Usikkerhed om regeringens klimaløfte til Obama

Regeringen vil for andet år i træk gennemføre massive nedskæringer på forskning i nye energiteknologier. I forbindelse med sidste års klimatopmøde i Paris lovede regeringen ellers Obama at øge udgifterne.
Regeringen vil gøre Danmark til grøn eksportsupermagt”, lød en af overskrifterne fra regeringen selv, da den i tirsdag præsenterede sit forslag til finanslov. Bag overskriften gemte sig et løfte om, at bruge 10 millioner kroner over en treårig periode i forbindelse med det, regeringen kalder en ”ny eksportstrategi, der skal styrke eksporten af dansk energiteknologi”.

Men dykker man lidt dybere ned i regeringens forslag til finanslovsaftale, fremgår det hurtigt, at de 10 millioner kroner blot er en beskeden kompensation for, at regeringen lægger op til meget markante nedskæringer på netop den forskning, der skal udvikle nye energiløsninger og danne grundlag for fremtidige danske eksportsucceser.

Vil skære forskningspulje med 85 procent
Regeringen lægger med finanslovsforslaget op til at skære 120 millioner kroner på Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Programmet giver støtte til projekter, der udvikler og demonstrerer ny energiteknologi. Formålet er både at skabe vækst og arbejdspladser, og at sikre nye energiløsninger, der på sigt kan gøre Danmark uafhængig at fossile energikilder.

Med finanslovslaget lægges der op til, at udgifterne til EUDP reduceres fra godt 180 millioner kroner til blot 60 millioner kroner. Det skal ses i forlængelse af, at regeringen sidste år skar puljen fra knap 400 millioner kroner til de 180 millioner kroner. På blot to år vil regeringen altså skære puljen med 85 procent!

eupd
Kilde: Forslag til finanslov for finansåret 2017 (side 44).

Styrker både grøn omstilling og beskæftigelse
Erfaringerne med EUDP-ordningen viser ellers, at ordningen har været flittigt brugt af erhvervslivet og resulteret i højere beskæftigelse. I 2015 gennemførte analyseinstituttet COWI en større evaluering, og her hedder det blandt andet, at

”Evalueringen viser, at programmerne ved at støtte udvikling af ny energiteknologi har banet vejen for en øget energieffektivisering samt en øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi. Hermed har programmerne medvirket til at styrke den grønne omstilling og skabe en reduktion i det samlede CO₂-udslip. Endelig har programmerne overordnet set ydet et bidrag til at skabe omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder”

Af samme grund har også erhvervslivet været meget kritisk over for regeringens nedskæringer på EUPD. ”Vi finder reduktionen meget uhensigtsmæssig, og det skal ikke være en hemmelighed, at vi havde håbet, at regeringen ville prioritere anderledes”, lød det i forbindelse med sidste års nedskæringer fra Troels Ranis, branchedirektør for energi og klima i Dansk Industri.

Har lovet Obama 580 millioner
Nedskæringerne på den grønne forskning er ekstra opsigtsvækkende set i lyset af, at regeringen har lovet omverdenen det stik modsatte.

I forbindelse med sidste års klimatopmøde i Paris lancerede en række verdens førende lande inden for vedvarende energi, på initiativ af blandt andre Barack Obama og Bill Gates, Mission innovation. Med Mission innovation forpligtede deltagerlandene sig til en markant forøgelse af midlerne til energiforskning over en femårig periode.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt lovede på Danmarks vegne at øge midlerne til energiforskning til 580 millioner kroner i 2020. ”Vi hører hjemme blandt verdens førende lande her. Det ved amerikanerne godt. Derfor er det et naturligt selskab for os”, udtalte ministeren dengang.

Han nævnte ved samme lejlighed, at opfyldelsen af målsætningen skulle ske gennem netop EUPD-programmet. Et synspunkt, han senere har bekræftet i et svar til Folketinget. Det altså betyde, at budgettet skal næsten tidobles frem til 2020 i forhold til de 60 millioner, regeringen har spillet ud med.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt vil over for Folketinget ikke forholde sig til, hvornår EUDP-midlerne vil ramme 580 millioner kroner, eller blot ramme niveauet fra 2015 før nedskæringerne satte ind.

”Efter min opfattelse er det nødvendigt at se bevillingen til EUDP i sammenhæng med de vanskelige prioriteringer, der er nødvendige indenfor den samlede offentlige økonomi. Jeg kan derfor ikke lægge mig fast på at ramme 2015-niveauet i et bestemt år”, skrev Lilleholt for nylig i et svar til Folketinget.


placeholder

Annonce