Venstre forsvarer farligt ukrudtsmiddel af hensyn til landbruget

Danmark har som eneste EU-land stemt imod at forbyde pesticid, der mistænkes for at fremkalde kræft.

Danmark var det eneste land, der stemte imod, da et forslag om at forbyde ukrudtsmidlet flupyrsulfuron-methyl skulle vedtages i EU. 22 EU-lande stemte for, 5 stemte blankt og kun Danmark gik enegang for at stemme imod. Det beretter fagbladet Ingeniøren.

Regeringen henviser til, at forbuddet vil koste landbruget 89 millioner kroner. Det fremkommer af et notat til Europaudvalget den 11. juli fra Miljø- og Fødevareministeriet, med Esben Lunde Larsen (V) i spidsen.

S-ordfører: det er helt barokt
I en mindretalsudtalelse til Miljø- og Fødevareministeriet, står Socialdemokratiet, SF, Radikale, Alternativet og Enhedslisten sammen om at kritisere regeringens indstilling til afstemningen:

“Det er bekymrende, at regeringens satser på, at flupyrsulfuron-methyl lige akkurat ikke vil kunne defineres som hormonforstyrrende - det kan betyde, at hensynet til dansk landbrugs umiddelbare indtjening vil influere på Danmarks hidtidige holdning, at der skal vedtages skrappe kriterier for hormonforstyrrende stoffer.”

Simon Kollerup, der er landbrugs- og fødevareordfører for Socialdemokratiet, uddyber over for Netavisen Pio:

“Jeg har endnu til gode at forstå, hvorfor Danmark absolut skulle gå direkte imod kommissionens forbud. Det virker helt barokt og nærmest som en demonstration af landbrugets lobby i Danmark. Problemet er bare, at når regeringen gør sådan noget, så sker det på bekostning af danskernes sundhed, hvor der er en potentiel risiko for alvorlige, hormonforstyrrende problemer.”

Simon Kollerup henviser til, at ukrudtsmidlet er mistænkt for både at være kræftfremkaldende og forårsage skader på fostre.

Af hensyn til landbruget
Den primære årsag til regeringens indstilling ligger i, at forslaget om at forbyde stoffet vil have ‘væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser’, fremgår det af notatet til Europaudvalget.

Det skal forstås som, at regeringen bygger sit nej på, at landbruget, ifølge regeringens beregninger, vil miste 89 millioner kroner som følge af et forbud.

En prioritering, som er helt uforståelig for Simon Kollerup.

“Den her sag viser meget tydeligt, at regeringen meget snævert vælger landbrugets økonomiske interesse over en potentiel risiko for folks sundhed i Danmark. Det er tåbeligt, at regeringen prioriterer på den måde, men der er nok ikke andet at gøre end at skifte dem ud ved næste valg.”

Regeringen har udover Miljøstyrelsens beregninger baseret sin vurdering på udmeldinger fra Landbrug & Fødevarer, der “oplyser, at flupyrsulfuron- methyl er et vigtigt ukrudtsmiddel til bekæmpelse af flere ukrudtsarter, men specielt agerrævehale i græs og korn, og at stoffets virkningsmekanisme er med til at forsinke udvikling af resistens.”

Det fremgår af notatet til Europaudvalget den 11. juli.

Det fremgår dog ikke, hvordan vurderingen fra Landbrug & Fødevarer er nået frem til ministeriet. I notatet fremgår det kun, at Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget et fælles høringssvar fra Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Naturfredningsforening, som stærkt kritiserer regeringens linje i sagen.

Thyge Nygaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver for Danmarks Naturfredningsforening udtaler til Ingeniøren, “Landbruget bestemmer i Danmark. Så gengiver regeringen alle landbrugets forkølede argumenter for, at de ikke kan undvære stoffet.”

EU ændrede holdning til pesticid
Der skal løbende opnås tilladelse til, at EU-lande kan anvende pesticider og andre stoffer i deres lande, og stoffet flupyrsulfuron-methyl var sat til afstemning i juli.

EU havde ændret indstillingen til forbud, da EU’s fødevaresikkerhedsagentur EFSA allerede i 2014 hejste det røde flag for giftstoffet. Undersøgelser viste nemlig, at stoffet potentielt kunne skade fostre og være kræftfremkaldende.

Derfor var der også overvældende flertal for at forbyde stoffet. Hele 22 lande stemte for forbuddet, mens 5 lande afstod fra at stemme. Det efterlod Danmark tilbage som eneste land, der stemte imod indstillingen.

I notatet til Europaudvalget, understreger Miljø- og Fødevareministeriet, at giftstoffet fortsat kun er under mistanke. “Stofferne er dermed foreslået klassificeret i de laveste kategorier dvs. ”mistænkt for at forårsage den pågældende effekt”, men ikke ”kan forårsage den pågældende effekt,” som det er formuleret i notatet.

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce