V fanget i lodret løgn om uddannelse til ledige

Venstre taler mod bedrevidende, når de skriver i et nyt beskæftigelsesudspil, at uddannelse skader de lediges jobmuligheder.
Når dagpengemodtagerne i dag skriver den ene jobansøgning efter den anden, står der ofte nye kompetencer øverst på cv’et. I dag har de ledige dagpengemodtagere nemlig ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Den mulighed benytter mange for at tilegne sig de ekstra kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger.

Men dette skal nu være slut, hvis det står til Venstre. På partiets sommergruppemøde fremlagde Lars Løkke Rasmussen (V) et nyt udspil om beskæftigelsesindsatsen, hvor de lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelses kræves skrottet.

I udspillet skriver Venstre blandt andet: ”Vi ved dybest set ikke, om al uddannelse i beskæftigelsessystemet er pengene værd. (..) Dermed kan et øget fokus på uddannelse risikere at virke som en stopklods i beskæftigelsessystemet i stedet for at bane vejen ud af ledighed”. Venstre frygter derfor en situation, hvor ”uddannelsestvang gør korttidsledige til langtidsledige”.

Men retorikken om ’uddannelsestvang’ er pure opspind. Loven om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fastslår, at de seks ugers uddannelse er en rettighed for de ledige. Derimod indeholder loven ikke en eneste paragraf om, at deltagelse uddannelse er forpligtende. Den arbejdsløse jord- og betonarbejder eller sosus-assistent er derfor på ingen måde tvunget til at uddanne sig.

Derudover står påstanden om, at uddannelse er en stopklods for de lediges jobchancer i skarp kontrast til en undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fra 2011, der analyserer, hvorvidt de lediges ret til uddannelse forbedrer jobmulighederne og graden af selvforsørgelse.

Undersøgelsen finder, at muligheden for uddannelse især er positivt for de lavest uddannede a-kasse-medlemmer: ”Deltagerne i selvvalgt uddannelse blandt de a-kasser, der typisk har de lavest uddannede medlemmer, ser således ud til at have en højere selvforsørgelsesgrad end den tilsvarende kontrolgruppe på langt sigt. (..) Deltagergruppen opbygger kompetencer i kraft af deltagelsen i 6 ugers selvvalgt uddannelse, som de er i stand til at omsætte til bedre beskæftigelsesmuligheder”.

De lavt uddannede ledige er typisk fra 3F, NNF og Metal og udgør hele 46 procent af dem, der i dag benytter ordningen. Hos 3F møder Venstres forslag da også hovedrysten:

”Det vil være helt tåbeligt. Se bare på arbejdsgiverne, der efterlyser medarbejdere med flere kompetencer. Samtidig ved vi jo, at der bliver færre og færre ufaglærte job i fremtiden. Så det giver slet ingen mening at fjerne en god mulighed for opkvalificering af de mennesker, der har mindst uddannelse i forvejen”, lyder det fra 3F's forbundssekretær Per Christensen til Fagbladet 3F.


placeholder

Annonce