Utilfredshed i dele af den socialdemokratiske folketingsgruppe

I Netavisen Pios podcast diskuterer værterne, at nogle af de socialdemokratiske folketingsmedlemmer ikke mener, de får nok indflydelse.
Foto: Emil Vendelbo Johansen/Netavisen Pio
SVM-regeringen ved præsentationen foran Amalienborg.
Chefredaktør, Niels Jespersen, og politisk kommentator, Benny Damsgaard, diskuterer historien fra Børsen om, at nogle medlemmer af den socialdemokratiske grupper føler sig sat udenfor indflydelse.  

Det sker i ‘Tingets Tilstand’, som er Netavisen Pios politiske podcast.

Utilfredse socialdemokrater 

“Der er folk i Socialdemokratiet, som er utilfredse eller i hvert fald giver en kritisk karakteristik af den inddragelse, som Mette Frederiksen står for.” 

“Det gælder også for dem som har de stjerner på skuldrene, det er at sidde i Folketinget,” siger Niels Jespersen.

“Der er ikke mange sprækker i det socialdemokratiske harnisk, så derfor har det fået en del opmærksomhed,” tilføjer han.

Forkælede gruppemedlemmer 

Benny Damsgaard vurderer, at de utilfredse, socialdemokratiske gruppemedlemmer, har vænnet sig til gode tider i den forrige regering.

“I sidste periode var S-gruppen nærmest forkælet i forhold til, at den havde direkte adgang til ministrene og dermed direkte indflydelse på den politiske linje som regeringen,” siger han.

I sidste periode var S-gruppen nærmest forkælet

Ifølge Benny Damsgaard er det sværere som at få indflydelse som menigt medlem af Folketinget, når ens parti er med i en flertalsregering.

“Det, der sker i flerpartisregeringer, er, at grupperne i stort omfang reduceres til stemmekvæg uden nævneværdig indflydelse”

Han henviser til VK-regeringen og regeringen under Helle Thorning, hvor gruppemedlemmerne havde mindre indflydelse, fordi regeringen bestod af flere partier.

Du kan lytte til afsnittet her

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio og uddannet cand.mag i analytisk journalistik.


placeholder

Kommentarer

90 procent af Socialdemokratiets folketingsgruppe er spøgelsesmedlemmer, der gemmer sig og stemmer, hvad de får besked på som automatiske robotter. De få som har fået ordførerskaber, læser bare skrevne ordførertaler op, som de ikke selv kender, før de oplæser dem på talerstolen.

Jeg har mange gange overvejet at smigre mig ind i en solid S-afdeling for at blive opstillet tilpas højt i deres kreds til, at jeg kan få mindst 6 års velbetalt orlov (4 år + 2 års eftervederlag).

Først bør jeg nok ændre navn til Peter Hækkerup, blive cand.scient.pol og melde mig ind i DJØF.

Hvis bare nogle få S-folketingsmedlemmer viste sig som selvstændige mandfolk, kunne de sikkert få en hel del indflydelse. Uden deres stemmer ville regeringen vælte, så mon ikke Mette ville lytte bare en lille smule.

Den tid er slut!

Se blot på alle de nye medlemmer af folketinget!

Aldrig har så mange nye fra så mange forskellige erhvervsgrupper entret folketingssalen på en gang!

Og debatten i folketingssalen har fået en hel anden karakter!

Mette Frederiksens attituder har fået menige danskere til at indse betydningen af ordene folkestyre og demokrati!

Hvor længe flertalsregeringens folketingsmedlemmer kan klare presset fra 70% af danskerne, der er imod afskaffelsen af Store Bededag, bliver interessant at følge!

At hele oppositionen i folketinget var fælles imod, viser endvidere hvor tæt befolkningen puster regeringen i nakken!

Hvad danskerne i fællesskab klarede under coronaen er ikke gået op for fru Frederiksen endnu!

Hun tror fortsat at det var hende selv og Barbara Bertelsen der ragede kastanjerne ud af ilden under coronaen!

Danskerne ved bedre!

Og 70% af danskerne er decideret imod afskaffelsen af Store Bededag!

1. maj skifter flertalsregeringen holdning!

Alt andet ville være selvmord!

Hvem der redder kastanjerne ud af ilden for SVM regeringen bliver det politiske plot her i forårsvarmen, når nødder af enhver art for alvor sætter rødder!

Kastanjer vokser og giver skygge for kommende regeringer!

Afskaffelsen af Store Bededag kommer til at præge dansk politik længere end Nyrups afskaffelse af efterlønnen!

Inflationen har fået almindelige danskere til at indse at værdien af et folketings-valg-kryds er langt større end tabet af en ferierejse midt i klimakrisen!

De rige skraber til sig alt imens almindelige mennesker betaler med mistede fridage!

Og ovenover det altsammen sidder Mette Frederiksen og smiler:

- Jeg gør det med åbne øjne!

Socialdemokrater er også vælgere!

Der er 12 alternativer!

Coronaens senfølger i politik bliver mærkbare!

Tilbage til hverdagen!

Tilbage til dengang Store Bededag var lige så naturligt som jul, påske og pinse!

1. maj falder SVMs Store Bededag!

Annonce