Velfærdsmedarbejdere savner tid til at levere kvalitet

Mere end hver fjerde offentligt ansatte savner tid til at levere en tilfredsstillende kvalitet i det daglige arbejde, viser ny undersøgelse. Danskerne udtrykker tilsvarende skuffede over faldende kvalitet i velfærden.
Offentligt ansatte føler i større omfang end befolkningen som helhed, at de mangler tid til at levere en tilfredsstillende kvalitet i dit daglige arbejde. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har lavet for kampagnen for fagforbundene FOA, Lærerforeningen, BUPL, Socialrådgiverne og HK/Kommunal, som står bag kampagnen ’Virkelighedens velfærd’.

28 procent af de offentligt ansatte svarer, at de i ringe grad eller slet ikke har tid til at levere en tilfredsstillende indsats i deres daglige arbejde. Det tilsvarende tal for befolkningen som helhed, altså både offentligt og privat ansatte, er 21 procent.


Kilde: Epinion for FOA, Lærerforeningen, BUPL, Socialrådgiverne og HK/Kommunal

Undersøgelsen viser også, at næsten halvdelen af de offentligt ansatte ikke føler, at samfundet som helhed påskønner deres arbejde. 49 procent af de offentligt ansatte oplever, at samfundet som helhed kun i ringe grad eller slet ikke påskønner deres arbejde. Blandt befolkningen som helhed er det 41 procent, som ikke føler, at deres arbejde bliver påskønnet af samfundet i almindelighed.

Det er især blandt de unge, at mange ikke føler, at deres arbejde påskønnes. Hele 15 procent i aldersgruppen 18-35 år svarer, at de slet ikke føler, at samfundet påskønner deres arbejde. Blandt de 36-55-årige er tallet 8 procent, mens det for ældre offentligt ansatte over 55 år kun er 6 procent.

To tredjedele oplever dårligere kvalitet
Undersøgelsen viser også, at danskerne som helhed oplever, at kvaliteten i den offentlige velfærd er faldet de seneste år. 65 procent, det vil sige næsten to tredjedele, svarer således, at kvaliteten de seneste år er blevet ringere eller væsentligt ringere. Blot seks procent mener, at kvaliteten er blevet bedre eller væsentligt bedre. Ses der kun på offentligt ansatte, så er det 80 procent der mener, at kvaliteten er blevet ringere eller væsentligt ringere.


Kilde: Epinion for FOA, Lærerforeningen, BUPL, Socialrådgiverne og HK/Kommunal

Det er især på folkeskoleområdet, sundhedsområdet og ældreområdet, at befolkningen oplever, at kvaliteten er blevet dårligere. Inden for de tre områder svarer over halvdelen af danskerne, at kvaliteten er blevet ringere eller væsentligt ringere. ”Topscoren” hvad tilfredshed angår er beskæftigelsesområdet, hvor det blot er 15 procent som mener, at kvaliteten er blevet bedre eller meget bedre.

Velfærd frem for skattelettelser
Undersøgelsen viser også, at det store flertal af danskerne ønsker at forbedre den offentlige velfærd. 68 procent blandt befolkningen som helhed svarer, at det såkaldte økonomiske råderum, der måtte være de kommende år, skal bruges på den offentlige sektor. Blot 16 procent vil bruge råderummet på at sænke indkomstskatten.


Kilde: Epinion for FOA, Lærerforeningen, BUPL, Socialrådgiverne og HK/Kommunal

Epinions analyse er baseret på 1.629 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover samt offentlige ansatte. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel i perioden 17. februar – 6. marts 2017.


placeholder

Annonce