Vækstplan styrker små og mellemstore virksomheder

Siden regeringens ”Vækstplan DK” blev fremlagt, har al fokus været på selskabsskattelettelsen. Måske er det nu på tide, at fokusere på alle de andre tiltag planen indeholder?
Regeringens hovedfokus for ”Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job” er at skabe arbejdspladser og øge konkurrenceevnen i den private sektor. Det er der hårdt brug for, efter Lars Løkke smed 130.000 private arbejdspladser på gulvet og efter konkurrenceevnen blev stærk forværret fra 2000 til 2008.

Vækstplanen indeholder 16 konkrete tiltag, der alle vil styrke de små og mellemstore virksomheder. Mange af tiltagene vil betyde jobs på det korte sigte og endda til hele Danmark.

En stor del af de danske virksomheder er små og mellemstore. Faktisk udgør små og mellemstore virksomheder omkring 60 % af andelen af omsætningen i det private (CESFO Årsrapport, 2009). Derfor er det vigtigt, at netop disse virksomheder får bedre vilkår til at skabe vækst, investeringer og arbejdspladser.

Vækstplanen indeholder 16 konkrete tiltag, der alle vil styrke de små og mellemstore virksomheder. Mange af tiltagene vil betyde jobs på det korte sigte og endda til hele Danmark. For eksempel har vi afsat en pulje til nedrivning og istandsættelse af dårlige huse på landet. Det kommer i høj grad små og mellemstore håndværkervirksomheder, og dermed faglærte personer, til gode.

Vi forhøjer også fradraget for moms på hotelydelser fra 50 pct. til 75 pct. Det sikrer bedre forhold for danske hoteller og konferencecentre og for det danske turismeerhverv generelt. Det kommer særligt ufaglærte til gode.

Finanskrisen har betydet, at særligt små og mellemstore virksomheder har haft vanskeligheder ved at opnå finansiering til nye investeringer og projekter – den såkaldte kreditklemme. Den seneste redegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser således, at kreditsituationen stadig er meget stram og at det særligt er fremstillingsvirksomhederne der er særlig ramt. Det vurderes at indebære ”en betydelig udfordring for dansk økonomi, da det må forventes, at det i høj grad er fremstillingsindustrien, der skal drive eksporten og dermed bidrage væsentligt til væksten fremadrettet” (side 12). Altså er kreditklemmen ens betydende med færre arbejdspladser i Danmark og en af de største barrierer vi har for vækst lige nu.

Med vækstplanen gennemfører vi to yderligere initiativer, der vil sikre at virksomhederne nemmere kan opnå finansiering. Det drejer sig om erhvervsobligationsordningen og en styrkelse af Eksport Kredit Fondens garantikapacitet. Her taler vi om et så massivt beløb som op til 15 mia. kr. Igen et tiltag der sikrer arbejdspladser til Danmark.

Derudover hæver vi Landsbyggefondens renoveringsramme med 4 mia. kr. i 2013, således at renoveringen af almene boliger kan opnå et endnu større løft. Det bidrager særligt til beskæftigelsen i byggeriet. Vi genindfører også håndværkerfradraget, der betyder arbejde til omkring 1.000 personer i 2013 og 2.000 i 2014.

Vækstplanen indeholder så mange gode initiativer. Dette var blot et par eksempler. Særligt kommer den de vigtige små og mellemstore virksomheder til gode, og særligt skaber den arbejdspladser til faglærte og ufaglærte. Det har vi brug for, og det er jeg stolt af.

Benny Engelbrecht er medlem af Folketinget og Erhvervsordfører for Socialdemokraterne.


Kommentarer fra Facebook