Velfærdsdanmark byder Thulesen Dahl op til dans

Dansk Folkeparti sidder med den parlamentariske nøgle til en finanslov, der ikke er domineret af voldsomme forringelser i den borgernære velfærd.
Frem mod 2020 skal der bruges 64 milliarder kroner ekstra til blandt andet sundhed og velfærd, hovedsageligt finansieret af en vækst i det offentlige forbrug på 0,8 procent årligt.

I hvert fald ifølge Dansk Folkeparti, der kort før juni måneds folketingsvalg præsenterede sit udspil til en 2020-plan. Jeg er helt på det rene med, at valgkampsløfter udgør en del af de politiske markeringer, der er en præmis for ethvert politisk parti.

DF sidder jo i den grad selv med nøglen til Velfærdsdanmarks forhåbninger

Men der er immervæk alenlangt fra DF’s markeringer på velfærdsområdet og til Venstreregeringens oplæg til finanslov. Her er et bærende element et offentligt udgiftsloft blandt andet i form af et kommunalt såkaldt omprioriteringsbidrag, der fra 2017 til 2020 tvinger kommunerne til at barbere én procent svarende til 2,5 milliarder kroner årligt af den borgernære velfærd.

En øvelse, der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet) kan koste – alt afhængig af udgangspunktet - fra 7.600 til 14.300 kommunale stillinger frem mod 2019.

Velfærdsflertal med DF
Det velfærdspolitiske spænd mellem regeringen og dens store, altafgørende støtteparti, DF, bliver ikke mindre af, at DF’s finansordfører, René Christensen, også aktuelt konfirmerer partiets velfærdspolitiske linje. Men DF sidder jo i den grad selv med nøglen til Velfærdsdanmarks forhåbninger.

Hvis partiet ellers sætter handling bag ord, kan man nemlig samle et stort politisk flertal med S, SF, Radikale og Enhedslisten, der alle er parate til at styrke vores fælles velfærd. Jeg ser her, hvor finanslovsforhandlingerne kører i højt gear, derfor frem til, at Thulesen Dahl vil bidrage til en dans om velfærd målt på politisk troværdighed.

Med Venstreregeringens finanslovsudspil er der udsigt til betydelige anslag mod velstand og velfærd

For sagen er jo, at der med Venstreregeringens finanslovsudspil er udsigt til betydelige anslag mod velstand og velfærd. Daginstitutioner, skoler, tandpleje, pleje, beskæftigelsesindsats, sundhed og en lang række andre borgernære velfærdsområder vil blive budt sparekniven.

Det vil ikke alene kunne mærkes hos de mange af vores medborgere, der er direkte afhængige af et velfungerende velfærdssystem. Nej, også vores virksomheder og borgerne i almindelighed nyder jo godt af at få leveret en tidssvarende kommunal og regional service på højt niveau, der kan understøtte vækst og velstand.

Offentlig service gavner virksomheder
Tag nu for eksempel vores erhvervsklima. Her har Verdensbankens rapport, ’Doing Business 2016’ netop rangeret det danske erhvervsklima som det tredje bedste i verden. Det handler blandt andet om, at offentlige procedurer som tid og omkostninger ved etablering af ny virksomhed, indhentning af byggetilladelser og tinglysning er i top.

Dertil kommer naturligvis vores adgang til ydelser som omsorg, undervisning og sundhed, der tiltrækker virksomheder i en ukorrupt, professionelt og effektivt drevet offentlig sektor.

Brug velfærdsflertallet!

Endelig vil Venstreregeringens finanslovudspil resultere i et administrativt cirkus, der ikke tjener noget fornuftigt formål, men hvor det decentrale kommune-Danmark bliver vingeskudt. Hvor regeringen tager tøjlerne ud af hænderne på kommunerne og lader de lokale forvaltninger stå tilbage på perronen uden beslutningskraft.

Jeg opfordrer alle politikere, og mest af alle Thulesen Dahl, til ikke at løbe fra sine valgløfter, men sikre, at kommunerne ikke ender med Sorteper og bliver tvunget til at lave nye nedskæringer i servicen til virksomheder, ældre, børn, syge, handicappede og arbejdsløse. Brug velfærdsflertallet!

 

Bodil Otto (f. 1957) er formand for HK Kommunal og tillige formand for Offentligt Ansattes Organisation (OAO), der er en sammenslutning af 29 fagforeninger med i alt 200.000 ansatte på offentlige arbejdspladser. Hun er oprindeligt Kontoruddannet fra Helsinge Rådhus.

Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce