet af stat, kommuner eller regioner, skal drives af private firmaer.

”Vi vil konkurrenceudsætte flere skattefinansierede opgaver for at få højere kvalitet og lavere priser. Desuden kan vi frigøre penge, når offentlige institutioner lærer af hinanden, og når de samarbejder om fælles løsninger,” står der i VLAK-regeringens regeringsgrundlag fra sidste år.

Men spørger man danskerne, så er mere udlicitering ikke noget som står højt på ønskesedlen. Det viser en undersøgelse som Epinion har lavet for LO.

Lavere skat eller forbedring af offentlig service?
Ifølge undersøgelsen, så er ”kvalitet” og ”sikker drift”, der er de klare topscorere, når danskerne bliver bedt om at tage stilling til, hvad der er det vigtigste, politikerne skal tage hensyn til, når man ønsker at sende offentlige opgaver i udbud.

Hel syv ud af ti danskere mener, de to hensyn er ”væsentligt” eller ”meget væsentligt” at tage hensyn til. Herefter kommer ”hensynet til medarbejderne”, som to ud af tre betegner som et væsentligt eller meget væsentlig hensyn. Kun omtrent halvdelen angiver, at pris er et væsentligt/meget væsentligt forhold.

Og det resultat glæder man sig over i LO.

”En høj kvalitet i den offentlige service og garantien for, at der bliver taget hånd om alle, er kernen i et samfund som det danske, hvor vi er rige, lige og trygge. Det vil danskerne ikke gå på kompromis med,” siger næstformand Nanna Højlund til lo.dk, der også glæder sig over, at danskerne vægter ordnede forhold højt.

Gevinsten skal bruges på velfærd – ikke på skattelettelser
Danskerne dumper i undersøgelsen til gengæld flere af de forslag, som regeringen er kommet med i sit regeringsgrundlag. Der er ringe opbakning til at privatisere statslige selskaber og skabe mere konkurrenceudsættelse på sundhedsområdet.

Kun 24 procent ønsker at flere statslige selskaber skal privatiseres, mens 35 er imod. På sundhedsområdet ønsker 27 procent yderligere privatisering, mens 35 procent er imod.

Når danskerne bliver spurgt til, hvad eventuelle gevinster ved privatisering skal gå til – bedre service eller lavere skatter – er svaret klart: Bedre service. To ud af tre (65 procent) peger på bedre service, mens kun to ud af ti (21 procent) ønsker lavere skat.

Undersøgelsen, der kan læses her, er gennemført af Epinion for LO blandt 2.559 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af hele befolkningen. Data er indsamlet i perioden 21. december 2016 til den 9. januar 2017.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce