Annonce

V-kandidat siger nej til loft over EU-landbrugsstøtten - scorede selv 800.000 kroner i støtte i 2023

De rigeste landmænd i Danmark modtager den forholdsvis største del af EU-landbrugsstøtten, viser nye tal
Foto: Venstre
Medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen (V)
De rigeste landmænd i Danmark modtager den forholdsvis største del af EU-landbrugsstøtten.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som DR har regnet videre på.

Beregninger på baggrund af EU-støtte-tal fra 2022 viser, at de 10 procent af landmændene med den største indtjening modtager hele 23 procent af EU's landbrugsstøtte.

Beregningerne viser også, at de ti procent rigeste landmænd er velkonsoliderede. Deres EU-støtte udgør således kun 18 procent af bedrifternes overskud.

Til sammenligning udgør EU-landbrugsstøtten i gennemsnit hele 52 procent af overskuddet fra landbruget som helhed.

Det er et problem, at EU-landbrugsstøtte - som betales af danske skatteydere - går til at forhøje overskuddet hos de rigeste landmænd, mener professor i landbrugs- og fødevarepolitik på Københavns Universitet, Carsten Daugbjerg:

så er der nogle meget store landbrug, som får nogle meget store beløb

“Hvis man ser på, hvad de enkelte landbrug får, så er der nogle meget store landbrug, som får nogle meget store beløb. Det kan måske være svært at forstå for borgerne, at der skal gives så mange millioner til enkelte landbrug,” siger han til DR.

Nørupgaard - med 400 hektar jord

Venstres kandidat til europaparlamentsvalget 9. juni, Asger Christensen, der har været medlem af EU-Parlamentet siden 2019, er en af Danmarks nye stor-landmænd.

Han ejer og driver sammen med sønnen Peter landbrugsvirksomheden Nørupgaard i Jordrup ved Kolding.

Gennem opkøb af fem nabogårde ejer Asger Christensen nu 400 hektar jord og har 650 malkekvæg i staldene.

Asger Christensen har tidligere stemt nej i EU-Parlamentet til at sætte et loft over EU-støtten på 100.000 euro - svarende til 745.000 kroner. Et flertal i parlamentet stemte dog for loftet, men forslaget blev bremset i EU’s Ministerrådet.

Ifølge Landbrugsstyrelsen har Asger Christensen modtaget godt 819.000 kroner i EU-landbrugsstøtte i 2023.

På den baggrund har Netavisen Pio spurgt Asger Christensen, om han stemte nej til loft over EU-landbrugsstøtten, fordi det ville nedsætte hans egen EU-landbrugsstøtte.

Asger Christensen har ikke - indtil nu - reageret på vores henvendelser.

Asger Christensen er nummer to på Venstres EP-kandidatliste.

EP-kandidats mand tjener på svine-produktion i Rusland

Tidligere minister Ulla Tørnæs er nummer tre på Venstres EP-liste.

Hun bor sammen med sin mand på landbrugsvirksomheden Krogsdal ved Holstebro.

Gennem selskabet Mecklenburg-Agro Aps ejer Jørgen Tørnæs omkring 15 procent af selskabet Krasnodar-Agro, som på 7.000 hektar jord driver svine-produktion i Rusland.

Krasnodar-Agro tjente sidste år godt 13 millioner kroner på svineproduktionen i Rusland. Jørgen Tørnæs’ andel af overskuddet udgør, som tidligere omtalt i Netavisen Pio, godt to millioner kroner.

EP-kandidat for Socialdemokratiet, Magnus Barsøe, har tidligere over for Netavisen Pio betegnet det som uacceptabelt, at Jørgen Tørnæs og partnere - her mere end to år efter Rusland overfald på Ukraine - endnu ikke har solgt svine-koncernen i Rusland fra. Barsøe kom med denne opfordring til Tørnæs:

Få nu solgt dit selskab i Rusland. Det kan kun gå for langsomt

“Få nu solgt dit selskab i Rusland. Det kan kun gå for langsomt.”

Ifølge Landbrugsstyrelsen modtog Jørgen Tørnæs knap 538.000 kroner i EU-landbrugsstøtte i 2022.

Opdateret kl. 21.45

Det modtager Danmarks største jordbesiddere i EU-støtte

Danmarks største jordbesiddere er også nogle af dem, der modtager mest i EU-landbrugsstøtte.

  • Christian Georg Peter Moltke, ejeren af Bregentved Gods - Danmarks 2. største jordbesidder med 3.284 hektar landbrugsjord, andre 3.254 hektar skov og omkring yderligere 1.300 hektar naturarealer - 7.120.080 kroner i EU-støtte i 2022.  
  • Godsejer, skibsreder, hofjægermester og administrerende direktør i handelsfirmaet Jebsen & Co. Ltd. iHong Kong med 6000 ansatte, Hans Michael Jebsen, ved Aabenraa ejer godt 2.800 hektar jord. I 2022 modtog familien 2.637.905 kroner i EU-støtte.
  • Godsejer-familien Skeel i Jammerbugt Kommune ejer omkring 2.800 hektar jord. I 2022 modtog Skeel-familien 3.416.989 kroner i EU-landbrugsstøtte. I 2023 udgør EU-støtten 3.94.296 kroner.
  • Ivan Reedtz-Thott residerer på Strandegård i Faxe Kommune. Han modtog i 2022 2.331.720 kroner i EU-landbrugsstøtte. Han ejer omkring 1.300 hektar jord. I 2023 udgør EU-støtten 2.052.009 kroner.

Kilder: Landbrugsstyrelsen, Berlingske og DR

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvordan EU- landbrugsstøtten egentlig regne# ud kunne være interessant at vide?

Og måske give lidt overblik til en værdig diskussion!

Gives den for hvert dyr? Hvert kvadratmeter jord/bygning? Hvilken rolle spiller jordens bonitet? Hvilken rolle spiller lavtlandsjorde? Hvilken rolle spille antal bække og åer og fjorde?

Hvilken rolle spiller antal liter pesticider forbrugt? Hvilken rolle spiller mængden af gødning og type forbrugt? Hvilken rolle spiller forbruget af maskiner og moderne teknologi?

Hvilken rolle spiller den samlede lønudbetaling?

Hvilken rolle spiller godt landmandskab? Godt købmandsskab?

Hvilken rolle spiller den samlede transporttid af levende dyr? Af slagtedyr?

Og i disse tider - hvad er mon det samlede co2 aftryk fra virksomheden?

En gennemgang der ville kunne have gjort læseren betydelig klogere!

Nu må vi nøjes med den socialdemokratiske misundelsestilgang - som Alex ville have udtrykt det!

Og med ovenstående in mente med god grund!

Og det flygter vælgere fra!

Ved man reelt ikke noget!

Så lad være at skrive!

Den største forbruger betaler selvfølgelig mest i moms? Det ligger gemt i folkeskolens matematiske grundviden!

De største medier modtager også mest mediestøtte? Og mest af alt kæmpen DR!

En tidligere medarbejder herfra får sikker også flest støttekroner i EU valgkamp?

Eller hvordan hænger det sammen?

Uretfærdighederne ramler ned over socialdemokrater?

Køb selv et stykke jord og tag kampen op for at score kassen!

Eventuelt kan du bidrage til fødevareforsyningen i dit lokalområde, i regionen, i Danmark, i Europa!

Og er du særlig politisk bevidst kan du gøre noget for vandmiljøet, forureningen af grundvand og mæske endda reducere co2 aftrykket ved varerne som du til sidst sælger til forbrugerne i kølediske og på hylder i Brugsen og Rema og alle de andre steder som du køber ind!

Og hvis du er heldig og dygtig rammer du direktiverne fra EU, så netop du scorer EU-landbrugsstøtten!

Og er du fortsat utilfreds ja, så stil op til EU-parlaments valget!

Nogle er bare dygtigere end andre!

Nogle har bare mere energi end andre!

Og ind imellem fortjener de belønning og berømmelse!

Det sidste har Jan Kjærgård bidraget til?

Ellers blev vi desværre ikke klogere!

LAerne fik igen et let valg!

En ommer til Jan Kjærgård!

Gør os klogere på EU landbrugsstøtten?

Som noget nyt fra 2023 får du mulighed for at udlægge op til 20 procent af en mark uden landbrugsaktivitet. Du kan således få grundbetaling til områder på din mark, som du kan lade ligge eller gro til med f. eks. træer eller buske – såkaldte småbiotoper.

Google EU forordninger!

Du vil forstå at kun de rigeste og dygtigste landmænd har råd til jurister og administrationsfortolkere til at kunne udnytte lovgrundlaget maksimalt!

Prøv selv!

Kun højtuddannede landmænd forstår at agere i EUs lovjungle!

Hvis enhver lønmodtager skulle igennem det samme filr at få udbetalt sin overenskomstmæssige løn, ja, så skulle et kæmpe fagligt system oprettes!

Hvilket der så også er!

Antal landmænd i Danmark: Der er 7.500 selvstændige, fuldtidslandmænd i selveje i Danmark.
Antal lønmodtagere i Danmark: Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i april var på 2.986.500 personer.

Højest betalte jobs
Søger du et job, som er godt betalt, så kan du også overveje følgende jobs:

Advokat
Dyrlæge
Journalist
Sygeplejerske
Folkeskolelærer

Bedst betalte ufaglærte jobs
Du behøver ikke at have taget en lang uddanndelse, for at tjene godt. Så hvad er et godt betalt ufaglært job?

Disse ufaglærte jobs hører til blandt de bedst betalte, og giver derfor den højeste løn:

Taxichauffør
Receptionist
Vinduespudser
Buschauffør
Lufthavnsmedarbejder herunder sikkerhedsmedarbejder
Kran- og truckfører
Skraldemand
Operatør i produktionsvirksomhed, hvor dit job vil bestå i at betjene produktionsudstyret
Fitnessinstruktør
Handicaphjælper
Sælger

Men du kunne jo også blive landmand og søge et ærligt EU-tilskud årligt!

Bestemt af at Danmark skal vælge 15 ud af 720 pladser i Europa-Parlamentet, en stigning fra 14 ud af 705 pladser ved forrige Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019.

Asger Christensen har tidligere stemt nej i EU-Parlamentet til at sætte et loft over EU-støtten på 100.000 euro - svarende til 745.000 kroner. Et flertal i parlamentet stemte dog for loftet, men forslaget blev bremset i EU’s Ministerrådet.

Tænk hvis der var loft over hvor meget NOVO må få i medicinstøtte til for eksempel fedmemedicin!

Blot fordi de er store!

Misundelsesloft?

Nej, det rene skære idioti!

Det er jo forbrugerne som det går ud over!

Adgangen til de klogeste menneskers arbejde!

Skal der også være loft over den bedste taxi-chaufførs indtjening?

Den bedste journalists?

Aksel VRØVL Jensen, bare ved at læse dine sidste 6 linjer af dit alenlange indlæg af vrøvl viser at du ikke forstår hvad landbrugsstøtte er. Det en slags "kontanthjælp" som man i Danmark og EU har valgt at alle landmænd skal modtage i forhold til hvor mange hektar jord de ejer. Det har ikke noget at gøre med deres indtjening på landbrugsdriften, her må de tjene så meget de kan uden det medføre nedsat landbrugsstøtte.
Ca. 1/3 af EU-budgettet går til landbrugsstøtte (kontanthjælp til landbruget). Forstå det nu Aksel VRØVL Jensen.

Man skal jo have noget at leve af...

Snyltere og svindlere på første parket har fri adgang til at udnytte samfundet for milliarder. Men overførelsesindkomster til pensionister, enlige mødre, handikappede, seniorpension for nedslidte, seniorjob osv. skal der skæres ned på for at få råd til skattelettelser til særligt de rige - Som jo har SÅ meget fortjent det.

I øvrigt. EU landbrugsstøtten skal omlægges til kun at støtte de landbrug som omstiller sig til økologiske brug uden anvendelse af kemikalier, som er ved at ødelægge alt i naturen, og som udvikler et CO2 neutralt landbrug.

For det er der brug for. Ikke forkælede og forgyldte landmænd/koner. Helt op til 9.000.000 kr. årligt modtager dem, der får mest.