Ups!: Kommuner har fået 1,2 mia. kr. for meget i sygedagpengerefusion

En fejl har gjort, at kommunerne har fået dobbelt så meget udbetalt i dagpengerefusion. Peter Hummelgaard ser ”med stor alvor” på sagen
Kommunerne har det seneste halve år ved et fejl fået udbetalt 1,2 milliarder kroner for meget af staten i refusion for sygedagpengeudgifter.

”Jeg har taget initiativ til, at fejlen bliver rettet hurtigst muligt, og kommunerne skal derfor tilbagebetale den dobbelt refusion,” skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) således i en orientering til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Peter Hummelgaard understreger, at fejlen berører kommunernes og statens regnskaber, men ikke udbetalingerne af sygedagpenge til borgerne og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne.

Softvarefejl

Fejlen skyldes, at it- og softwarevirksomheden KMD, som håndterer udbetalingen af sygedagpenge, i en periode fra januar til juni, har sendt virksomhedernes indberetninger om sygedagpengeudgifter både direkte samt via det såkaldte indkomstregister til det kommunalt ejede Ydelsesrefusion (YR). Ydelsesrefusion beregner statens refusioner af en række indkomstoverførelser.

Hvilket har betydet, at Ydelsesrefusion er endt med at betalt dobbelt refusion – eller i alt de 1,2 milliarder kroner – til kommunerne.

Kommunerne skal derfor tilbagebetale den dobbelte refusion

 

 

”Jeg har taget initiativ til, at fejlen bliver rettet hurtigst muligt, og kommunerne skal derfor tilbagebetale den dobbelte refusion,” skriver beskæftigelsesministeren.

Stor alvor

Ifølge Peter Hummelgaard er der ikke grund til at tro, at fejlen skulle vedrøre andre beregninger i Ydelsesrefusion

En sag, som jeg ser med stor alvor på

 

”Det er dog en sag, som jeg ser med stor alvor på,” skriver beskæftigelsesministeren.

Peter Hummelgaard vil derfor gribe fat i Kommunernes Landsforening (KL), er der driver Ydelsesrefusion, for at høre, om der skal ske ændringer, ligesom lovgrundlaget vil ”blive gennemgået med henblik på at vurdere, om der er behov for præciseringer”. Endelig har beskæftigelsesministere bedt om, at sagen bliver fulgt tæt i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med Ydelsesrefusion.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce