Venstre hylder naturen - og sløjfer samtidig beskyttelse af vandløb

Mens Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen hylder den danske natur i ny naturkanon, sløjfes beskyttelsen af 1000 km vandløb. Et knæfald for landbruget, mener Danmarks Naturfredningsforening
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har lanceret en ny naturkanon med en liste over særlige naturområder i Danmark. De 15 naturperler blev afsløret tirsdag ved en grøn charmeoffensiv i Mols Bjerge på Djursland.

Hyldesten af den danske natur sker samtidig med, at regeringen og Dansk Folkeparti offentliggør en bekendtgørelse, der ophæver beskyttelsen af 1.000 km vandløb, der fungerer som vigtige ynglesteder for laks og havørred.

Forringelserne kan være i strid med Danmarks EU-forpligtelser til at beskytte vandmiljøet i Danmark, understreger natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen.

placeholder
Hos Socialdemokratiet finder miljøordfører Christian Rabjerg Madsen ministerens timing for meget sigende for regeringens forhold til den danske natur:
 

“Der er så mange eksempler på, at regeringen taler grønt og handler sort - det her er bare det seneste,” siger han til Netavisen Pio.
 

Danmarks Naturfredningsforening: “Et frontalangreb på naturen”

Dansk Naturfredningsforening ser ophævelsen af beskyttelsen af vandløbene som politisk og et udtryk for, at regeringen stiller landbrugets vilkår over naturens:

“Det her er et knæfald for den del af landbruget, der ser små vandløb som besværlige, på bekostning af resten af samfundet og naturen. Det er utrolig trist, at man i et land som Danmark igen vælger et frontalangreb på naturbeskyttelsen i denne kaliber,” skriver Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

 Hun uddyber over for TV2:

“Når det her gennemføres, så vil mange af de 1000 kilometer små vandløb være helt uden beskyttelse. Derfor håber jeg virkelig, at regeringen besinder sig og dropper det her.”
 

En gammel fejde

Ifølge pressemeddelelsen fra Dansk Naturfredningsforening har tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) kaldt de små vandløb for "forhadte".

Det udtryk har inspireret til navnet på Facebook-gruppen ‘Bevar de forhadte vandløb’, der har 14.772 medlemmer, og som støtter besvarelsen af de danske vandløb.

Billede fra Facebook-gruppen ‘Bevar de forhadte vandløb’.

Det var Eva Kjer Hansens efterfølger på posten som miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), der lempede på beskyttelsen af vandløbene, og den kurs har den nuværende minister, Jakob Ellemann-Jensen (V), valgt at holde fast ved.
 
Det til trods for at Jakob Ellemann-Jensen (V) som miljø- og fødevareminister har varslet en mere naturvenlig linje - blandt andet ved at understrege, at han er miljøminister før fødevareminister.

Ministeren er meget glad for naturen, når det handler om muligheden for et godt photoshoot

Hos Socialdemokratiet bliver det opfattet som symptomatisk, at miljøhensynet mest bliver til symbolske markeringer i taler og kanoner:  

“Ministeren er meget glad for naturen, når det handler om muligheden for et godt photoshoot. Desværre er naturen mindre vigtig, når det drejer sig om at træffe politiske beslutninger,” siger Christian Rabjerg Madsen til Netavisen Pio.

 Hos Dansk Sportsfiskerforbund er man ikke i tvivl om, at den manglende beskyttelse vil gå hårdt ud over naturen og fiskene:

“Det her kommer til at ramme de små vandløb og vandløbssystemer hårdt – og dermed også de allervigtigste gyde- og opvækstområder for vores vilde bestande af laks og havørred og flere andre arter. Både fiskebestandene og lystfiskeriet vil blive påvirket negativt,” siger Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.  

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce