Vær med til at sætte Danmark i verden

Udenrigspolitik er ikke kun for politikere og topchefer. Udenrigspolitik er en del af danskernes hverdag, men der er mange dilemmaer, og dem vil Mogens Jensen (S) og Martin Lidegaard (R) gerne have hjælp til at løse.
”Når vi driver udenrigspolitik er det i bund og grund også et spørgsmål om, hvilken verden vi ønsker. Det kræver et aktivt og engageret Danmark i Verden.”

Sådan skriver udenrigsminister Martin Lidegaard (R) og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) i dagens kronik i Politiken. Samtidig inviterer de to ministre danskerne med til en debat om, hvordan Danmark i fremtiden skal hjælpe og agere i en verden i hastig forandring.

For som det ser ud nu, forventes det, at den globale middelklasse frem til 2035 vil vokse med tre milliarder mennesker. Samtidig vil den globale økonomi vokse lige så meget, som den gjorde i sidste årtusinde. 1000 års udvikling vil altså ske på 20 år, og hvis Danmark spiller kortene rigtig, er der meget at hente:

”Vi kan med andre ord med vores udenrigspolitik yde et værdifuldt bidrag til løsningen af de enorme globale udfordringer, verden står overfor. Og vi kan give Danmark og danskerne bedre adgang til at udnytte mulighederne,” skriver Martin Lidegaard og Mogens Jensen.

Men ministrene skal bruge noget hjælp.

Rammerne for udenrigspolitikken ligger fast – Danmark skal fortsat være et åbent samfund, og også i fremtiden skal FN være en faktor, når internationale konflikter skal løses – men skal Danmark fremover prioritere særlige indsatser på bekostning af andre?

Det er altså ikke en debat om, hvorvidt Danmark skal være i verden, men hvordan Danmark skal være i verden, som Martin Lidegaard og Mogens Jensen inviterer til.

Men det er svære dilemmaer, de gerne vil have danskerne til at tage stilling til:

”Hvordan håndteres krisen i Ukraine bedst, når vi på den ene side skal stå fast på principper om international ret og på den anden side tage højde for, at dansk erhvervsliv har betydelige interesser i eksporten til Rusland?”

Debatten starter i dag, og alle kan være med.

SÅDAN DELTAGER DU I DEBATTEN
Der vil i de kommende måneder blive afholdt en række debatarrangementer rundt om i landet, hvor alle kan deltage og give deres besyv med i forhold til udenrigspolitikken. Der er endnu ikke offentliggjort nogen datoer.

Til gengæld kan du allerede nu komme med inputs eller spørge løs på de sociale medier. Bare husk at bruge hashtagget #dkiverden.


Kommentarer fra Facebook