Venstre håner sygdomsramte – kalder sygdomsydelse for borgerløn

Højrefløjen afviser regeringens forslag om, at ingen sygdomsramte skal miste deres forsørgelsesgrundlag.

Hvert år mister 1.400 sygdomsramte danskere deres forsørgelsesgrundlag. De uheldige rammes af en tidsbegrænsning, som betyder, at man kun kan modtage sygedagpenge i en afgrænset periode.

Hvis man ikke er blevet rask eller lægerne ikke har afklaret ens fremtidsudsigter, mistes retten til sygedagpenge, kontanthjælp eller andre offentlige ydelser. Hvert år skal 1400 syge danskere derfor – udover at være alvorligt syge – kæmpe med de problemer og bekymringer en ødelagt privatøkonomi medfører.

Regeringen forsøger i disse måneder at løse problemet.Mette Frederiksen fremlagde i februar en ny model for sygedagpenge, hvor hovedelementet var, at den nuværende tidsbegrænsning på sygedagpengene skal afskaffes, så ingen sygemeldte risikerer at stå helt uden forsørgelse.

Men forslaget om at skabe tryghed for de syge ved at sikre dem et forsørgelsesgrundlag under hele deres sygdomsforløb afviser Venstre blankt med henvisning til, at de ikke ønsker ”borgerløn” indført i Danmark:

"Vi har det synspunkt, at der skal være varighedsbegrænsning i sygedagpengesystemet. Alternativet er, at vi får borgerløn ad bagvejen", udtalte Venstres nye arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen (V).

Forhåbentlig besinder højrefløjen sig, hvis blot mediebevågenheden på reformen bliver tilpas stor. Det er imidlertid ikke nyt, at de borgerlige ikke interesserer sig for de syge. Da VK-regeringen og Dansk Folkeparti dominerede Christiansborg, afviste de ved flere lejligheder pure at justere på sygedagpengenes tidsbegrænsning.


Kommentarer fra Facebook